مکانیسم اثر BHTو MYRRH در درمان بیماری کرونا COVID19

 

مکانیسم اثر داروی BHT همراه با صمغ مر Myrrh در درمان بیماری ویروس کرونا (کوید_19 )

مکانیسم اثر داروی Myrrh  + BHT

صمغ مر Myrrh  دارای آلکالوئید curzerene  است. این ماده بیشترین آلکالوئید موجود در صمغ مر  بوده و یک مهار کننده طبیعی و قوی IL6 است. این آلکالوئید درست کار  داروی tocilizumab را انجام میدهد. بعلاوه  دیگر الکالوئیدهای مر باعث باز شدن ریه و بازسازی بافت ریه و کاهش چربی هایی با دانسیته کم LDL و  افزایش  سیستم ایمنی بدن  شده  و از چسبیدن ویروس به سلول های بدن جلوگیری میکند.

بی اچ تی یک کشنده ویروس است و بر روی جدار چربی ویروس اثر و آنرا  از بین می برد.در ضمن سیستم ایمنی را نیز تقویت میکند.

مصرف کپسول های مور  500 میلی گرمی بعلاوه یک کپسول بی اچ تی 250 میلی گرمی  همان روز اول بعد از دو دوز اثرات درمانی آن  در  بیماری ویروس کوید19  ظاهر میشود.  البته درمان باید حداقل 40 روز ادامه یابد.
#BHT
#MYRRH 
#curzerene
#tocilizumab
....
@Dryazdanniaz
https://t.me/dryazdanniaz/2417  پروتکل درمانی بیماری کوید19 
https://t.me/dryazdanniaz/1843
https://t.me/dryazdanniaz/1572
https://t.me/dryazdanniaz/1515
https://t.me/dryazdanniaz/2357
https://t.me/dryazdanniaz/1541
https://www.ddcenters.com/covid-19/
Destroy Active COVID-19 - 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone expresses a high affinity for S-protein:ACE2 ligand interaction, thereby creating interference and inhibiting virion/host cell interaction. BHT (dibutylhydroxytoluene) is employed to destroy the active CoVid-19 viruses by breaking down the lipid membrane that encapsulates them (9,10) Similarly, the carbon derivatives will inhibit the retroviral component of the virus by binding to the SARS-CoV-19 MPRO, thus blocking conversion to an activated virion via Main protease (MPRO) inhibition. Previous research has conclusively proven using HIV viral strains and ELISA testing that myriad effects are possible based on the various moieties and macro-molecule configurations to disrupt protease binding. (