فروش مواد مخدر و لوازمات جانبی

به فروش می رسد 
یک عدد پایپ آخرین مدل 2012  سفارش امریکا ساخت چین مجهز به شیشه پیرکس و گرم کن اتوماتیک و سوپر شارژ نو اکبند  داری لوازمات اضافی به بالاترین قیمت فروشی 
-یک عدد وافور عتیقه دوران ناصرالدین شاه طلاکاری شده دارای 8 گرم  طلا جواهر کاری شده داری 10 عدد برلیان اتمی به  بالاترین قیمت فروشی 
-1000 عدد لول تریاک سناتوری زمان شاه یک جا به فروش می رسد 
-100 گرم شیشه اصل خارجی ساخت مالزی به بالاترین قیمت به فروش می رسد 
3 گرم هروئین  اصل ساخت انگلستان  فروشی قیمت توافقی 
کاندوم حاوی متامفتامین رسید 
یک عدد کاندوم که تازه از واژن خارج شده است  دارای 100 گرم متامفتامین قاچاق مالزی به  ک .. ری ترین قیمت فروشی 
ذعال جکسون اصل به قیمت کارخانه فروشی  شرکت مایکل جکسوم و شرکا
توجه بشتابید
کراک اصل  با مارک کروکودیل ساخت روسیه رسید .طالبین با الیگیتور تماس بگیرند 
توجه توجه 
کوکائین اصل رسید
کوکائین اصل صد در صد خالص ساخته شده از گیاه صنعتی  کوکا  در کشور چین رسید طالبین با شرکت کوکو کوکائین چین کلاه  تماس بگیرند

نمک حمام را از ما بخرید ؟
مفدرون اصل چینی با طعم شاش ساخت شرکت  چین تو الت رسید ؟
فروش تابلو 
پرتره یک معتاد تابلو شده به فروش می رسد 
طالبین به شرکت تو بول ما تابلو مراجعه کنند تاریخچه اعتیاد و مواد مخدر درسینمای ایران

 http://up.vatandownload.com/images/sdk0o5d1fvefc0erc10j.jpg
سينماي ايران به دليل اخلاق گرايي سنتي به معضل موادمخدر و تبعات ناشي از آن توجه شاياني نداشته و همواره از تحولا ت جامعه در حال گذار عقب مانده است.
احتمالا نخستين فيلم ايراني که به طور مستقيم به پديده اعتياد پرداخته و اين موضوع را به يکي از عناصر اصلي داستاني تبديل کرد، "شب هاي تهران" (سيامک ياسمي 1332 ) است.
پيش از آن و در دوران حکومت پهلوي اول مصرف ترياک چنان در جامعه گسترده بود که توسط دولت نيز بيش و کم به رسميت شناخته مي شد. در اين دوران هنوز در فرهنگ عمومي، استعمال و اعتياد به ترياک يک ناهنجاري اجتماعي و اخلا قي به شمار نميآمد.
در دوران پهلوي دوم و به موازات افزايش سطح سواد و دانش عمومي، افيون اندک اندک حکم يک ضعف بزرگ اخلا قي و يک پديده ناهنجار اجتماعي را يافته بود.
اما پس از کودتاي 28 مرداد 32 و بسته شدن فضاي سياسي و فرهنگ اجتماعي، جوي از سرخوردگي و ياس در ميان بخش هايي از روشنفکران و تحصيل کردگان جامعه رواج يافت و گروه هايي از مردم (به ويژه قشر نخبه) براي فراموشي شکست به افيون روي آوردند. اين دوره همزمان با رواج ماده مخدر تازه اي به نام هروئين بود که گروه هايي از جامعه را به کام خود فرو برد.
در اين دوران سينماي نوپاي کشور به مانند ساير پديده هاي فرهنگي با سانسور و اختناق شديدي دست به گريبان بود و در زمينه اين معضل اجتماعي در فيلم هاي آن دوران کمتراثري به چشم مي خورد. در فيلم هاي اين مقطع کاراکتر فرد معتاد بيشتر در حاشيه داستان و به عنوان نمک فيلم حضور مي يافت.
در دهه پنجاه فضا گشوده تر مي شود و در بسياري از فيلم ها، اعتياد به مواد مخدر را به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي شخصيت پردازي و کنش هاي دراماتيک به کار مي گيرند.
از مهم ترين فيلم هاي اين دوره با مضمون حاشيه اي اعتياد مي توان به گوزن ها (مسعود کيميايي) يا کندو (فريدون گله) اشاره کرد که نگاهي عميق تر از همتايان خود به اين پديده داشته اند.
پس از پيروزي انقلاب اسلا مي، بنيان هاي هنر و سينماي کشور از نو تعريف مي شوند. در اين دوران سينماي ايران با چرخش هايي اساسي در مضمون هاي داستاني مواجه مي شود.
دهه شصت، اوج حضور پديده اعتياد و قاچاق مواد مخدر در سينماي کشور است. در اين دوران اغلب فيلم ها به موضوع اعتياد مي پردازند.
گروه قابل توجهي از آثار اين دوره تاثيرات منفي اعتياد به موادمخدر در جامعه و ميان خانواده ها را مورد کنکاش قرار دادند.
اين فيلم ها اغلب تنها در سطح موضوع باقي ماندند و از تحليل عميق و همه جانبه معضل اعتياد پرهيز داشتند.
از جمله فيلم هاي اين بخش، شب شکن (خسرو ملکان، 1364)، بي پناه (عليرضا داوودنژاد، 65)، دبيرستان (اکبر صادقي، 65)، خانه ابري (اکبر خواجويي، 65) و... را مي توان نام برد.
در اوايل دهه هفتاد تب گرايش به موضوع اعتياد و موادمخدر در مضامين داستاني ايران فروکش کرد و فيلم هاي انگشت شماري به اين موضوع پرداختند.
شخصيت هاي معتاد سينمايي در فيلم هاي اين دوره به حاشيه رانده شدند و فيلم هايي که با محوريت اين موضوع ساخته شدند، بيشتر به موضوع قاچاق آن اشاره داشتند.
فيلم هايي چون بازي با مرگ (حميد تمجيدي، 74)، گريز (ناصر مهدي پور، 72) سرحد (اکبر صادقي، 76)، لا ک پشت (علي شاه حاتمي، 76) يا شاهرگ از اين جمله اند.
در اين دهه انواع مواد مخدر مدرن که اغلب ريشه اي شيميايي داشتند با رشدي قارچ گونه در جامعه به ويژه ميان نسل جوان گسترش يافتند.
نسل جديد مواد مخدر به سرعت در جامعه رواج يافت، اماسينماي ايران خيلي دير به اين معضل اجتماعي واکنش نشان داد.
در اين دوران مواد روانگردان شيميايي که خطرات بسياري هم داشتند يکي پس از ديگري ظاهر شدند. قرص هاي اکستازي، شيشه و کراک از اين دسته اند.
آمار نشان مي دهد در فيلم هايي چون دبيرستان و شب شکن، بي پناه، که فيلم هاي دهه 1360 هستند به مسئله اعتياد ودر فيلم هاي خانه اي روي آب و سربازهاي جمعه که محصول دهه 1370 هستند به مسئله هروئين و در فيلم هاي حکم و ضيافت که در نيمه دوم دهه 1370 ساخته شده اند که مسئله کوکائين و در فيلم هاي شمعي در باد و تقاطع که در دهه 1380ساخته شده اند به مسئله اکستازي و در فيلم هاي تيغ و ابريشم، طائل، بازي با مرگ، سرحد و لا ک پشت که در نيمه دوم دهه 60 ساخته شده اند به مسئله قاچاق به طور عمومي پرداخته شده است.
نکته جالب در اين زمينه بي توجهي سينماگران ايران به موادمخدري چون حشيش و گراس است که با وجود فراگيري آن در جامعه هيچ گاه معضلا ت ناشي از بروز و حضور دائمي اين گونه مواد در فيلم هاي اجتماعي ايراني به نمايش نيامده است.
در اواخر دهه هفتاد و نيمه نخست دهه 80 به موازات رشد نگران کننده مصرف مواد مخدر دوباره فيلم هاي پرتعدادي با محوريت موضوعي اعتياد در سينماي ايران توليد شد.
فيلم هايي چون زير پوست شهر (رخشان بني اعتماد)، اعتراض (مسعود کيميايي) خانه اي روي آب (بهمن فرمان آرا) شوکران (بهروز افخمي) سربازهاي جمعه (مسعود کيميايي)، بوتيک (حميد نعمت الله) و حتي کمدي مهمان مامان (داريوش مهرجويي) به معضل اعتياد از زواياي گوناگون و بيشتر به صورت خرده داستان هاي فرعي پرداختند.
شمعي در باد (پوران درخشنده) را مي توان نخستين فيلم اجتماعي دانست که به اپيدمي مصرف قرص هاي اکستازي در داستان مي پردازد. اين مضمون بعدها در فيلم تقاطع (ابوالحسن داوودي) به شکل حاشيه اي و کمرنگ مطرح شد در حالي که همزمان، حکم (مسعود کيميايي) به مصرف گسترده کوکائين در ميان گروههايي از اقشار جامعه مي پرداخت.
پس از اپيدمي اکستازي موج هاي ديگري چون شيشه و کراک هم در بخش هايي از جامعه رواج يافته اند اما سينماي اجتماعي ايران هنوز قادر به درک و تحليل اين پديده ها نشده تا به آنها بپردازد.
منبع 
سایت منتفد

opium: فیلم های سینمایی در رابطه با مواد مخدر در ایران

opium: مواد مخدر و هنرمندانی که قربانی آن شدند + عکس

opium: اما استون قاچاقچی مواد مخدر می شود

opium: فیلم های سینمایی در رابطه با مواد مخدر LIMITLESSبدون محدودیت

opium: هالیوود با ساخت فیلمی درباره کارتلهای مواد مخدر در مکزیک خطر ...

چه کسی متامفتامین (شیشه)مرا جا بجا کرد

 http://files.myopera.com/persianweblog/albums/844582/RezaDotCom471.jpg متامفتامین http://www.nomad4ever.com/wp-content/uploads/2008/02/who-moved-my-cheese.jpg چه کسی متامفتامین مرا جابجا کرد
کتاب چه کسی متامفتامین (شیشه) مرا جابجا کرد درباره دو معتاد است  که با هم رفیق هستند و  در زندگی به دنبال شیشه کشی اند ؟
انها هر روز صبح بعد از بیدار شدن در داخل تهران به دنبال یک فروشنده مواد مخدر هستند که شیشه را ارزانتربخرند ؟
نام یکی از انها معموش و نام معتاد دیگر بگوش است 
معموش تنبل است و چون پول زیادی به ارث برده است از هر فروشنده ای به هر قیمتی شیشه را می خرد
اما به گوش که کارمند است روزی چند ساعت در تهران به دنبال یک فروشنده با انصاف است که بتواند به قیمت ارزان شیشه بخرد 
بعد از مدتی قیمت شیشه ان چنان ارزان می شود که دیگر بگوش هم به دنبال جنس ارزان نیست چون همه جا شیشه ارزان یافت می شود .
تا اینکه روزی بگوش متوجه می شود که شیشه درون پایپش موقع کشیدن بوی خاصی می دهد و به زردی می زند و از ان جا است که بگوش هوشیار می شود که ماده ای را که دلالان مواد مخدر به او و معموش می فروشند  ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) نیست و به این دلیل در پی ان بر می اید که بفهمد  این ماده مخدر جدید چیست .
بعد از مدتی  بگوش متوجه می شود که این ماده مخدر که بسیار شبیه به متامفتامی است امینو رکس است که از هندوستان به ایران اورده شده است  و مصرف ان باعث ایجاد بیماری کوفت زهر مار می شود و به این خاطر مواد مخدر را ترک می کند و هر چه که به مموش می گوید که این ماده شیشه (متامفتامین )نیست معموش قبول نمی کند تا اینکه بطور ناگهانی معموش می افتد و می میرد 
 خواندن کتاب چه کسی شیشه مرا جابجا کرد را به تمامی پایپ دوستان پیشنهاد می کنیم.
جراید 
80 در صد شیشه ای ها بعد از 2 سال می میرند ؟
 • اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر روی خون انسان (آیا مخد...
 • مصرف مواد مخدر صنعتی و متامفتامین (شیشه)و اکستاسی...
 • مصرف مخدر شیشه قانونی و آزاد شد
 • خاطره ای از امام خمینی رحمت الله درباره تریاک و دا...
 • ایمپلنت زیر جلدی Probuphine پروبفین برای ترک اعتی...
 • امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسلامي با مواد مخدر ...
 • کپسول حقیقت hagigat Drug مبارزان انتفاضه فلسطینی ر...
 • اگر کسی قرص برنج خورد شما چه کار می توانید بکنید (...
 • راهنمای پزشکی سوء مصرف مواد مخدر و الکل چیست .Dr...
 • کشف «لکه سیاه» و لانه شیطان در مغز انسان Psychopat...
 • مصرف مخدر متامفتامین (شیشه ) اثراتی معادل با 12 با...
 • انفجار بمب اتمی (مفدرون ) Mephedrone دختر 14 ساله...
 • درمان هوس در ترک اعتیاد به ماده مخدر متامفتامین (ش...
 • قاچاقچی مواد مخدر در لباس دخترانه /عکس
 • مصرف ماده مخدر اسپایسK2, Spice, به کلیه‌ها آسیب می...
 • مراکز انرژی در بدن (قسمت اول ) پرانا یا انرژی حیات...
 • استخراج مسکالین از کاکتوس پیوت Mescaline Extracti...
 • غذاهای پر کالری به همان اندازه کوکائین و یا نیکوتی...
 • اثرات برگاموتین Bergamottin(گریپ فروت ) و نارنجین ...
 • تداخلات دارویی با گریپ فروت Grapefruit drug intera...
 • هشدار پزشکان درباره ترکيب خطرناک گريپ فروت و چند د...
 • زندگی شاد چیست؟ زندگی پرمعنا کدام است؟
 • چیزهایی که مغزمان را 'می‌خراشد'
 • گزارش تصویری/ کمپ ترک اعتیاد بانوان در تهران
 • رواج مواد مخدر جدید بوسیله سکس با فواحش Sex Dru...
 • فروهر تشویقی بنیانگذار انجمن معتادان گمنام NA و مو...
 • مخدر شیشه همچنان در دسترس‌تر از نان و آب Methamphe...
 • مهندس حسین دژاکام بنیانگذار جمعیت احیای انسانی کنگ...
 • سردار علي مويدي رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا...
 • «داروی جوانی» روند پیری موش ها را معکوس کرد «SIRT3...
 • SIRT3 «سرتوئین ها Sirtuin» چیست
 • فرمانده پلیس ایران: دو میلیون معتاد و دویست هزار ا...
 • صدمه به ضریب هوشی جنین حتی در صورت مصرف مقادیر کم ...
 • سیگار الکترونیکی نه تنها بهتر از سیگار عادی نیست، ...
 • شیشه، طاعونی که ذره ذره می‌کشد Methamphetamine
 • قارچهای مقدس Magic Mushroom
 • قارچهای مقدس بخش اول Magic Mushroom
 • تبلیغ قطره کوکائین در سال 1885 به عنوان دارویی ب...
 • تبلیغ قطره هروئین برای سرماخوردگی اطفال
 • دی متیل تریپتامین DMT: The spirit molecule
 • OPIUM.SITE
 • روش های ترک اعتیاد به شیشه (مت آمفتامین ) پروتکل ...
 • بيش از ۲۰ درصد معتادان در ايران زن هستند
 • شیشه (متامفتامین ) خطری برای زندگی جنسی و عشقی زنا...
 • معتادان برای ترک اعتیاد چاه کم دارند ؟
 • حضرت موسی(ع) به استفاده از مواد مخدر متهم شد ؟ Mos...
 • HPDDاختلال در درک و توهم دائمی (توهم دائم در ادرک ...
 • ترک اعتیاد به شیشه با متامفتامین (روش درمانی ترک ا...
 • دولت فرانسه به زودی اماکن ویژه برای مصرف مواد مخدر...
 • شیشه و یا کریستال چیست و چه فرقی با متامفتامین دار...
 • benzoylethanamine کاتینون( مخدر حقیقت hagigat )پرو...
 • آیا مصرف ریتالین باعث ایجاد توهم می شود Could Rit...
 • دانشگاهی در لندن كوكائين به دانشجویان خود عرضه می ...
 • اطلاع رسانی جهت پیشگیری از عوارض بیشتر مخدر شیشه چ...
 • شیشه(متامفتامین ) غذا سکس و حساب دو دو تا چهار تا ...


 • روپينيرول -ركوئيپRopinirole Hydrochloride


  Ropinirole Hydrochloride ( Requip )

    نام ژنريك : روپينيرول
    نام تجارتي : ركوئيپ
    اشكال دارويي : قرص 0.25 mg , 1 mg
    دسته دارويي : ضد پاركينسون – آگونيست گيرنده هاي D2 دوپاميني

    موارد مصرف :
    درمان پاركينسون به تنهايي يا به همراه لودوپا

    عوارض جانبي :
    تهوع ، سرگيجه ، حمله ناگهاني خواب ، ادم پا ، دردشكمي ، استفراغ ، سنكوپ ، ديسكينزي ، توهم ،
    هيپوتانسيون شديد ، براديكاردي چ

    تداخلات دارويي :
    دوز بالاي استروژن ، داروهايي كه توسط آنزيم سيتوكروم p 450 متابوليزه مي شود.

    موارد منع مصرف :
    اختلالات كبدي ، اختلالات شديد كليوي ، بارداري ، شيردهي

    موارد احتياط در مصرف :
    اختلالات شديد قلبي – عروقي ، اختلالات سايكوتيك ماژور

    نكات قابل توصيه :
  -       از قطع ناگهاني مصرف دارو خودداري شود.
  -       به علت عارضه سرگيجه و حمله ناگهاني خواب از رانندگي و كارهايي كه نباز به مهارت و دقت دارند خودداري شود.

  رالوكسيفن-Raloxifene


  Raloxifene ( Evista )

    نام ژنريك : رالوكسيفن
    نام تجارتي : اويستا
    اشكال دارويي : قرص60 mg
    دسته دارويي : ضد پوكي استخوان – آنتي استروژن غير استروئيدي

    موارد مصرف :
    درمان و پيشگيري از استئوپروز ناشي از يائسگي

    عوارض جانبي :
    ترومبوآمبولي ، ترومبوفلبيت ، گرگرفتگي ، ادم محيطي ، سندرم شبه آنفلوانزا ، كرامپ عضلات پا

    تداخلات دارويي :
    ضد انعقادها ، كلستيرامين ، داروهاي با اتصال پروتئيني بالا مانند كلوفيبرات ، ايندومتاسين ،
    ناپروكسن

    موارد منع مصرف :
    ترومبوآمبولي فعال يا سابقه ترومبوآمبولي ، خونريزي رحمي با علت نا مشخص ،سرطان آندومتر،
    نارسايي كبدي و نارسايي شديد كليوي ، بارداري ، شيردهي

    موارد احتياط در مصرف :
    سرطان پستان ، ريسك فاكتورهاي ترومبوآمبولي ، نارسايي احتقاني قلب

    نكات قابل توصيه :
  -       اين دارو رابا معده خالي يا همراه با غذا در هر زمان از روز مي توان مصرف نمود.
  -       اين دارو بايد همراه با كلسيم و ويتامين D مصرف شود.
  -       دارو بايد حداقل 72 ساعت پيش از مواردي كه بيمار براي مدتي بايد بي تحرك  باشد ( مثلا نقاهت
    پس از جراحي ) قطع شود.
  .

  پريميدون-Primidone


  Primidone ( Liskantin )

    نام ژنريك : پريميدون
    نام تجارتي : ليسكانتين
    اشكال دارويي: سوسپانسيون 125 mg/ml
    دسته دارويي : ضد صرع

    موارد مصرف:
    تمام اشكال صرع به غير از صرع ابسنس  ، ترمور اوليه

    عوارض جانبي :
    خواب آلودگي ، لتارژي ، افسردگي ، تهوع ،  اختلال بينايي ، راش پوستي

    تداخلات دارويي :
    باربيتورتها ، فني توئين ، كاربامازپين ، كلونازپام ، لاموتريژين ، والپروات سديم ، اتوسوكسيمايد

    موارد منع مصرف :
    پورفيري حاد
    
    موارد احتياط در مصرف :
    سالمندان ، افراد ناتوان ، كودكان ، اختلالات كبدي  و كليوي ، بارداري ، شيردهي

    نكات قابل توصيه :
  -       غلظت پلاسمايي دارو بايد مرتبا بررسي شود.
  -       قطع درمان بايد به آهستگي صورت گيرد.
  -       در كساني كه براي اولين بار از داروي ضد صرع استفاده مي كنند شيوع عوارض جانبي حاد شديدتر است .

  پراميپكسول-Pramipexole


  Pramipexole ( Sifrol )
   
    نام ژنريك : پراميپكسول
    نام تجارتي : سيفرول
    اشكال دارويي : قرص 0.25 mg , 1 mg
    دسته دارويي : ضد پاركينسون – آگونيست گيرنده هاي D2 دوپاميني

    موارد مصرف :
    بيماري پاركينسون ( به تنهايي يا به همرا ساير داروها )

    عوارض جانبي :
    تهوع ، يبوست ، گيجي ، حملات خواب ، بيخوابي ، توهم ( به ويژه توهم بينايي ) ، ديسكينزي ،
    هيپوتانسيون ( در شروع درمان ) ، ادم محيطي

    تداخلات دارويي :
    داروهاي آنتي سايكوتيك ، متو كلوپراميد ، سايمتيدين ، لودوپا

    موارد احتياط در مصرف :
    سابقه بيماريهاي عروق كرونر ، سابقه اختلالات سايكوتيك ، اختلالات كليوي ، بارداري

    نكات قابل توصيه :
  -       اين دارو باعث گيجي و ايجاد حملات خواب مي شود ، بنابراين توصيه مي گردد بيمار از رانندگي
    ويا كار با ماشين آلاتي كه نياز به هوشياري كامل دارند بپرهيزد.
  -       اين دارو ايجاد اختلالات بينايي مي كند ،به اين دليل توصيه مي گرددبيمارازنظر بينايي بصورت،
    دوره اي كنترل شود.
  -       از قطع ناگهاني مصرف دارو ( بعلت خطر بروز سندرم بدخيم نورولپيتكها ) خودداري شود

  پاروكستين-Paroxetine Hydrochloride

  Paroxetine Hydrochloride ( Seroxat )

    نام ژنريك : پاروكستين
    نام تجارتي : سروكسات
    اشكال دارويي : قرص 20mg
    دسته دارويي : ضد افسردگي – مهاركننده اختصاصي باز جذب سروتونين
    موارد مصرف :
    درمان افسردگي ، اختلال وسواس اجباري ، اختلالات پانيك ، ترسهاي اجتماعي ، استرس هاي پس از
    ايجاد حملات يا ضربات ، اختلالات اضطرابي
    عوارض جانبي :
    اختلالات گوارشي ( تهوع، استفراغ ، يبوست يا اسهال ) ، بي اشتهايي ، كاهش يا افزايش وزن ، راش ،
    كهير،آنژيودرام،آنافيلاكسي،حساسيت به نوراضطراب،بيقراري،خستگي،عوارض اكستراپيراميدال  ،
    هيپوتانسيون وضعيتي ، دردهاي عضلاني – مفصلي .
    تداخلات دارويي:
    الكل ، ترامادول ، ضد انعقادهاي كوماريني ، مهاركننده هاي منوآمين اكسيداز ، داروهاي ضد صرع ،
    داروهاي آنتي موسكارينيك ، كلوزاپين ، داروهاي دوپامينرژيك ، ليتيم
    موارد منع مصرف :
    فاز مانيا در افسردگي دو قطبي
    موارد احتياط در مصرف :
    بيماران مبتلا به صرع ، سابقه مانيا ، بيماريهاي قلبي ، ديابت مليتوس ، گلوكوم با زاويه بسته ،
    ساقه خونريزيهاي دستگاه گوارش ، اختلالات كبدي و كليوي ، بارداري ، شيردهي

    نكات قابل توصيه :
  -       اين دارو ممكن است باعث كاهش توانايي فرد در رانندگي و كار با ماشين آلاتي كه نياز به دقت دارند گردد.
  -       حداقل تا دوهفته پس از قطع مصرف اين دارو بايد از مصرف مهاركننده هاي منوآمين اكسيداز
    اجتناب شود.
  -       درابتداي درمان اختلالات پانيك با اين دارو ، ممكن است  علائم بيماري تشديد گردد.

  ترامادول


    نام ژنريك : ترامادول
    نام تجارتي : ترادولان
    اشكال دارويي : قرص 50mg – آمپول 50 mg/ml (2ml)
    دسته دارويي : ضد درد مخدر

    موارد مصرف :
    تسكين دردهاي متوسط تا شديد ( خصوصيات آدرنرژيك و سروتونينرژيك دارو به خاصيت ضد
    دردي آن كمك مي كند)

    عوارض جانبي :
    تهوع ، استفراغ ، اسپاسم مجاري ادرار و صفرا ، خشكي دهان ، تعريق ، براديكاردي ، تاكيكاردي ،
    هيپوتانسيون ، هايپرتانسيون ، توهم ، بيقراري ، اسپاسم عضلاني ( يبوست و دپرسيون تنفسي
    ناشي از اين دارو نسبت به ساير اپيوئيدها كمتراست)

    تداخلات دارويي:
    كاربامازپين ، ليتيم ، سرترالين ،كينيدين ، وارفارين ، ضد افسردگيهاي سه حلقه اي مهاركننده هاي
    اختصاصي باز جذب سروتونين ، مهاركننده هاي منوآمين اكسيداز

    موارد منع مصرف :
    دپرسيون تنفسي ، بيماريهاي انسدادي تنفسي ، الكليسم حاد ، اختلالات تشنجي ، ضربه سر ، افزايش
    فشار داخل جمجمه ، نارسايي شديد كليوي ، كوما

    موارد احتياط در مصرف :
    هيپوتيروئيديسم ، هيپوتانسيون ، هايپر پلازي پروستات ، نارسايي قشر غده آدرنال ، مياستني
    گراو ، بيماريهاي التهابي يا انسدادي روده ، شيرخواران ،نوزادان

   

  Pimozide -پيموزايد


  Pimozide ( Orap )

    نام ژنريك : پيموزايد
    نام تجارتي : ارپ
    اشكال دارويي : قرص 4mg
    دسته دارويي : ضد سايكوز

    موارد مصرف :
    اختلالات سايكوتيك  ( شيزوفرني ، اختلالات پارانوئيد ) ، سندرم Tourette

    عوارض جانبي :
    عوارض اكستراپيراميدال ، خواب آلودگي ، عوارض آنتي كلينرژيك ( كمتر از ساير داروهاي آنتي  
    سايكوتيك ) ، آريتمي هاي بطني و ساير اختلالات ECG مانند طولاني شدن فاصله QT و تغييرات
    موج T

    تداخلات دارويي :
    داروهايي كه باعث طولاني شدن فاصله QT در الكتروكارديوگرام مي شوند ، داروهاي ضد آريتمي
    سوتالول ، ديورتيك ها ، آنتي هيستامين  ها ، ساير داروهاي آنتي سايكوتيك ، ضد افسردگيهاي سه
    حلقه اي ، كينين ، مفلوكين ، داروهاي ضد ويروس ، اريترومايسين

    موارد منع مصرف :
    فاصله طولاني QT در الكتروكارديوگرام ، سابقه آريتمي ، بارداري ، شيردهي

    موارد احتياط در مصرف :
    اختلالات كبدي  و كليوي ، بيماريهاي قلبي – عروقي ، پاركينسون ، صرع ، افسردگي ، مياستني گراو ،
    هايپرتروفي پروستات

    نكات قابل توصيه :
    كنترل ECG بيماران قبل از شروع درمان و در طول درمان توصيه مي شود.

  مصرف ماده مخدر جی اچ بی «GHB» می‌تواند موجب افزایش بروز مشكلات تنفسی و تشنج در مصرف كنندگان شود.

  ایسنا، علوم پزشكی ایران- مصرف ماده مخدر جی اچ بی «GHB» می‌تواند موجب افزایش بروز مشكلات تنفسی و تشنج در مصرف كنندگان شود.

  «علی نوری» داروساز ضمن بیان مطلب فوق در گفت و گو با ایسنا، واحد علوم پزشكی ایران افزود: همچنین، مصرف مداوم این نوع ماده مخدر عوارض دیگری نظیر تهوع، خواب آلودگی، پوچی و افسردگی را نیز به وجود می‌آورد.

  وی گفت: مقادیر كم جی اچ بی نیز اثرات شبیه به الكل داشته و باعث ایجاد بیماری‌ها و مشكلات گوارشی همچون زخم معده و اثنی عشر و یا تشدید آنها می‌شود.
  لازم به ذكر است این نوع ماده مخدر، مایعی بی رنگ و بی بو است كه به صورت كپسول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  opium: مصرف ماده مخدر جی اچ بی «GHB» میتواند موجب افزایش بروز ...

  opium: ماده مخدر جدید متدرون یا 4 متوکسی مت کاتینون Methedrone

  opium: مخدر جی بی ال GBL گاما بوتبرولاکتون برای تجاوز به زنان و دزدی

  opium: ماده مخدر GBL جی بی ال دوز و اور دوز (اکستاسی مایع )قطره ناک اوتی

  اکسی کنتین (OXYCONTIN)


  اکسی کنتین (OXYCONTIN)

  اسامی عامیانه: OXY ،OC ،OXYCOTTON 
  یک  مسکن درد میباشد که ماده فعال آن اکسیکدون (OXYCODONE) است.
  شکل ظاهری 
  بصورت مایع، قرص میباشد. نحوه استعمال: تزریق، استنشاق، جویدن، پخته همره غذا. اثرات: کند شدن تنفس، تهوع، استفراغ، یبوست، سردرد، گیجی، تعریق و ضعف. خطرات: مانند مسکن ها

  پی سی پی (PCP)

  پی سی پی (PCP) 
  اسامی عامیانه: ANGEL DUST ،HOG CRYSTAL ،ZOOT ،PHENCYCLIDINE : یک بی حس کننده می باشد.
   شکل ظاهری 
  گرد سفید رنگ کریستـالـی، بـه صـورت کپسول و قرص نیز وجود دارد. نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن و تزریق. اثرات: خوشی، ریلکس شدن، بی وزنی، عدم تمرکز، اضطراب، افسردگی.

  استروئیدها (STEROIDS)

  استروئیدها (STEROIDS) 
  اسامی عامیانه: ROIDS ،SAUCE ،SLOP ،JUICE ،PUMPERS ،GYM CANDY ANABOLICS شکل ظاهری: مشتقات هورمون مردانه تستوسترون می بـاشنـد کـه رشـد عـضـلات اسکلتی را افزایش میدهد.
  ورزشکاران برای بـهبـود عـمـلکرد و ظاهر فیزیکی خود از آنها استفاده میکنند. استقامت را نیز افزایش میدهد. نحوه استعمال: خوراکی، تزریق. خطرات: افزایش فشار خون، کلسترل بالا، بیماری کلیه و کبد، صدمه به قلب، دیابــت، یرقان، افسردگی، رفتارهای خشونت آمیز. در مردان: رشد سینه، تحلیل بیضه، کـاهش اسپرم، ناباروری، آکنه، سکته. در زنان:رشد مـو در صـورت، بـم شـدن صدا، اخـتــلال در قاعدگی، کاهش سایز سینه.

  حلالها (INHALANTS)

  حلالها (INHALANTS) 
  اسامی عامیانه: BULLET ،BOLT ،RUSH ،SNAPPERS ،POPPERS ،WHPPETS AEROSOLS ،SNIFF ،NITRITES شکل ظاهری: موادی هستنهد که فرد با استنشاق آنـها حـالت سرخوشی و نشئـــه گی دست میدهد مانند: چسبها، تینر رنگ، گازوئیل، جوهر مرکب، اسپری مـو، اسپری رنگ، اسپری شوینده، گاز فندک، استون، شیشه شور، واکس کفش، غلط گیرها. نامیده میگردد. نحوه استعمال: استنشاق مستقیم فـراورده، ریــختن این گونه مواد درون کیسه های پلاستیکی و استنشاق از طریق آن که BAGGING نامیده میگردد. اثرات آنی: خواب آور، مسکن، ضد درد، مستی، گیجی، سردرگمی. خطرات: کوتاه مدت سبب تهوع، سرفه شدید، لکه اطراف دهان،خفگی و در دراز مدت سبب سر درد، خونریزی بینی، کاهش حس بویایی، کـاهـش اکـسیـژن به مغز و آسیب به مغز، آسیب به کلیه ها، کبد و سیستم عصبی و ششها میگردد.

  جی اچ بی (GHB)

  http://wrighttownshippolice.org/drug%20f11.jpg
  جی اچ بی (GHB) 
  مخفف GAMMA HYDROXYBUTYRATE است. اسامی عامیانه: GHB ،GBH ،GABBA ،G ،LIQUID ECSTACY شکل ظاهری: مایع بی رنگ و بی بو داخل بطریهای کوچک، بصورت کپسول. نحوه استعمال: خوراکی. اثرات آنی: مقادیر کم آن اثرات شبیه الکل دارد و مصرف زیاد آن مانند اکستاسی عمل میکند. خطرات: تهوع، خواب آلودگی، احساس گم گشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی
   http://www.drugs-info.co.uk/drugpages/ghb/GHBlarge.jpg

  آمفتامین (AMPHETAMINES)

  آمفتامین  (AMPHETAMINES) 
  اسامی عامیانه: SPEED ،WHIZZ ،METH ،CRANK، GLASS ،CHALK ،UPPERS ،FAST -
  شیشه شکل ظاهری: گرد سفید رنگ و یا خاکستری، کپسول، قرص
  بـرای آنـکه آمفتامین   قابل دود کردن گردد آن را کریستالیزه میکنند که در این صورت به آن ICE میگویند.
  نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن، تزریق و یا حل درون مایعات، خوراکی. اثرات آنی: اثر آن 3 الی 4 ساعت بعد ظاهر میگردد، هیجان زدگی، اعتماد بنفس بالا، افزایش هوشیاری، پر انرژی، کاهش اشتها، بی خوابی، یک محرک میباشد. خطرات: درکوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی و خستگی پس از استعمال آن می شود، افزایش ضربان قلب و تنفس، اختلال در دید، خشکی دهان، سـرگـیـجـه و خشونت، مرگ ناگهانی و سکته قلبی. در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگی، کـاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ

  کتامین (KETAMIN)

  کتامین (KETAMIN) 
  اسامی عامیانه: K-SPECIAL ، K-VITAMINE ، K-KET 
  شکل ظاهری: گرد سفید رنگ، بصورت قرص و یا مایع. نحوه استعمال: خوراکی، استنشاق و تزریق. اثرات آنی: بی حس کننده قوی میباشد، القاء تجربه خارج از بدن، کـرختــی و توهم زا میباشد. خطرات: در کوتاه مدت سبب مشکـلات بـیـنـایی، عـدم تـعـادل و هـمـاهنگی، توهمات وحشتناک و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت میگردد


  opium.site: مخدر روانگردان دکسترومتورفان