HIV/AIDS HASTALIĞINDA GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR, HIV (+) ÇOCUK VE ERGENLER

 
HIV/AIDS HASTALIĞINDA GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR, HIV (+) ÇOCUK VE ERGENLER
Prof.Dr.Z. Bengi Semerci
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
HIV/AIDS direkt olarak merkezi sinir sistemini etkiler. Bu nedenle nörolojik ve psikiyatrik bulgular sık görülür. Bazen ilk semptomlar psikiyatrik semptomlardır. Hem hastalığın doğasından hem de bu tür ek görülen semptomlardan dolayı HIV (+) hastaya yaklaşım önem kazanır.
HIV/AIDS hastalığı doğası nedeniyle daha test sonucu kişinin eline geçmeden özel yaklaşım gerektiren bir hastalıktır. Kişiye HIV(+) olduğu haberi verilirken sadece bir hastalık tanısı söylenmemektedir. Gerçekte verilen haber;tam kür sağlayacak tedavisi olmadığı için öleceği, kalan yaşam süresini fiziksel yetersizlikler ve diğer enfeksiyon benzeri ek sorunlarla mücadele ederek geçireceği, ailesi, en yakın arkadaşları, iş çevresi ve tüm toplum tarafından red edilme olasılığının çok yüksek olduğunu, hastakığı başkalarına bulaştırmış olabileceğini bulaştırmadıysa da riskin lbüyük olduğunu veren bir haberdir. Çoğu kez geçmişlerinde yaşadıkları olaylar nedeniyle sonucu tahmin edebilecekleri halde laboratuvar sonuçlarıyla hastalık doğrulandığında hastalar aşırı kaygı duyarlar. Genel olarak danışanlara hastalık ve tedavisi hakkında kesin olarak bilgiye sahip olmadan bunu başkalarıyla paylaşmaması önerilir. Sorulacak sorulara uygun ve yeterli yanıtları verebilecek kadar hastalık hakkında bilgisi olması gerekir. Hasta olumlu ve olumsuz tepkilere hazırlanmalıdır. Yani hastanın kendisinin olduğu kadar, başkalarının da tanıyı duyduğu zaman verecekleri tepkilere hazır olması önemlidir.
Kronik ve ölümcül bir hastalık olaması nedeniyle diğer benzer hastalıklarda görülen ruhsal tepkiler HIV/AIDS hastalarında da izlenmektedir. Tanıyı öğrenmeyi genellikle şaşkınlık ve inkar izler. Hastalık hakkında çok bilgileri olmayan, ancak tedavi edilemediği ya da ölümcül olduğunu duydukları, üstelik ölüme giden yolunda acılı ve zor olacağını öğrenen hastalar tanıyı kabul etmeyerek hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirler. Hastalığın inkarı diğer kronik ve ölümcül hastalıklarda sadece hastalığın tedavisinde gecikmeye yol açabilirken, HIV/AIDS hastasının hasta olduğunu kabul etmemesi ve yaşamını sağlıklı bir birey gibi sürdürmesi hastalığın diğer kişilere bulaşmasına neden olabilmektedir. İkici evre öfke ve isyandır. HIV/AIDS hastalarında hastalığı alma yolu öfkenin yönelimini etkileyebilmektedir. Habersiz olarak cinsel ilişki sonrası hastalanan bazı hastaların bu öfkeleri nedeniyle hastalığı başkalarına bulaştırdıkları gözlenen davranışlardandır. Bu devreleri üzüntü ve depresyon izler. Daha sonra gelmesi beklenen evre hastalığı kabullenmedir. HIV/AIDS hastalığı bu aşamalarda da diğer hastalıklardan farklılıklar gösterir. Tanının öğrenilmesi ile başlayan yakın çevrenin tepkileri, hastalığın bulaşacağı korkusu ile uzaklaşmaları depresyonu arttırmaktadır. Cinsel partnerin ya da aynı yaşam tarzını paylaştığı arkadaşların kaybı yasla birlikte depresyonun derinliğini etkiler.
HIV'in direkt olarak beyne olan nörotoksik etkisi sonucu oluşan çeşitli nörolojik sorunlar vardır. HIV/AIDS hastalarında nörolojik sorunlar %40-50 oranında görülür. En çok görülen nöropsikiyatrik komplikasyon ise ensefalopati ve demanstır. HIV(+) hastalarda demans görülme oranı %20 civarındadır. Ensefalopatiyi genellikle demans takip eder.
HIV/AIDS ile ilişkili bir psikiyatrik sorunu olanlar için tedavi, bulunan semptomlara ve AIDS hastalığının o sıradaki durumuna göre değişir.Genelde HIV (+) hastalarda kendini suçlama, benlik saygısında azalma ve ölüme ilişkin düşünceler görülür. HIV (+) hastaların değerlendirilmesi cinsel tutumları, madde kullanım durumu, psikiyatrik geçmiş öyküsü ve destek sistemlerinin varlığı araştırılarak yapılmalıdır.
Depresyon : Depresyon HIV/AIDS’in getirdiği ruhsal sorunlar içinde en sık görülenidir. Normal popülasyondan %40 daha fazla görülür. HIV/AIDS hastalarında tanı koymada zorluklar vardır. Somatik yakınmaların depresyonamı yoksa hastalığama ait olduğunu ayırt etmek zordur. Psikiyatrik semptomlar hasta ve çevresi tarafından hastalığın bulgusu olarak algılanabilir. Ayrıca çoğunlukla tek psikiyatrik tanı olmaması da tanı koymayı zorlaştırır. Depresyon daha çok ilk tanı konulduğunda ve demansın başlangıcında yoğunlaşmaktadır.
Bunaltı Bozuklukları : %2-38 oranlarda görülmektedir. Genellikle diğer durumlara eşlik eder.
İntihar Girişimi : HIV/AIDS hastalarında intihar riski normal kontrollerden 10 kat fazladır. Depresyon, demans, deliryum, eşcinsellik ve madde kullanımı riski arttırmaktadır. HIV(+) olduğunu öğrendikten sonra ve yakın bir zamanda HIV/AIDS'li bir arkadaşın kaybından sonra ihtihar oranları artmaktadır. Hastalıkta dalgalanmalar, sosyal çıkmazlar, maddi sorunlar riski arttırır. Çoğu HIV (+) kişi intiharı düşünür. Önemli olan bu düşüncenin hastanın gelecek kontrolünü elinde tutmak için mi yoksa depresyon nedeniyle kendine zarar vermek amacıyla mı bu düşünceye sahip olduğunu belirlemektir.
Madde Kullanımı : Genellikle madde kullanımı hastalık öncesi döneme dayanır. Hastalıkla birlikte madde kullanımı başetme yöntemi olarak kullanımı nedeniyle artabilir. Madde kullanımı yaşam süresini azaltmanın yanı sıra bulaşma riskinide arttırır.
AIDS, ÇOCUKLAR VE ERGENLER
HIV (+) çocuk kavramı ülkemize çok uzak görünürken, yakın zamanlardaki haberler çok yakınımızdan gelmeye başladı. HIV (+) çocuklar vardı ve okula gitmeleri, oyun oynamaları, kısaca aramızda yaşamaları gerekiyordu. Oysa bunun için hazırlıklı değildik. Tüm dünyada bu çocukların sayısı artmaktadır. Hastalığın fiziksel sorunlarının, tedavinin yan etkilerinin yanı sıra HIV (+) çocuklar; dikkatsizlik, kolay uyarılabilirlik (impulsivitiy), depresyon, kaygı ve uyum bozuklukları yaşamaktadırlar. Ayrıca bu çocuklar benlik saygısı ve kendine güven kaybı açısından büyük risk altındadırlar. Karşılaştıkları kabul edilmeme, soyutlanma gibi sosyal sorunlar da tüm bu semptomları arttırmaktadırlar. Bu çocuklar için en iyi tedavi olabildiği kadar çok aktiviteye katılmalarıdır. Yani okula gitmeleri, arkadaşlarıyla birlikte olabilmeleri çok önemlidir.
HIV(+) bir anne ya da babaya sahip olmak hamilelik ve doğum sırasında HIV ile enfekte olma dışında da riskler taşımaktadır.Doğum öncesi tedaviler HIV (+) doğan çocuk sayısını azaltsa da, yaşam süresini uzatıp, kalitesini arttırsa da, ailelerinin hastalıkları ve ölümleri nedeniyle HIV binlerce çocuk ve ergeni etkilemektedir. Kendileri HIV(+) olmayan ama HIV(+) aileye sahip çocuklar bunun getirdiği toplumsal sorunların hepsini onlarla birlikte göğüslemek zorunda kalmaktadır. Virus taşımasalar bile, aileleri nedeniyle HIV(+) çocukların yaşadığı soyutlamayı ve onun getirdiği ruhsal sorunları yaşamak zorunda kalmaktadırlar.
Cinsel ilişki yaşının gittikçe küçüldüğü bir ülkede, ergenlerin yeterli cinsel bilgi donanımına sahip olamadıkları da düşünüldüğünde HIV/AIDS hastalığının bu grup içinde yayılım riskinin büyüklüğü anlaşılabilir. Aynı zamanda madde kullanımının da ergen grubundaki artış riski daha çok arttırmaktadır. Cinsel ilişki kurmanın yoğun ve kontrolsüz olduğu ergenlik döneminde AIDS hastalığının artması, yaygınlaşmayı arttıracaktır. Yapılan çalışmalar bu yaş grubunun sonuçları birlikte oldukları kişilerden saklama eğiliminde olduklarını göstermiştir. Benzer şekilde madde kullanımı sırasında enjektör paylaşımı da daha fazladır. Bu nedenlerle ergenlerin bedenleri, cinsellik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma için eğitilmeleri çok önemlidir.

Yaşayanlar Anlatıyor

داستان زندگی  یک معتاد ترک

زبان ترکی استانبولی


K.L. Anlatıyor; Daha 5-6 yaşındayken anne ve babamın yanımda şiddetli tartışmalar yaptıklarını hatırlıyorum. Babam ailenin bütün yükünü sırtında taşıyordu, bütün gün eve ekmek getirebilmek için gündelik işleri takip ediyor yorgun argın eve dönüyordu. "Daha ne yapsındı ki " en azından kendisi böyle düşünüyordu. Annem ise kendi açısından haklıydı; o da bütün gün evin işleri, çamaşır bulaşık ve temizlik derken gündelik telaşın içerisinde yorgun düşüyordu. Olan bana ve dört kardeşime oluyordu.
13 yaşıma geldiğimde Babam beni tamirhanede işe soktu. Artık ben de para kazanıyor, dolayısıyla evde söz sahibi olabiliyordum. Tamirhanede benimle birlikte çalışan Selçuk isimli arkadaşımın ilk sigara teklifini hatırlıyorum. Boğazım ne kadar da yanmıştı. Birkaç öksürüğün arkasından zorlansam da o sigarayı bitirmiştim. Artık sigara kazandığım paranın önemli bir bölümünüayırmam gereken önemli bir alışkanlığım olmuştu. Bir de diğer tamirhanede çalışan arkadaşlarla birlikte düzenlediğimiz tiner partileri vardı. Bu iş için seçtiğimiz mekan ise mezarlıktı. Şimdi yaşadığım hayata bakıyorum da belki o yıllarda kendimize mekan olarak seçtiğimiz mezarlık şu an adım adım yaklaştığımız bir kötü sonu temsil ediyor. Esrar maddesine geçişim ise 16 yaşımda en sevdiğim arkadaşım Orhan`dan sigara istediğimde "Sana daha iyi bir sigara vereyim mi ? " diyerek bana uzattığı sarma şeklindeki sigarayla oldu.
Artık kazandığım paranın büyük bir bölümü esrara gidiyordu. Esrar beni peşinden koşturan ve bir türlü yakalayamadığım bir madde haline gelmişti. 18 yaşıma geldiğimde ise artık bir kız arkadaş edinmiştim. Lise son sınıfa giden Özlem çok rahat bir kızdı. Zaten gelecek planlarında okula yer vermeyen birisiydi. Belki de beynime en çok zarar veren maddeler içeren haplarla tanışmam da Özlemin beni davet ettiği bir partide oldu. Herkesin hapını yanında getirdiği bu partide teknomüzik ve yoğun bir gürültü vardı. Hap almadan bu ritme nasıl ayak uyduracaktık ki ? Sigaranın, tinerin, esrarın ve hapların ardından hareketlerimde konuşma ve davranışlarımda gözle görülür dengesizlikleri iyiden iyiye hisstemeye başlamıştım. Zihnimi toparlayamıyor, bazen nereye gideceğimi ve ne yapacağımı hatırlayamıyor, nefes alıp vermekte de güçlük çekiyordum. Kalbimde çarpıntılar ve vücudumda dermansızlık belirtileri başgöstermişti. Kullandığım maddeler yasadışı olduğundan adeta yerlatında yaşıyor, karanlık suratlı insanlarla görüşüyor, tanımadığım kişilerle kısa süreli ilişkiler yaşıyordum.

Kazandığım para uyuşturucu giderlerime yetmemeye başlamıştı. Emekli olan babamdan zorla aldığım paralarla takviye yapmaya çalışıyordum. Bu arada yine para bulmak amacıyla yaptığım hırsızlıklar da cabası. Birkaç defa yakalandım ve kısa süreli hapis hayatım oldu. Şimdi vücudum Hepatit B gibi ağır bir hastalığın pençesinde. Kurtulmak için çok gayret gösterdim. Şu an oldukça pahalı, sıkıntılı ve zor bir dönem olan tedavi sürecine devam ediyorum.
Faydalı Linkler
 opium.site: داستان اعتیاد و معتاد فقط صد میلیون سال دیگر ادامه دارد
 • کشف واکسن جدیدی برای درمان اعتیاد به هروئین
 • آمفتامین در یکی از پرفروش‌ترین مکمل‌های ورزشی در ک...
 • سیستم گلوتامینرژیک(گلوتاماترژیک ) و نقش ان درترک ا...
 • اثرات اگونیست و آنتاگونیست گیرنده های NMDA سیستم ...
 • اثرات مواد غذایی و گیاه گوتوکولا و منیزیم , یوگا, ...
 • متد آناندا در ترک اعتیاد ماده مخدر شیشه (متامفتامی...
 • بازسازی شیمیایی مغز معتادان به مخدر متامفتامین (شی...
 • اثرات نیاسین یا ویتامین B3 یا اسید نیکوتینک در ترک...
 • افزایش میزان مصرف مواد مخدر در بین بازیکن لیگ فوتب...
 • آزمایش ناتالیا فولگینا دونده زنان روسیه با استروئی...
 • مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در سامانه وزارت بهد...
 • داروی گیاهی ضد افسردگی و شادی بخش کانا Kanna (Sce...
 • مخدرجدید روانگردان صنعتی متوکسیتامین Methoxetamin...
 • رقص و خوشگذرانی با روانگردان ها The Dance of Psych...
 • چگونه با کودک خود از اعتیاد به مواد مخدر و الکل وم...
 • تعاريف و ترمینولوژی مصرف مواد مخدر Addiction Termi...
 • نشئگی با کوکائین دربیابانهای کالاهاری Kalahari و خ...
 • وضع قوانین برای نوجوانان وکاهش میزان اعتیاد در جام...
 • بی تفاوتی جامعه مشکل اعتیاد به موادمخدر را تشدید م...
 • لوبیای مخملی pruriens Mucuna برای تقویت نیروی جنسی...
 • مواد مخدر چيست؟ What Is Drug Addiction
 • نامه يك معتاد به خانواده اش
 • استنشاق دود تنباکوی محیطی چه خطراتی دارد؟Health ef...
 • خطرات استفاده از قليان وتنباکو
 • اعتیاد به الکل و عوارض مصرف مشروبات الکلی Alcohol'...
 • مخمل لویبا -لوبیای مخملی Mucuna pruriens
 • خواص روانگردان گیاه گزنهUrtica dioica وافزایش هورم...
 • Smoking Pipes and Cigars: Health Effects and Cance...
 • آیا موزیک رپ و مصرف مخدرهای توهم زا باعث افزایش قت...
 • کاشف مخدر متامنتبر ایرانی Mad Scientistجایزه نوبل ...
 • خطرات دود سیگار و تنباکو برای کودکان چیست Smoking ...
 • ترامادول Tramadol
 • تعریف اوردوزمواد مخدر و الکل چیست Overdose Drug A...
 • ماشین جن در فرهنگ اتنوبوتانی Ethnobotany چیست Mac
 • opium.site: ماری جوانا در امریکا آزاد شد تا بیش از یک میلیون1000000

  Phenmetrazine فن مترازین

  Phenmetrazine فن مترازین
  فن مترازین ماده مخدر محرکی از دسته فن اتیل امین است که در سال 1952 در کشور المان ساخته شد و به عنوان داروی برای کاهش اشتها بدون اثرات جانبی مشابه با امفتامین وارد بازار شد
  امروزه قرص های فن مترازین در بعضی از کشورها برای درمان چاقی و کاهش اشتها استفاده می شود
  ساختمان شیمیایی فن مترازین مشابه با امفتامین  و اتکاتینون  ethcathinoneاست ودر واقع فن مترازین انالوگ امفتامین است
  در دهه 1950 سوء مصرف فن مترازین در کشور سوئد شایع شد
  Phenmetrazine was taken by The Beatles early in their career. Paul McCartney was one known user
  پل مک کارتنی از گروه بیتلز یکی از مصرف کننده گان مشهور فن مترازین  بود
  فن مترازین در دهه 1960 تا 1970 در امریکا به عنوان یک ماده مخدر تزریقی بکار می رفت معتادان ان را با اب گرم مخلوط کرده و تزریق می کردند
  File:Phenmetrazine.svg
  در امریکا به ان (بم )BAM  می گفتند
  به تازگی گزارشاتی از مصرف مجدد ماده مخدر فن مترازین در کشور کره جنوبی شده است
  فن مترازین به عنوان یک ماده دوپینگ کننده شناخته شده است و استفاده از ان برای دوپینگ ممنوع است
  Phenmetrazine (Preludin, PAL-592) is a stimulant drug containing a phenethylamine skeleton, in which the terminal amine is incorporated into a morpholine ring, that was previously used as an appetite suppressant, but has since been withdrawn from the market. It was initially replaced by its analogue phendimetrazine which functions as a prodrug to phenmetrazine, but now it is rarely prescribed, due to concerns of abuse and addiction.
   
  جیمز پُل مک‌کارتنی (به انگلیسی: James Paul McCartney)‏، (متولد ۱۸ ژوئن ۱۹۴۲) خواننده و آهنگساز موسیقی راک انگلیسی و عضو گروه افسانه‌ای بیتلز، از برترین آهنگسازان موسیقی پاپ سده بیستم میلادی است. در ابتدا، آوازه‌خوانی و نوازندگی در گروه بیتلز، که او یکی از اعضای اصلی آن بود، موجب شهرتش شد و به همراه جان لنون، به یکی از تاثیرگذارترین و موفق‌ترین همکاری‌ها در دنیای آهنگسازی شکل بخشید.[۱] تعدادی از محبوب‌ترین ترانه‌های دههٔ شصت میلادی و دنیای موسیقی «راک اند رول» همچون: «دیروز» (۱۹۶۵)[۲]، «الِنور ریگبی» (۱۹۶۶)[۳]، «پنی لِین» (۱۹۶۷)[۴]، «هی جود» (۱۹۶۸)[۵]، «برگرد» (۱۹۶۹)،[۶] «بگذار باشد» (۱۹۷۰)،[۷] حاصل این هارمونی است. پس از ترک گروه «بیتلز»، مک‌کارتنی با انتشار اولین آلبوم انفرادی و پرفروشش در سال ۱۹۷۰ و سپس تشکیل گروه موسیقی «وینگز» (Wings)، به همراه همسر خویش «لیندا ایستمن» و ترانه‌سرایی به‌نام «دِنی لین»، در ۱۹۷۱ فعالیت شخصی موفقی را آغاز نمود.
  در کتاب رکوردهای جهانی گینس، از مک‌کارتنی به خاطر دریافت شصت لوح طلایی و فروش صد میلیون نسخه از تک‌آهنگ‌هایش، با عنوان موفق‌ترین موسیقیدان و ترانه‌سرای موسیقی پاپ، نام برده شده‌است.[۸] ترانه «دیروز» که از ساخته‌های او برای گروه «بیتلز» است، بیش از هفت میلیون بار در رادیو و تلویزیون ایالات متحده، پخش شده و بیش از هر ترانه دیگری، نسخه‌ای از آن توسط خوانندگان و نوازندگان دیگر، ارائه گشته است.[۹]
  گذشته از فعالیت در دنیای موسیقی، مک‌کارتنی همچنین یک نقاش، هنرپیشه و حامی حقوق حیوانات، گیاه‌خواری و آموزش موسیقی است. به سال ۱۹۹۶، وی به پاس یک عمر فعالیت در موسیقی، موفق به دریافت لقب شوالیه شد.[۱۰]

  opium.site: کپسول (قرص ) تقویت حافظه و تمرکز فکر از مواد گیاهی ...
  opium.site: دانشجویان دختر برای تقویت حافظه گیاه آب بشقابی و ...
  Ritalin and violent groups ریتالین و این گروه خشن با مودافینیل ...
  opium.site: دانشجویان پررو با ریتالینRitalin و دیوانه با مودافینیل ...

  opium.site: دنیای توهم زیبا و بهشتی یا زشت و جهنمی (خدای دنیای توهم 1)
  opium.site: دنیای توهم زیبا و بهشتی یا زشت و جهنمی (خدای دنیای توهم )
  opium.site: مجیک ماشروم -قارچ جادویی -قارچ مقدس -السحر الفطر-Magic ...
  opium.site: مخدر روانگردان صنعتی میتوسین metocin به جای قارچ ...

  opium.site: افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین
  opium.site: زرد چوبه Curcumin(کورکومین )برای افزایش حافظه و لاغری ...
  opium.site: ریتالین هوش یا حافظه کدام را افزایش می دهد
  opium.site: مجیک ماشروم (قارچ جادویی )درمان کننده بیماری افسردگی و ...
  opium.site: میخواستم بدونم ایا ریتالین مشابه گیاهی هم دارد؟
  opium.site: درمان بیماری سندرم خستگی مزمن با ریتالین و پروویجیل
  opium.site: ریتالین کافئین اسید نیکوتینک
  opium.site: توهم چیست
  opium.site: تنباک (تمباک ) مخدر محلی بندرعباس توهم زا ترین ماده ...

  opium.site: طریقه اکادمیک و علمی درس خواندن برای تقویت حافظه قسمت دوم

  opium.site: آیا مصرف ریتالین باعث ایجاد توهم می شود Could Ritalin ...

  opium.site: مصرف زیاد کافئین توهم شنوایی و بینایی می دهد.Caffeine ...

  opium.site: قرص ترک اعتیاد دراگون -مشخصات ...

  opium.site: اثرات اشک زنان بر روی میل جنسی ...

  BENZO FURY ماده مخدرجدید روانگردان خشم ...

  opium.site: گل ساعتی ضد اضطراب آرامبخش ...

  قارچ جادویی(مجیک ماشروم ) اضطراب ...


  opium.site: اسپند (هارمالین ) مشابه با ایبوگین داروی ترک اعتیاد ...
  opium.site: ایبوگین تنها داروی ترک اعتیاد تائید شده در جهان

  opium.site: داروهای سایکودلیک و هنر سایکودلیک چیست Psychedelic

  opium.site: تقاوت ریتالین با روبیفن چیست و کدام برای تمرکز فکر ...

  opium.site: دوپینگ در فصل امتحان با ریتالین Ritalin Doping

  opium.site: ریتالین و قیمت های ان در بازار تهران در خرداد 1390

  opium.site: متيل هگزان آمين(methylhexaneamine)

  opium.site: کارفدون (فنیل پیراستام ) phenylpiracetam (carphedon

  opium.site: موسیقی هیپ هاپ Hip-hop سکس ماری جوانا و مخدر جدید مالی ...
  opium.site: آمارمعتادین به مصرف دودی و تزریقی مت امفتامین و آمفتامین ...
   

  Arylcyclohexylamine آریل سیکلوهگزیل آمین

  Arylcyclohexylamine آریل سیکلوهگزیل آمین
  اریل سیکلوهگزیل امین  یک ماده مخدر توهم زا است که در در دهه 1960  ساخته شده است
  این ماده در اصل به عنوان یک بی حس کننده موضعی ساخته شد ولی اثرات ان بسیار شبیه به ماده مخدر  کتامین و فن سیکلیدین   phencyclidine  است

  opium.site: کپسول (قرص ) تقویت حافظه و تمرکز فکر از مواد گیاهی ...
  opium.site: دانشجویان دختر برای تقویت حافظه گیاه آب بشقابی و ...
  Ritalin and violent groups ریتالین و این گروه خشن با مودافینیل ...
  opium.site: دانشجویان پررو با ریتالینRitalin و دیوانه با مودافینیل ...

  opium.site: دنیای توهم زیبا و بهشتی یا زشت و جهنمی (خدای دنیای توهم 1)
  opium.site: دنیای توهم زیبا و بهشتی یا زشت و جهنمی (خدای دنیای توهم )
  opium.site: مجیک ماشروم -قارچ جادویی -قارچ مقدس -السحر الفطر-Magic ...
  opium.site: مخدر روانگردان صنعتی میتوسین metocin به جای قارچ ...

  opium.site: افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین
  opium.site: زرد چوبه Curcumin(کورکومین )برای افزایش حافظه و لاغری ...
  opium.site: ریتالین هوش یا حافظه کدام را افزایش می دهد
  opium.site: مجیک ماشروم (قارچ جادویی )درمان کننده بیماری افسردگی و ...
  opium.site: میخواستم بدونم ایا ریتالین مشابه گیاهی هم دارد؟
  opium.site: درمان بیماری سندرم خستگی مزمن با ریتالین و پروویجیل
  opium.site: ریتالین کافئین اسید نیکوتینک
  opium.site: توهم چیست
  opium.site: تنباک (تمباک ) مخدر محلی بندرعباس توهم زا ترین ماده ...

  opium.site: طریقه اکادمیک و علمی درس خواندن برای تقویت حافظه قسمت دوم

  opium.site: آیا مصرف ریتالین باعث ایجاد توهم می شود Could Ritalin ...

  opium.site: مصرف زیاد کافئین توهم شنوایی و بینایی می دهد.Caffeine ...

  opium.site: قرص ترک اعتیاد دراگون -مشخصات ...

  opium.site: اثرات اشک زنان بر روی میل جنسی ...

  BENZO FURY ماده مخدرجدید روانگردان خشم ...

  opium.site: گل ساعتی ضد اضطراب آرامبخش ...

  قارچ جادویی(مجیک ماشروم ) اضطراب ...


  opium.site: اسپند (هارمالین ) مشابه با ایبوگین داروی ترک اعتیاد ...
  opium.site: ایبوگین تنها داروی ترک اعتیاد تائید شده در جهان

  opium.site: داروهای سایکودلیک و هنر سایکودلیک چیست Psychedelic

  opium.site: تقاوت ریتالین با روبیفن چیست و کدام برای تمرکز فکر ...

  opium.site: دوپینگ در فصل امتحان با ریتالین Ritalin Doping

  opium.site: ریتالین و قیمت های ان در بازار تهران در خرداد 1390

  opium.site: متيل هگزان آمين(methylhexaneamine)

  opium.site: کارفدون (فنیل پیراستام ) phenylpiracetam (carphedon

  فایل: markush.png Acha
  فرمول پایه آریل سیکوهگزیل امین

  فن سیکلیدین  مشتقی از فرمول آریل سیکلوهگزیل امین است و امروزه اکثر مواد مخدر توهم زا دارای فرمول پایه  ای از اریل سیکلوهگزیل امین هستند
  مواد مخدر که دارای ساختمان مشابه با اریل سیکلوهگزیل امین هستند
   arylcyclohexylamineساختار شیمیایی مواد مشابه با اریل سیکلوهگزیل امین
  arylcyclohexylamines

   لیست مواد مخدری که دارای فرمول پایه از اریل سیکلوهگزیل امین هستندList of arylcyclohexylamines
  CompoundAryl SubstituentN GroupCyclohexyl ring
  PCAPhenylNH2-
  PCMPhenylMethylamino-
  EticyclidinePhenylEthylamino-
  PCPr[11]Phenyln-Propylamino-
  PCiPPhenylIsopropylamino-
  PCBuPhenyln-Butylamino-
  PCEOHPhenylHydroxyethylamino-
  PCMEA[12]PhenylMethoxyethylamino-
  PCEEAPhenylEthoxyethylamino-
  PCMPAPhenylMethoxypropylamino-
  PCDMPhenylDimethylamino-
  DieticyclidinePhenylDiethylamino-
  2-HO-PCP[13]PhenylPiperidine2-Hydroxy
  2-Me-PCP[14]PhenylPiperidine2-Methyl
  2-MeO-PCP[15]PhenylPiperidine2-Methoxy
  2-Keto-PCPPhenylPiperidine2-Keto
  2-Keto-PCEPhenylEthylamino2-Keto
  4-Methyl-PCPPhenylPiperidine4-Methyl
  4-Keto-PCPPhenylPiperidine4-Keto
  2'-Cl-PCPo-ChlorophenylPiperidine-
  2'-MeO-PCPo-MethoxyphenylPiperidine-
  3'-F-PCPm-FluorophenylPiperidine-
  3'-Me-PCPm-MethylphenylPiperidine-
  3'-NH2-PCPm-AminophenylPiperidine-
  3'-HO-PCPm-HydroxyphenylPiperidine-
  3-MeO-PCPm-MethoxyphenylPiperidine-
  3'-MeO-PCEm-MethoxyphenylEthylamino-
  3'-MeO-PCPrm-Methoxyphenyln-Propylamino-
  3'-MeO-PCPym-MethoxyphenylPyrrolidine-
  4'-OH-PCPp-HydroxyphenylPiperidine-
  Methoxydine (4-MeO-PCP)p-MethoxyphenylPiperidine-
  4'-F-PCPp-FluorophenylPiperidine-
  Arketamineo-ChlorophenylMethylamino2-Keto
  DeschloroketaminePhenylMethylamino2-Keto
  Esketamineo-ChlorophenylMethylamino2-Keto
  Ethketamineo-ChlorophenylEthylamino2-Keto
  Ketamineo-ChlorophenylMethylamino2-Keto
  Methoxyketamineo-MethoxyphenylMethylamino2-Keto
  Fluoroketamineo-FluorophenylMethylamino2-Keto
  Bromoketamineo-BromophenylMethylamino2-Keto
  Methoxetaminem-MethoxyphenylEthylamino2-Keto
  Phencyclidine (PCP)PhenylPiperidine-
  PC3MPPhenyl3-Methylpiperidine-
  PC4MPPhenyl4-Methylpiperidine-
  Rolicyclidine (PCPy)PhenylPyrrolidine-
  PCDMPyPhenyl3,3-Dimethylpyrrolidine-
  PCMoPhenylMorpholine-
  Methoxy-PCM[3]o-MethoxyphenylMorpholine-
  Methyl-PCM[16]p-MethylphenylMorpholine-
  Hydroxy-methyl-PCM2-Methyl-4-hydroxyphenylMorpholine-
  TCM2-ThienylMethylamino-
  TCE2-ThienylEthylamino-
  Tenocyclidine (TCP)2-ThienylPiperidine-
  TCPy2-ThienylPyrrolidine-
  Tiletamine2-ThienylEthylamino2-Keto
  Gacyclidine2-ThienylPiperidine2-Methyl
  BDPCp-BromophenylDimethylamino4-Phenethyl-4-hydroxy
  Dimetaminep-MethylphenylDimethylamino4-Keto
  BTCP[17]Benzothiophen-2-ylPiperidine-
  PRE-084PhenylMorpholinylethylcarboxylate-