راهبان بودایی در تایلند به خرید فروش و مصرف ماده مخدر شیشه(متامفتامین ) فیلم های سکسی اکستاسی و مشروب روی اورده اندThailand: monks on meth

Thailand: monks on meth

راهبان بودایی در تایلند به خرید فروش و مصرف مخدر شیشه و فیلم های سکسی و .اکستاسی و مشروب روی اورده اند
در حالی که استفاده ازمواد مخدر در دین بودا ممنوع است کاهنان بودایی در کشور تایلند به مصرف و فروش ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) روی اورده اند
طبق بررسی های انجام شده حدود 95 در صد راهبان بودایی در تایلند به فروش ماده مخدر متامفتامین (اسپید ) مشغول هستند
در حالی که چندی پیش پلیس بانکوک در یک ایست بازرسی دو راهب را با 20 قرص اسپید (متامفتامین ) دستگیر کرده بود هفت راهب دیگر را نیز با تعداد 10 بطری مشروب و 25 سی دی فیلم های مستهجن (سکسی )و مقدار زیادی ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) و قرص اکستاسی دستگیر کرده بود
راهبان بودایی دستگیر شده اعلام کرده اند که برای بازسازی معبد دست به این کار زده اند
در تایلند راهبان بودایی از احترام ومقاوم ومنزلت زیادی برخوردار هستند
عکس راهبان بودایی همراه با مواد مخدر مکشوفه ؟
راهبان بودایی با مواد مخدر کشف شده
 
opium.site: سکس با عنکبوت بیوه سیاه black widow spiderخطر مرگش ...
opium.site: سکس با تریاک

opium.site: پليس تايلند 3.8ميليون قرص متآمفتامين كشف كرد

opium.site: 22 بیمارستان در تایلند قرص های پسودوافدرین را برای ...

 
در ارتباط با فروش مخدر متامفتامین در تایلند فروش فیلم سکسی در تایلند راهبان بودایی مشروب و متامفتامین می فروشند فروش مواد مخدر و مشروب و فیلم سکسی توسط راهبان بودایی  بودا و متامفتامینن فروش ماده مخدر شیشه در تایلند توسط راهبان بودایی بودا و مخدر شیشه بودا و فروش فیلم مستهجن فروش مخدر اسپید در تایلند فروش مشروب و فیلم سکسی در تایلند ماده مخدر شیشه و راهبان بودایی ماده مخدر متامفتامین و راهبان بوداییThailand: monks on meth راهب بودایی و ماده مخدر راهب بودایی و فحشا راهب بودایی و متامفتامین

ماده مخدر گردغبار زامبی چیست Zombie dust (narcotic

Triazolam تریازولام
ماده مخدر گردغبار زامبی چیست Zombie dust (narcotic)
ماده مخدر گرد زامبی


ماده مخدر گرد غبار زامبی ماده مخدری مخلوط از کوکائین وداروی  تریازولام است
داروی تریازولام یک قرص خواب آور از دسته بنزودیازپین ها است که اثراتی مشابه الپرازولام دارد
مخلوط یک ماده مخدر محرک و یک داروی خواب اور مثل تریازولام طبق قوانین فیزیولوژیکی باید اثار هم را خنثی کند اما چرا بعضی ها این دو ماده را مخلوط می کنند و چه حالی ایجاد می کند تا زمانی که کسی غبار زامبی ار مصرف نکند نمی داند .
البته  مخلوطی از ماده مخدر کوکائین با ماریجوانا و حشیش و یا کوکائین با هروئین هم وجود دارد 
مخلوط کوکائین با هروئین را اسپید بال می گویند که سالها است در غرب استفاده می شود و مرگ میر زیادی داشته است 
 opium.site: دختر ۱۴ ساله بر اثر تزریق هروئین مخلوط با کوکائین و ...
opium.site: ماده مخدر نمک حمام و نفس شیطان و متامفتامین (شیشه)شما را زامبی می کند
کوکائین مخلوط با دیگر مواد مخدر کوکائین با بنزودیازپین ها کوکائین با کانابیس کوکائین با ماریجوانا کوکائین با الکل کوکائین با خواب آور ها کوکائین با فنوباربیتال ماده مخدر گرد زومبی ماده مخدر غبار زومبی ماده مخدر گرد زامبی غبار زامبی  ماده مخدر گرد کوکائین ماده مخدر غبار کوکائین  مخدر آدمخوار کوکائین وادمخواری ایا معتادان به کوکائین ادمخوار می شوند مخلوط های ماده مخدر کوکائین با مخدر های دیگر ماده مخدر کوکائین با الکل مخدر کوکائین با حشیش مخدر کوکائین با هروئین مخدر کوکائین با متامفتامین مخدر کوکائین با فنتانیل مخدر کوکائین با مجیک ماشروم مخلوط کوکائین با گرد فرشته گرد فرشته با غبار زامبی کوکائین با مسکالین مخلوط کوکائین با نیکوتین خواب با تریازولام نشئگی با تریازولام سرخوشی با تریازولام ماده مخدر تریازولام قرص خواب اور تریازولام 

مواد مخدر سخت(سنگین ) و نرم (سبک ) چیست Soft Drug hard drug

مواد مخدر سبک و مواد مخدر سنگین چیست

مواد مخدر سخت(سنگین ) و نرم (سبک ) چیست Soft Drug hard drug
طبقه بندی مواد مخدر از لحاظ اعتیاد آور بودن انها
مواد مخدر سبک و مواد مخدر سنگین اعتیاد آور چیستFile:Hard and soft drugs.svg
Soft Drug hard drug

در دنیا مواد مخدر را از لحاظ اعتیاد آور بودن انها به سه دسته تقسیم می کنند
مواد مخدر سخت(مواد مخدر سنگین )
این مواد بسیار اعتیاد آور هستند
الکل کوکائین هروئین متامفتامین (شیشه )و نیکوتین سیگار جزو مواد بسیار اعتیاد اور هستند
مواد مخدر نرم(مواد مخدر سبک )
این دسته از مواد مخدر دارای کمترین میزان اعتیاد اوری هستند
مواد مخدر نرم شامل کانابیس (ماریجوانا و حشیش ) دی متیل تریپتامین ال اس دی و مسکالین (پیوت ) و قارچ جادویی (مجیک ماشروم ) هستند
در بین مواد مخدر سخت و مواد مخدر نرم گروهی از مواد مخدر حد واسط قرار دارند که شامل MDMAاکستاسی و کتامین و کافئین هستند
نرم یا سخت بودن یک ماده مخدر فقط از لحاظ اعتیاد اور بودن یک ماده مخدر است نه خطرناک بودن ان ماده مخدر 
ماده مخدر سبک ماده مخدر سنگین درجه بندی مواد مخدر از لحاظ اعتیاد آور بودن ان طبقه بندی  اعتیاد آور مواد مخدر -درجه بندی مواد مخدر از نظر قدرت اعتیاد آوری طبقه بندی مواد مخدر از لحاظ قدرت اعتیاد اوری ان ماده مخدر سبک چیست ماده مخدر سنگین چیست قدرت اعتیاد اوری مواد مخدر چگونه است کدام ماده اعتیاد اور است کدامین ماده اعتیاد اوری کمتری دارد

اثرات دین و نماز وذکرنام الله در ترک اعتیاد به مواد مخدر


اثرات دین و نماز وذکرنام الله  در ترک اعتیاد به مواد مخدر
چرا کسانی که دین دار هستند در ترک اعتیاد به مواد مخدر موفق تر هستند ؟

طبق بررسی ها وتحقیقات انجام شده نماز خواندن باعث افزایش هورمون دوپامین در مغز می شود
هورمون دوپامینی که در مغز افراد معتقد به خدا ترشح می شود باعث ایجاد آرامش روحی و روانی در شخص می شود افزایش هورمون دوپامین در نماز خوانها در زمان ترک اعتیاد به مواد مخدر می تواند از شدت درد واضطراب بکاهد
طبق بررسی های انجام شده در بیمارستان سوانح و سوختگی در تهران در افرادی که دچار سوختگی شده بودند ذکر نام الله به مقدار زیادی از شدت درد سوختگی می کاهد
ذکر نام خداوند و یا خواندان دعا نیز می تواند باعث افزایش هورمون دوپامین در مغز شده و ایجاد آرامش کند و اثرات ضد درد هم دارد
در کل افراد معتقد به خدا که ائین های دینی خود را انجام می دهند در موقع ترک اعتیاد مواد مخدر بسیار موفق تر از افراد بی دین هستند و بعد از ترک نیز مدت بیشتری در ترک می مانند
طبخ غذا در ظروف مسی و ارتباط ان با عصاره جوانی و داروهای ترک ...
opium.site: نماز هورمون آرامش (دوبامین .دوپامین . (Dopamine) را در بدن ...
اثرات دین در ترک اعتیاد -اثر دعا در ترک اعتیاد اثر نماز در ترک اعتیاد به مواد مخدر اثر ذکر در ترک اعتیاد به مواد مخدر 
اثر ذکر نام الله در کاهش درد اثر ایمان در ترک اعتیاد و درد اثر دین در ترک اعتیاد و کاهش درد اثر دین داری در افزایش هورمون دوپامین در مغز اثرات مذهب در اعتیاد اثر اسلام در ترک اعتیاد  اثر دعا در افزایش هورمون دوپامین اثرات ایمان در جلوگیری از اعتیاد اثرات نماز در جلوگیری از درد

روس ها از ماده مخدر 3متیل فنتانیل به عنوان یک سلاح شیمیایی در ساخت بمب کولوکول-1 استفاده کردند Kolokol-1

3 متیل فنتانیل

روس ها از ماده مخدر 3متیل فنتانیل به عنوان یک سلاح شیمیایی در ساخت بمب کولوکول-1 استفاده کردند Kolokol-1
کولوکول-1 یک سلاح شیمیایی روسی است که با مخلوطی از ماده بیهوش کننده هالوتان و ماده مخدر قوی 3 متیل فنتانیل ساخته شده است
ماده مخدر 3 متیل فنتانیل یک ماده مخدر قوی است که به همراه محلول بیهوش کننده هالوتان یک ماده مخدر خواب اور قوی و نشئه کننده را می سازند روسها با استفاده از این دو ماده یک بمب شیمیایی مخدر خواب آور  برای از بین بردن تروریست ها به نام کلولوکول-1 ساخته اند
بحران گروگانگیری در مسکو که با بمب نشئه کننده با مرگ 129 نفر به پایان رسید
بمب شیمیایی مخدر خواب اور Kolokol-1 اولین بار در گروگانگیری تئاتر مسکو در سال 2002 توسط پلیس و نیروهای امینی روسیه بکار رفت که منجر به کشته شدن 129 نفر بر اثر مسمومیت با این گاز خواب اور نشئه کننده شد
ماده مخدر 3 متیل فنتانیل 400 تا 6000 برابر قویتر از ماده مخدر مورفین است

(Hostage crisis in Moscow)


بحران گروگانگیری در تئاتر مسکو که همچنین با نام محاصره شمال شرق (2002) شناخته میشود، واقعهای است که تئاتر مسکو توسط 40 تا 50 نفر شبه نظامیان چچن تصرف شد. این کار توسط جنبش اسلام گراهای جدایی طلب در چچن انجام شد. 

آنها توانستند ۸۵۰ نفر را گروگان بگیرند و خواسته آنها استقلال چچن از روسیه و پایان دومین جنگ چچن بود.
رهبری این شبه نظامیان برعهده مووسار بارایف بود. بعد از دو و نیم روز گروگانگیری، ارتش روسیه با پرتاب گازی ناشناخته Kolokol-1 (که احتمال دارای ماده مخدر متیل فنتانیل بود ) به سیستم تهویه تئاتر باعث شدند که افراد داخل تئاتر از هوش بروند.
در پایان 39 نفر از حمله کنندگان توسط نیروهای روسی و 129 نفر از گروگانها (که 9 تن آنها خارجی بودند) کشته شدند. البته تعداد کمی از شبه نظامیان هنگام پرتاب گاز سمی توسط سربازان روس تسلیم شدند. فیزیکدانان در روسیه استفاده از این گاز را محکوم کردند چون این گاز باعث شد که خیلی از افراد نتوانند به زندگی خود ادامه دهند. البته تعداد کمی از شبه نظامیان هنگام پرتاب گاز سمی توسط سربازان روس تسلیم شدند طی برخی از گزارشها استفاده برخی گروگانها از داروی نالوکسان آنها را از مرگ نجات داده است.

opium.site: قطره مرگ مخدری مخلوط از هروئین و فنتانیل Fetanyl mix ...

opium.site: fentanyl-فنتانیل

opium.site: برتری قرص های گونه ای (بوکال) فنتانیل نسبت به اکسی ...

opium.site: ماده مخدر جدید چین سفید Alphamethylfentanyl-China White

بمب نشئه کننده بمب خواب اور بمب شیمیایی مخدر بمب خواب آور نشئه کننده  
مخدر فنتانیل مخدر 3 متیل فنتانیل مخدر چین سفید بمب شیمیایی مخدر بمب نشئگی بمب فنتانیل مخدر خواب اور ونشئه کننده به عنوان سلاح شیمیایی  مرگ در خواب سرخوشی با بمب مخدر 

تزریق ماده مخدر کراک CRACKباعث ناباروری و کاهش میل جنسی (لیبیدو ) می شود

تزریق ماده مخدر کراک باعث ناباروری و کاهش میل جنسی (لیبیدو ) می شود

تزریق ماده مخدر کراکcrack باعث اولیگواسپرمی و کاهش لیبیدو (میل جنسی ) می شود
توجه منظور از کراک crack همان ماده مخدر کراک در ایران است که از دزومورفین ساخته شده است نه ماده مخدر کوکائین کراک 
یک پژوهشگر در زمینه مواد مخدر در ایران گفت 
تزریق وریدی ماده مخدر کراک باعث کاهش میل جنسی و از بین رفتن سلول های جنسی مردان می شود 

تحقیقات آماری در ایران نشان داده است که مصرف کننده گان تزریقی ماده مخدر کراک بعد از مدت کوتاهی دچارکاهش تعداد اسپرم (اولیگواسپرمی )شده که می تواند منجر به آزواسپرمی (فقدان اسپرم در منی ) شود
تزریق وریدی مخدر کراک باعث انسداد عروق می شود


علت این امر انسداد عروق طناب اسپرماتیک بیضه(ترومبوز ) به علت وجود ذرات ریزو مواد شیمیایی در ماده مخدر کراک می باشد که با انسداد عروق کوچک مثل عروق بیضه جریان خونرسانی به سلول های سازنده اسپرم و هورمون تستسترون را مختل می کنند
تحقیقات نشان داده است که عدم خونرسانی کافی به سلول های لیدیک و سرتولی علاوه بر کاهش شدید تعداد اسپرم ها می تواند باعث کاهش شدید و افت هورمون تستسترون (Testosterone) شود که می تواند میل جنسی(لیبیدو ) معتادان ترریقی به کراک را از بین به برد 
نویسنده 
بابا این که معلوم است لازم به تحقیق نبود زیرا معتادان به کراک تزریقی همه جاشون می پوسد و حتما التشون هم می پوسه و روش پر می شود از کرم حشره به جای حشری شدن معتادان کراک حشره ای می شوند ؟ 
در ضمن بهتر است معتادان به کراک همان نابارور بمانند تا نسلی از انها ایجاد نشود ؟ 

opium.site: اثرات ماده مخدر مفدرون و متامفتامین بر روی شهوت در زنان

مصرف ماده مخدر کراک مصرف ماده مخدر کراک ناباروی می دهد کراک تزریقی باعث کاهش میل جنسی می شود کراک تزریقی باعث کاهش هورمون تستسترون می شود تزریق کراک  باعث کاهش میل جنسی می شود تزریق کراک باعث از بین رفتن بیضه ها می شود  مصرف کراک به صورت تزریق باعث از بین رفتن بیصه های مردان می شود

مرگ با 2C-T-21ماده مخدر جدید صنعتی دو سی تی 21 که شما را فلج و می کشد

مرگ با 2C-T-21ماده مخدر جدید صنعتی دو سی تی 21 که شما را فلج و می کشد
 
در تاریخ 9 مارس سال 2004،  مردی به نام جیمز ادواردز فراز 22 ساله اهل فرانسیسکو، لوئیزیانا، یک دوز ناشناخته  از ماده مخدر روانگردان 2C-T-21 به صورت  پودر به طریقه  آنلاین خریداری کرده بود، مصرف کرد
این جوان 22 ساله بعد از مصرف ماده مخدر دو سی تی 21 ابتدا دچار تشنجات تونیک و کلونیک همانند بیماری صرع می شود و ناگهان درجه حرارات بدن او به 42 درجه سانتیگراد می رسد 
او را به بیمارستان منتقل می کنند ودر ان جا دچار فلج دست و پاها (کوادری پلژی ) می شود و بعد به کما رفته و چهار روز بعد  در 13 مارس در بیمارستان می میرد 
ماده مخدر  2C-T-21 یک ماده مخدر شیمیایی صنعتی  از دسته مواد مخدر گروه 2Cاست که توسط دکتر الکساندر شولیگن  ساخته شده است این ماده یک آگونیست سروتونین است و مصرف ان می تواند توهماتی مشابه با ال اسLSD بدهد 
اثرات مصرف2C-T-21   بسیار مشابه با ماده مخدر صنعتی آبی مرموز 2C-T-7 است
مواد مخدر جدید ماده مخدر جدید ماده مخدر جدید صنعتی ماده مخدر روانگردان صنعتی مخدر صنعتی مخدر شیمیایی مخدر روانگردان جدید صنعتی مواد مخدر صنعتی ماده مخدر صنعتی ماده مخدر توهم زا ماده مخدر تشنج زا ماده مخدر فلج کننده
opium.site: مخدر و روانگردان جدید صنعتی (( آبی مرموز ))آسمان هفتم Blue ...

عکس های یک زن لخت و عریان بعد از مصرف ماده مخدر شیشه در اصفهان

پورنوگرافی و تجاوز به زنان با مصرف متامفتامین (شیشه)
عکس های یک زن لخت و عریان بعد از مصرف ماده مخدر شیشه در اصفهان


عکس های یک زن لخت و عریان بعد از مصرف ماده مخدر شیشه در اصفهان
به گزارش جوان امروز اواخر هفته پیش ساعت ۲۱ شب(زن عریان ) در خیابان معراج اصفهان چند تن از اراذل اوباش پس از تجاوز به یک زن اورا با ماده ی مخدر شیشه از حالت طبیعی خارج کرده و او را با اندامی کاملا عریان در خیابان رها می کنند.
پس از گذشت حدود ۱۰ دقیقه خانمی او را با چادر پوشانده و این زن توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد

 عکس های زن لخت و برهنه در اصفهان تجاوز به زنان با مصرف مخدر شیشه سکس با مخدر شیشه سکس با مصرف مخدر متامفتامین پورنوگرافی با متامفتامین پورنوگرافی با مصرف مخدر شیشه مخدر شیشه و تجاوز به زنان عکس های لخت یک زن معتاد به شیشه  عکس عریان یک زن در اصفهان عکس لخت یک زن بعد از مصرف مخدر متامفتامین (شیشه)عکس لخت یک زن در خیابان های اصفهان

جوانی بعد از مصرف ماده مخدر شیشه در خیابان نظام آباد (شهید مدنی ) با قمه یک نفر را کشت 11 نفر را مجروح و سپس فرار کرد

 جوانی بعد از مصرف ماده مخدر شیشه در خیابان نظام آباد (شهید مدنی ) با قمه یک نفر را کشت 11 نفر را مجروح و سپس فرار کرد
من هیچگاه درباره  جنایات و اخبار کشف مواد مخدر مطلب نمی نویسم اما خبر امروز را به دلیل انکه خودم در نزدیک محل بودم را به این دلیل   نوشتم که مردم بدانند مصرف مواد مخدر علاوه بر زیانی که به فرد وارد می کند چطور می تواند یک اجتماع را درگیر کند  و  ادامه این مسائل می تواند تبعات بسیار بدی برای امنیت  جامعه  داشته باشد


جوانی که تحت تاثیر توهم با مخدر شیشه بود امروز در خیابان شهید مدنی مزاحم چند دختر شد و یک نفر را با قمه کشت و 11 نفر را مجروح کرد و سپس فرار کرد
تا این ساعت منطقه شهید مدنی در محاصره پلیس قرار دارد و  در هر چند قدم یک پلیس دیده می شود
جزئیات جنایت امروز تهران/ قاتل قصد ورود به مدرسه دخترانه داشت / پلیس در یک قدمی دستگیری عامل جنایت امروز تهران
ظهر امروز 24 مهر مرد جوانی که بر اثر استفاده از ماده مخدر شیشه دچار توهم شده بود به شهروندان در خیابان شهید مدنی حمله کرد. در اثر این حمله یک نفر جان خود را از دست داد و 11 نفر نیز مجروح شدند.کارآگاهان پلیس با بدست آوردن سرنخ های جدید در یک قدمی دستگیری عامل جنایت خیابان شهید مدنی قرار گرفتند.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، یک منبع آگاه در پلیس تهران گفت: بلافاصله پس از وقوع این حادثه تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی و پیشگیری تهران بررسی موضوع و دستگیری عامل این جنایت را در دستور کار خود قرار دادند. در بررسی‌های اولیه مشخص شد عامل جنایت بلافاصله پس از قتل یک شهروند و مجروح کردن 11 نفر از محل گریخته است، با شناسایی هویت قاتل کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی مکان های تردد قاتل انجام دادند و هم اکنون با اقدامات صورت گرفته به زودی این فرد شناسایی و دستگیر می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه بار دیگر شاهد وقوع جنایتی درپی استفاده از مواد مخدر صنعتی هستیم. این جنایت نیز درپی توهم یک معتاد پس از مصرف مواد مخدر صنعتی رخ داد.

این مقام مسئول افزود: خوشبختانه اکنون وضعیت در خیابان های اطراف محل حادثه عادی است و شهروندان به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.

جزئیات

بسیاری از اهالی منطقه شهید مدنی و چهارراه نظام آباد درحالی که از حمله مرد شیشه ای به شهروندان همچنان شوکه بودند خواستار برخورد قاطع پلیس و قوه قضائیه با عامل این جنایت شدند.

در محل حادثه در حالی که چندین ساعت از وقوع حادثه مرگبار حمله مرد شیشه ای به 12 شهروند در خیابان شهید مدنی تهران می گذرد آرامش به این خیابان باز گذشته و مردم زندگی عادی خود را ادامه می دهند این در شرایطی است که هنوز تعدادی از کسبه محل از این اقدام در بهت و حیرت بوده و خواستار دستگیری سریع و برخورد قاطع پلیس با عامل این جنایت شدند.

یکی از کسبه که دارای مغازه میوه فروشی است در رابطه با جزئیات حادثه گفت: حوالی ظهر بود که قصد داشتم مغازه را برای استراحت تعطیل کنم که متوجه سر و صدایی شدم وقتی به خیابان آمدم مرد خشمگینی را در چند متری خود دیدم که با سلاح سرد اقدام به مجروح کردن رهگذران خیابان می کرد. هیچ چیز جلودار مرد خشمگین نبود و او همانطور که فحاشی می کرد هر فردی را که جلوی او قرار می گرفت مجروح می کرد.

یکی دیگر از اهالی محل که خانه اش در چند متری محل حادثه بود گفت: عامل جنایت حالت عادی نداشت و اصلا نمی دانست چکار می کند او به قدری خشمگین شده بود که حتی قصد داشت به مغازه ها نیز حمله کند.

در همین حال صاحب یکی از طلافروشی های محل با شرح دادن ماجرا از پلیس و دستگاه قضایی خواست با این مجرمان به شدت برخورد کنند و تاکید کرد محله نظام آباد و خیابان مدنی یکی از مناطق جرم خیز پایتخت است که ابتدا نیاز به پاکسازی و سپس نیاز به فرهنگ سازی دارد. پلیس باید همانند منطقه خاک سفید این محله را از وجود اراذل و اوباش، معتادان و کیف قاپان پاک‌سازی کند. ما حق داریم در محله ای به کسب و کار بپردازیم که امنیت آن تامین شده باشد.

یکی از جوانان محله نیز با بیان اینکه محله نظام آباد و خیابان مدنی دارای چند اراذل و اوباش بود که پلیس با آنها برخورد کرد گفت: درست است که این محله اراذل و اوباش و گردنکش ندارد اما متاسفانه شیشه و مواد روانگردان در این محله بیداد می کند و پلیس باید فکری به حال معتادان و برخورد با آنها کند. چرا با معتادان شیشه نباید مانند سایر معتادان برخورد شود و آنها نیز دستگیر و به زندان بیفتند. امروز معضل شیشه در برخی از مناطق تهران از سرقت کیف قاپی بیشتر است. مردی که امروز مرتکب این جنایت شد نیز یکی از معتادان شیشه بود.

در بیمارستان امام حسین (ع) یکی از مجروحان این حادثه که پسر جوانی بود در مورد وقوع حادثه گفت: در حال عبور از خیابان مدنی بودم که مرد خشمگینی را دیدم که با سلاح سرد در حال حمله به شهروندان است و اقدام به فحاشی می کند. مرد مسلح قصد داشت به چند دختر جوان حمله کند که بلافاصله خودم را به او رسانده و مانع این کار شدم اما مرد خشمگین که به هیچ چیز توجه نداشت با سلاح سرد چند ضربه به دست و شکم من زد.

یک شاهد عینی اعلام کرد: در حادثه حمله یک فرد شرور به عابران در خیابان شهید مدنی وی قصد داشت به زور وارد یک مدرسه دخترانه شود که مسئولان مدرسه اجازه ندادند.

به گزارش مهر، یک شاهد عینی حادثه امروز در خیابان شهید مدنی اظهار داشت: آنچه که من دیدم یک جوان حدودا 22 ساله بود که بر ترک موتورسواری در خیابان جولان می داد و قصد داشت به زور وارد یک مدرسه دخترانه شود که مسئولان مدرسه اجازه ندادند.

وی افزود: این فرد شرور یکی از اولیای مدرسه گلستان را زخمی و پسر بچه 9 ساله ای را هم با چاقو زد و مادر این پسر بچه هم از پشت مورد ضربات چاقوی این فرد قرار گرفت.

بعد هم در وحیدیه یک فروشنده را با ضربات چاقو مورد ضرب و شتم قرار داد. آنچه از تعداد زخمی ها مشخص است 16 نفر زخمی شدند.

گفتنی است حال مجروحان این حادثه روبه بهبودی است و به گفته یکی از پرستاران بیمارستان، تیم پزشکی تمام تلاش خود را برای بهبود حال مجروحان حادثه انجام داده است.


 ضارب شهروندان در خیابان مدنی ساعاتی پیش در قم دستگیر شد
 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، متهم که حسین نام دارد و 23 ساله و بیکار است، در خیابان شهید مدنی تهران در اقدامی جنون آمیز 12 شهروند تهران را با استفاده از چاقو مورد حمله قرار داده و آنها را مجروح کرده بود.

متاسفانه در این حادثه یکی از مجروحان جان خود را از دست داد و متهم نیز پس از ارتکاب جرم از محل متواری شد.

پس از وقوع این حادثه با دستور بازپرس ویژه قتل و تلاش ماموران نیروی انتظامی، متهم ساعاتی پیش با صدور نیابت قضایی در شهرستان قم دستگیر و بازداشت شد.

تحقیقات از نامبرده آغاز شده و به دستور دادستان تهران مقرر شده است پرونده در اسرع وقت با تکمیل تحقیقات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود./ع
طنز 
حالا فهمیدید چرا باید جمعیت ایران اضافه بشه ؟
 اره دیگه دو تا مثل این جوان پیدا بشوند  که همه تو ایران اشتر پشتر می شوند ؟؟
مصرف مخدر شیشه برای امینت جامعه خطرناک است مصرف مخدر شیشه و ادمکشی مصرف شیشه ایجاد توهم می کند مصرف شیشه برابر جنون و جنایت مصرف مخدر شیشه و جنایت جرم و جنایت با مصرف شیشه پشت پرده جنایت شیشه ای  
ضارب  شیشه ای مدنی دستگیر شد اقدام جنون امیز معتاد شیشه ای در خیابان شهید مدنی

وخامت حال 3 مجروح دردرگیری امروز

 مرد شیشه ای در 5 دقیقه 11 نفر را مجروح کرد و یک نفر را کشت
 • شیشه، طاعونی که ذره ذره می‌کشد Methamphetamine

  معجونی برای فریب زن (معجون بیرجندی )

  نویسنده 
  بر خلاف انچه بسیاری از مطبوعات مدعی ان هستند که ماده مخدر معجون فریب دارای ترکیبات THC است به نظر می رسد معجون زابلی(بیرجندی ) فقط داری کمی تریاک و یا ترکیبات مشابه با تریاک است البته طبق ادعای مسئولین در خراسان در آزمایش این معجون ترکیبات مشابه با تی اچ سی که در حشیش و ماریجوانا است یافت شده است اما مصرف کننده گان معجون فریب صحبتی از توهم نمی کنند البته به احتمال زیاد ورژن های مختلفی  از این معجون  ساخته شده است که گروهی که فقط تریاک دارد برای شادی و لذت و گروهی که شامل ترکیبات حشیش است برای تجاوز به زنان و یا گول زدن انها بکار می رود
  این هم یک گزارش از مصرف معجون فریب 
  معجونی برای فریب
  وقتی این معجون را می نوشیدم احساس شادی و سرخوشی خاصی می کردم. متأسفانه همایون موقعی که در وضعیت عادی نبودم فریبم داد تا اسناد خانه و خودرویی را که پدرم برایم خریده بود به نام او انتقال بدهم. حالا هم می گوید حاضر نیست با من زندگی کند و می خواهد طلاقم بدهد.
  خراسان: زن جوان در دایره اجتماعی کلانتری ۳۷ مشهد افزود: من و شوهرم در پی یک آشنایی خیابانی و یک نگاه هیجانی و با وجود مخالفت خانواده هایمان با هم ازدواج کردیم.افسوس که احساسات هیجانی ما خیلی زود سرد شد و از همان روزهای اول زندگیمان، به دلیل دخالت های خانواده همایون با هم مشکل پیدا کردیم.من از کرده خودم پشیمان شده بودم و پدر و مادرم که نمی خواستند غم به چهره ام ببینند با حمایت های مالی خود سعی کردند ما را به زندگی دلخوش کنند. ولی همسرم نیز که پشیمان شده بود بی رودربایستی گفت: ای کاش به حرف مادرم گوش می دادم و با دختر خاله ام ازدواج می کردم.

  او هر روز به دنبال بهانه تازه ای می گشت تا دعوا راه بیندازد و حتی می گفت: چرا آپارتمانی که پدرت به ما داده را به نام تو سند زده است و…؟
  همایون تحت تأثیر حرف های تحریک آمیز مادرش باکوچک ترین حرفی مرا کتک می زد و آن قدر آزار و اذیتم کرد که مثل آدم های روانی شده بودم.من از این زندگی خسته شدم و تصمیم به جدایی گرفتم. اما درست همان موقع بود که پدرم سکته کرد و این موضوع سبب شد تا به ناچار به این زندگی سرد و بی روح ادامه بدهم.
  با توجه به مشکلاتی که به وجود آمده بود و از همه بدتر به علت بیماری پدرم، دچار افسردگی بیشتری شدم و همسرم با سوء استفاده از این موقعیت به ظاهر تغییر روحیه داد و گفت: سفارش کرده ام برایت معجون آرام کننده بیرجندی بیاورند. او با این حیله که باید به خاطر فرزندمان آرامش پیدا کنی این معجون لعنتی را به من خورانید.
  زن جوان افزود: وقتی این معجون را می نوشیدم احساس شادی و سرخوشی خاصی می کردم. متأسفانه همایون موقعی که در وضعیت عادی نبودم فریبم داد تا اسناد خانه و خودرویی را که پدرم برایم خریده بود به نام او انتقال بدهم. حالا هم می گوید حاضر نیست با من زندگی کند و می خواهد طلاقم بدهد.
  معجون فریب معجون بیرجندی معجون زابلی معجون شادی بخش معجون آرام کننده معجون توهم زا 

  فروش ماده مخدر توهم زای (معجون فریب ) با ترکیبات حشیش در سوپر مارکت ها

  فروش ماده مخدر توهم زای (معجون فریب ) با ترکیبات حشیش در سوپر مارکت ها

  http://www.chiangmaiplan.com/nightlife/images/thc2.jpg
  فروش ماده توهم زا در ایران با ترکیبات تی اچ سی

  فروش ماده مخدر توهم زای  (معجون فریب ) با ترکیبات حشیش در سوپر مارکت ها

  http://i1.squidoocdn.com/resize/squidoo_images/250/draft_lens10858391module99103051photo_1273099436pot-brownie.jpgبه گزارش ایسنا: دادیار معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با هشدار به سوء‌ مصرف مواد مخدر و توهم‌زا جدید گفت: اخیرا معجونی از جنس افیون با ترکیبات توهم‌زا که اعتیادآور نیز هست در سوپر مارکت‌ها توزیع می‌شود.

  محمد بخشی محبی با بیان این خبر افزود: حسب گزارش حراست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی معجونی تحت عنوان "معجون زابلی" یا "معجون بیرجندی" در سطح شهر و در مجاورت تعدادی از مدارس توسط سوپر مارکت‌ها به فروش می‌رسد.

  وی با اشاره به ویژگی‌های این ماده اعتیادآور اظهار کرد: این ماده اعتیادآور توسط پزشکی قانونی و به روش‌های "Egmass و Hplc" مورد آزمایش قرار گرفته و مشخص شده ترکیبات آن دارای ماده موثر موجود در حشیش (THC) است.

   بخشی محبی با هشدار به نوجوانان و جوانان توضیح داد: این معجون دارای ذائقه گرم، معطر و شیرین است و در بین کسانی که از این ماده مصرف کرده‌اند به "معجون فریب" هم مشهور است چرا که با مصرف آن اختلال در قدرت تصمیم‌گیری بوجود می‌آید و انسان کارهایی دور از انتظار و اراده خودش که منطبق با عقل نیست را انجام داده و بعد از کاهش اثرات این ماده، از کرده خود پشیمان می‌شود.

  دادیار معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به منافع اقتصادی افراد فرصت‌طلب هر روز مواد اعتیادآور را با نام‌ها و شکل‌های مختلف که طریق مصرف و حمل‌ونقل آن ساده باشد را عرضه و حتی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه خود از عنوان، شیرینی تقویتی یا داروهای گیاهی برای این مواد اعتیادآور استفاده می‌کنند و خانواده‌ها باید هوشیار باشند و به فرزندان خود آموزش‌های لازم را بدهند، خصوصا کسانی که برای تحصیل یا کار در شهرستان‌های دیگر بدور از خانواده زندگی می‌کنند.

  مصرف کنندگان مواد توهم‌زا رفتارهای خطرناکی از خود بروز می‌دهند که به دلیل فقدان بینش و اختلال در قضاوت اعمالی مانند پریدن از پنجبره ساختمان، تحت تاثیر این باور که می‌توان پرواز کرد را انجام می‌دهند، خیره شدن به نقطه‌ای خاص، گریه و خنده غیرطبیعی، پرخوری شدید (نشئه‌خوری)، اختلال در درک زمان، مکان و فواصل از اثرات مصرف این مواد است و مهم‌ترین عارضه طولانی مدت مصرف مواد توهم‌زا با ترکیب حشیش، اختلال در حافظه، فراموشی و توهمات عجیب و غریب بیماری‌های تنفسی مزمن و سرطان ریه، نازایی در زن و عقیمی در مرد، از بین رفتن سلول‌های مغزی (پوک شدن مغز)، تشنج، اختلال روانی شدید و پایدار، کم شدن علاقه و انگیزه برای زندگی، شغل و روابط اجتماعی و خانوادگی و در نهایت دیوانگی است.

  opium.site: ماریجوانا و حشیش صنعتی spiceدولت ها را در مبارزه با مواد ...

  opium.site: فیونا اپل و اثرات الکل و حشیش

  دکتر جان ویلیام هافمن jwhاولین کاشف کانابینوئید مصنوعی - opium.site

  opium.site: تاریخچه خرید و فروش حشیش در تهران قدیم

  opium.site: کیک و کوکوی حشیش

  opium.site: آموزش ساخت آبنبات ماریجوانا (حشیش )Cannabis Hard ...

  opium.site: شاگرد بودا اناندا و ماده اناندامید و تی اچ سی و اثرات دویدن و ...

  opium.site: داروهای که باعث مثبت شدن کاذب تست تشخیصی حشیش می ...

  opium.site: حشیش و وزیر جهانی حشیش راجر کریستی THC Ministry

  opium.site: حشیش .ماریجوانا.اسپایس .سالویا .تی اچ سی -کانابیس -THC

  opium.site: کشف ژن ساخت تی اچ سی درگیاه ماری جوانا و حشیش

  معجون بیرجندی معجون زابلی معجون توهم زا معجون حشیش معجون ماریجوانا معجون مخدر معجون نشئگی معجون سرخوشی معجون مخدر توهم زا معجون اکستاسی معجون تی اچ سی معجون مسکالین معجون ال اس دی معجون متامفتامین معجون ریتالین معجون خنده آور معجون تی اچ سی 
  فروش ماده مخدر در بقالی ها فروش ماده مخدر در سوپر مارکت های فروش ماده مخدر جدید در ایران 

  فروش جدید ترین ماده مخدر در بقالی ها!

  ماده مخدر روانگردان جدید-API, 5-IT, پنج ای تی درسوئد 14 نفر را کشت
  5-itمخدر روانگردان جدید صنعتی پنج - ای تی
  پنج ای تی یک ماده شیمیایی پژوهشی است که فرمول ان 5 و 2 امینوپیرول (ایندول ) است دوز مصرف ان 20 میلی گرم است ولی اکثرا به صورت 100 میلی گرمی استفاده می شود طریقه مصرف ان به صورت خرناس است و در ظرف 12 ساعت باعث افزایش ادرار و حرارت بدن و کاهش اشتها می شود
  سرخوشی ان همانند ترکیبات تریپتامین و اکستاسی است و در واقع نوعی از انالوگ الفا متیل تریپتامین است و همانند اکستاسی دارای اثرات امپاتوژن است
  تاکنون 14 مورد مرگ با ان در سوئد گزاش شده است
  این ماده جزو مواد شیمیایی پژوهشی است که فروش و مصرف ان برای انسان ممنوع است ولی از سال 2011 به صورت ازاد به فروش می رود 

  ماده مخدر جدید ان -بنزیل پپرازین A2 در سوئد A2 (N-benzylpiperazine) a new drug of abuse in Sweden

  مخدر روانگردان صنعتی جدید (آسمان وانیل )vanilla sky و White Rush(راش سفید )کوکائین تقلبی

  opium.site: ماده مخدر جدید در ایران چیست -مواد مخدر جدید 

  Street Names for New Drugs-اسامی خیابانی مخدر های روانگردان رایج در امریکا و اروپا

  opium.site: مواد مخدر روانگردان جدید صنعتی در جهان Research Chemicals

  opium.site: مخدر و روانگردان جدید صنعتی (( آبی مرموز ))آسمان هفتم Blue ...

  opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید صنعتی نهمین ابرCloud 9 (دی متیل ...

  مخدر روانگردان صنعتی جدید (آسمان وانیل )vanilla sky و White Rush(راش سفید )کوکائین تقلبی

  مواد مخدر جدید صنعتی در امریکا MDMI

  Smoking - can you smoke bath salts?هروئینی ها و کراکی ها مراقب مخدر نمک حمام باشند

  BENZO FURY ماده مخدرجدید روانگردان خشم بنزو (بنزو خشم )

  ماده مخدر جدید کروکودیل Desomorphine چیست

  opium.site: توهم با ونوس (2 سی بی )( نکسوس)

  opium.site: ادرار درمانی با خوردن قارچ روانگردان آمانیتا موسکاریا Urine ...

  opium.site: نکسوس مخدر سکسی

  opium.site: مسئولین ورود 20 نوع ماده مخدر جدید را تکذیب کردند

    مخدر روانگردان از دسته آمفتامین ها (کاپتاگون )captagon کبتاجون -کابتاحون

  ماده مخدر جدید کاپتاگون 

  ورود روانگردان «کپتاگون» captagonازترکيه به ايران

  کاپتاگون captagon( كبتاجون) (كابتاحون)دوست خطرناک رانندگان کامیون در کشور عربستان/تصاویر کاپتاگون

  ماده مخدر جدید متدرون 

  ماده مخدر جدید مفدرون

  ماده مخدر جدید فلوفدرون

  ماده مخدر جدید متیلون 

  ماده مخدر جدید .ماده مخدر روانگردان جدید .ماده روانگردان جدید مخدر روانگردان صنعتی ایندول مخدر جدید امینوپیرول مخدر روانگردان جدید پنج ای تی ومواد مخدر روانگردان صنعتی جدید ماده مخدر صنعتی جدید ماده مخدر صنعتی روانگردان در سوئد وماده روانگران مشابه با تریپتامین ماده روانگردان مخدر جدید پنج ای تی  مواد شیمیایی پژوهشی .مشابه با اکستاسی و

  ماده مخدر جدید ان -بنزیل پیپرازین A2 در سوئد A2 (N-benzylpiperazine) a new drug of abuse in Sweden

  http://isomerdesign.com/Cdsa/B/dl475.png
  ان -بنزیل پیپرازین

  ماده مخدر جدید ان -بنزیل پیپرازین A2 در سوئد
  http://www.youthrise.org/sites/default/files/userimages/bzp.jpg
  قرص حاوی ترکیبات بنزیل پیپرازین
  ان -بنزیل پیپرازین در اواسط دهه 1970 میلادی  به عنوان یک داروی ضد افسردگی وارد بازار دارویی شد 
  این ماده دارای خواصی مشابه با ماده مخدر امفتامین است 
  موارد زیادی از سوء مصرف ان- بنزیل پیپرازین در بین مردم کشور سوئد به خصوص زندانی ها دیده شده است
  ماده بنزیل پیپرازین  قبلا به عنوان یک داروی ضد انگل استفاده  می شد ولی امروزه اکثر  قرص های شادی بخش (اکستاسی ) حاوی ماده بنزیل پیپرازین هستند ماده ان بنزیل پیپرازین مشتقی از ماده پیپرازین است


  http://stopthedrugwar.org/files/bzp-bart-simpson.jpg
  قرص حاوی بنزیل پپیرازین (قرص شادی مشابه با اکستاسی )


 • مرگ با قرص های اکستاسی تقلبی حاوی ماده مخدر متوکس...
 • مواد مخدر چه بلايی سر انسان می آورد؟
 • PMA and PMMA Study Guide & Homework Help PMA and P...
 • متیلن‌دی‌اکسی‌متوکسی‌آمفتامین Methylenedioxymeth...
 • هشدار: ماده مخدر خطرناک در بلژيک قربانی می گیرد (ق...
 • گونه مرگبار مواد مخدر از ترکیبات آمفتامین
 • آيا می دانيد مغز معتادان چگونه کار می‌کند؟
 • تزریق ماده مخدر شیشه در ایران نداشته ایم
 • مخدر روانگردان صنعتی میتوسین metocin به جای قارچ...
 • موسیقی هیپ هاپ Hip-hop سکس ماری جوانا و مخدر جدید ...
 • دکتر البرت هافمن کاشف ال اس دی و(ایسا سیتن - اتیلا...
 • مخدر جدید مالی محبوب نوجوانان و دانشجویان در امریک...
 • opium.site: بنزیل پپرازین Benzylpiperazine - BZP

  N-BENZYLPIPERAZINE - DEA Diversion Control Program

  opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید-API, 5-IT, پنج ای تی درسوئد 14 نفر ...

  opium.site: ماده مخدر جدید کریپتون مخلوط ترامادول و متراگنین 9 نفر را ...

  opium.site: مرگ مغزی دو جوان در سوئد بر اثر مصرف یک ماده مخدر جدید ...

  opium.site: opium.site: مواد مخدر صنعتی Designer drug

  opium.site: مخدر شیطان قرمز (جت)بنزیل پپرازین BZP

  A2 (N-benzylpiperazine) a new drug of abuse in Sweden.

  فرمول ساخت ماده مخدر لبخند 2C-I synthesis

  مقدمه نویسنده 
  ساخت مواد مخدر ان چنان هم که به نظر می اید ساده و آسان  نیست 
  ترجمه متون شیمیایی  ساخت مواد مخدر بسیار مشکل است و اگر شخص پایه اولیه برای شناخت مواد شیمیایی  را نداشته باشد تقریبا فهم مسله غیر ممکن است 
  ماده مخدر لبخند این روزها در غرب جزو مواد مخدر رایجی است که سرو صدای زیادی به پا کرده است  
  این ترجمه ساخت ماده مخدر لبخند توسط سایت Das Online-Magazin für Psychonauten Psychotropiconاست  که البته مطمعن هستم کسی از ان سر در نمی اورد ولی برای شروع کار ترجمه متون ساخت مواد مخدر گذاشته ام ؟؟
  البته به مرور و وقتی بیکار هستم سعی می کنیم انرا به زبان فارسی روان ترجمه کنم  2،5-DIMETHOXY-4-IODOPHENETHYLAMINE
  ساخت ماده مخدر 2C-I
  سنتز:ترکیبی از 7.4 گرم انیدرید phthalic و 9.05 گرم 2،5-dimethoxyphenethylamine (نگاه کنید، این دستور را برای آماده سازی  2C-Hهم بکار می رود) با شعله باز گرم می کنیم . تک فاز روشن با از دست دادن H2O تشکیل شد. پس از ذوب گرم آرام برای چند لحظه باقی ماند، آن را به یک ظرف متبلور بازده 14.8 گرم از محصول جامد خام ریخته می شد. این از 20 میلی لیتر CH3CN با دقت گرفته شده برای انحلال گرماگیر و گرمازا تبلور recrystallized شد. هر دو انتقال باید بدون عجله انجام می شود. پس از تصفیه، مواد جامد با 2 شستشو داده شدند × 20 میلی لیتر هگزان و هوا به وزن ثابت خشک است. عملکرد 12.93 گرم N (2 - (2،5-dimethoxyphenyl) اتیل) phthalimide شد و به عنوان کریستالهای زرد رنگ الکترواستاتیک، به دست آمده با MP 109-111 درجه سانتی گراد نمونه از IPA recrystallized شد سفید، با یک نماینده 110-111 درجه سانتی گراد مقعد. (C18H17NO4) C، H، N.
  به یک راه حل در 130 میلی لیتر از 12.9 گرم N-(2 - (2،5-dimethoxyphenyl) اتیل) phthalimide گرم (35 ° C) اسید استیک که به شدت هم زده، یک راه حل از 10 گرم monochloride ید اضافه شده بود در 40 میلی لیتر اسید استیک. این برای 1 ساعت هم زده شد، در حالی که در حدود 30 درجه سانتی گراد برگزار شد مخلوط واکنش را به 1500 میلی لیتر H2O ریخته شد و استخراج و با 4 × 75 میلی لیتر CH2Cl2. عصاره، مخلوط شده و یک بار با 150 میلی لیتر H2O حاوی 2.0 dithionite سدیم گرم شسته و تحت خلاء حذف حلال را به 16.2 گرم N-(2 - (2،5-dimethoxy-4-iodophenyl) اتیل) phthalimide به عنوان رنگ زرد کهربایی مواد جامد با MP 133-141 درجه سانتی گراد این نماینده توسط تبلور مجدد از 75 میلی لیتر CH3CN بهبود یافته، بازده 12.2 گرم از ماده جامد و به رنگ زرد کمرنگ با MP 149-151 درجه سانتی گراد نمونه کوچکی از یک مقدار زیادی از IPA می دهد ذوب محصول سفید در 155.5-157 درجه سانتی گراد
  راه حل از 12.2 گرم N-(2 - (2،5-dimethoxy-4-iodophenyl) اتیل) phthalimide در 150 میلی لیتر IPA گرم با 6.0 میلی لیتر هیدرات هیدرازین تحت درمان قرار گرفت، و راه حل روشن بر روی حمام بخار حرارت داده شد. بعد از چند دقیقه نسل یک کلبه سفید پنیر مانند جامد (1،4-dihydroxyphthalizine) وجود دارد. حرارت دادن را برای چند ساعت اضافی در ادامه، مخلوط واکنش سرد و جامد توسط فیلتراسیون حذف شده است. این را با 2 × 10 میلی لیتر ETOH، و محلول صاف شده مخلوط شستشو داده شدند و شستشو حلال تحت خلا دادن باقی مانده است که، زمانی که با اسید هیدروکلریک آبی درمان به 3.43 گرم از بلورهای بزرگ سفید قالب بندی نشده این مطلب هستید. این، پس از تبلور مجدد از 2 وزن H2O، فیلتر کردن، برای اولین بار با IPA و سپس با Et2O شستشو و خشک کردن هوا، به 2.16 گرم 2،5-dimethoxy-4-iodophenethylamine هیدروکلراید (2C-I) را به عنوان یک جامد microcrystalline سفید، با نماینده 246-247 درجه سانتی گراد مقعد. شود (C10H15ClINO2) C، H، N.
  مقدار مصرف:14 - 22 میلی گرم است.
  مدت زمان:6 تا 10 ساعت.
  نظر کیفی (با 0 میلی گرم) در حال حاضر در نشست گروه بود، اما تنها یک ناظر. با صفر میلی گرم 2C-، قادر به رسیدن به لذت و به علاوه 2.5 در حدود پنج دقیقه پس از من در محل خود را وارد و جذب محیط از مردمی که در واقع imbibed مواد. سطح من حدود چهار ساعت به طول انجامید و در حدود همان زمان بود به عنوان دیگران. هیچ عوارض پس از تجربه به جز یک خستگی خوشایند وجود دارد.
  (با 15 میلی گرم) شروع راحت است. قابل توجه ترین، تصاویری، الگودهی مانند 2C-B (فارسی نوع فرش)، بسیار رنگارنگ و فعال هستند. تر از شخصیت عاطفی متعادل، اما هنوز هم هیچ احساس از بینش، وحی، یا پیشرفت به سوی معنای واقعی جهان است. و در 5/2 1 ساعت افت کردن ناگهانی، پس از آن کاهش ملایم. من می خواهم به بررسی سطوح موزه.
  (با 16 میلی گرم)، یک هشدار فوری در عرض چند دقیقه وجود دارد. به طور معمول، تنها آگاهی، پس از آن هیچ چیزی اتفاق افتاده است در حالی که برای. در نگاهی به گذشته، برخی از انواع فعالیت یا آگاهی در عرض 40 دقیقه، که پس از آن می سازد تا در طول زمان است. در 2 ساعت به قله بود و به نظر می رسید خود را در حالی که برای حفظ کند. نزدیک قله بود، برخی از فعالیت های توهم زا وجود دارد، هر چند نه زیادی. تصاویر در اتاق غذاخوری به حال رنگ و الگوی جنبش های که نسبتا به تفصیل شد. تمرکز بر روی مناطق دیگر، مانند دیوار و یا در خارج از خانه، به تولید فعالیت های کوچک، هر چند من سعی کردم. بود قطعا وجود دارد تعداد زیادی از افزایش رنگ. نیز وجود دارد که از جنبه های عجیب و غریب از میدان دید داشتن مناطق تاریک یا سایه. این مناطق تیره تر به نظر می رسید برای تغییر تا حدی. به نظر می رسد که جنبه شبیه به 2C-B است. من فکر نمی کنم بیشتر از 2.5 در اوج بود. پایین آمدن حادثه بود. من در عرض 6 ساعت بود. من هیچ مشکلی رانندگی در خانه، و نه وجود دارد هر گونه اشکال در خواب. مشکلات بدن با این مواد وجود دارد. من مثل یک اسب خورده است.
  (با 16 میلی گرم) 16 یک بیت بسیار بود، من متوجه شدم، چرا که بدن من بود از آنچه با تمام انرژی مطمئن نیست. دفعه بعد هم که من 14 یا 15 را امتحان کنید. با این حال، گفتگوهای من بسیار روشن و روشنگری است. درجه از صداقت باور نکردنی بود. ترسیده بودم می گویند هر چیزی به هر کسی نیست. احساس خوبی در مورد خودم. خیلی خیلی خیلی، در واقع محور. کمی در پایان روز خسته می شوند. زمان خواب در اوایل.
  (با 20 میلی گرم) من فکر می کنم کمی کمتر از غوطه وری کامل در نفسانی، با این مواد، در مقایسه با 2C-B، اما من گمان آن است بیشتر مسئله شدن به زبان 2C-I استفاده می شود و احساسات و گرفتن تنظیم فرکانس کمی متفاوت، در واقع به جای که مواد نفسانی کمتر است یا کمتر، آسان برای استفاده از sensually. فقط فرکانس های مختلف، و ما بسیار، بسیار به 2C-B استفاده می شود. خوب بر روی بدن. گذار، برای من، نه به شدت به عنوان 2C-B تاریک. اما قطعا می تواند بسیاری کاوش، اگر ما قادر به زمان (در حدود 9 ساعت) به آن بودند. روز بعد: عالی خواب. روز بعد انرژی غیر منتظره ای خوب است. کاملا شب خسته می شوند.
  توسعه و تفسیر:مقایسه های مکرر بین مخدر  2C-I و 2C-B ، بدون شک، از یک بیت از پیشنهاد شیمیایی. دو ترکیبات دارای ساختار است که واقعا مشابه هستند، از لحاظ فنی است. در یک اتم ید استراتژیک واقع شده است وجود دارد، و در سوی دیگر، اتم یکسان قرار داده شده برم. اینها به طور مستقیم در بالا و زیر یک دیگر است که در جدول تناوبی است. و چه دیوانه کننده به diddler مصنوعی است، این است که می توان آنها طولانی، و یا کوتاه، یا به هیچ وجه squooshed. شما می توانید یک نسخه طولانی تر و باریک تر از یک اتم برم را ندارد، شما می توانید با، مثلا، یک گروه بوتیل انجام دهد. تو آنچه که تو کردم، مثل آن باشد یا نباشد. هیچ ظریف تغییرات وجود ندارد.
  اما، در سمت روشن تر از تصویر شما باید یک اتم سنگین، و این اتم به فعالیت مرکزی از ترکیب ذاتی است. بنابراین، این مواد طبیعی برای برچسب آزمایشات رادیویی هستند. 2C من شده است با رادیو، ید رادیو اکتیو ساخته شده، اما چشمگیر ترین یافته ها با آنالوگ 3 کربن، DOI ساخته شده اند.
  یک نقل قول از یک ناظر از آزمایش به یک گروه محصور در خشکی است، یک آزمایش با صفر میلی گرم گرفته است. مشاهده آموزنده از آنچه بوده است به نام یک مخاطب بالا است.
  1 Iodotweetio شناخته شده وجود دارد. در دستمالی کردن، کلمه ای که تا به حال هفت نفر از آن یازده نامه به عنوان واکه ها را به چالش می کشند؟ به خصوص اگر صدادار بود، به طور خاص، iooeeio؟ فقط یک کمی مانند سر و صدای بیرون آمدن از مزرعه مک دونالد به آن را برای تلفن های موبایل. اما Tweetio است وجود دارد، یعنی، 2-ETO-homologue 2C-. این 2-ethoxy 4 iodo-5-methoxyphenethylamine، یا 2CI-2ETO است. نمک هیدروکلراید، محصول سفید و بلورین که با نقطه ذوب 175-175.5 درجه سانتی گراد بود سطح آستانه فعالیت در یک دوز خوراکی از 5 میلی گرم دیده می شود و اثرات تولید شده به طور کامل در چند ساعت متفرق شدند. جالب توجه است، بزرگتر دوز، حداکثر به 50 میلی گرم به صورت خوراکی، به نظر می رسد برای تولید بیشتر شدید اثر است، اما به سادگی به این آستانه را برای چند ساعت اضافی را دراز. در سطح است که سعی شده است، 2CI-2EtO تولید حتی یک پاسخ به همراه دو.
  کجا دیگر می تواند یک بروید، از 2C-؟ ید چهارم و آخر به اصطلاح هالوژنها است، در پایین جدول تناوبی کلاسیک. اما، به لطف معجزه است که ما را به عصر هسته ای همراه است، یک پنجم هالید در حال حاضر شناخته می شود، استتین، وجود دارد. تمام ایزوتوپ های آن رادیواکتیو هستند، با این حال، به نظر می رسد و بعید است که تا کنون وجود خواهد داشت که ورود (به غیر از این یکی) 2،5-dimethoxy-4-astatophenethylamine. چه ممکن است به فعالیت های خود را این باورند؟ احتمالا مشابه در قدرت به 2C-I، نیاز شاید 10 یا 20 میلی گرم است. طول مدت خواهد بود dicey برای اندازه گیری، از ایزوتوپ با طولانی ترین نیمه عمر شناخته شده است 1/2 فاسد در حدود 8 ساعت، طولانی ترین عمر ایزوتوپی طبیعی (برای کسانی که در طبیعی به جای اصرار چیزهایی از انسان ساخته) نصف فاسد در کمتر از یک دقیقه. دو پیش بینی خواهد بود خیلی جامد است. شما ممکن است کاملا یک کار انباشته خود را 10 میلی گرم از استاتین، به عنوان است که تا کنون در یک زمان ساخته شده است تنها در حدود 0.05 میکروگرم در حدود یک میلیونیوم از مقدار مورد نیاز است. و دوم پیش بینی؟ شما می توانید تابش جیغ که شما اگر شما می توانید 5 یا 10 نیاز میلی گرم از رادیو-استاتین بر روی آن سحر و جادو 4-موقعیت بمباران زنده ماندن نیست، و در نتیجه 2C-A را به معده شما را

  #33 2C-I

  2,5-DIMETHOXY-4-IODOPHENETHYLAMINE


  [3D .jpg image]
  [3D .mol structure]
  SYNTHESIS: A mixture of 7.4 g phthalic anhydride and 9.05 g of 2,5-dimethoxyphenethylamine (see the recipe for 2C-H for its preparation) was heated with an open flame. A single clear phase was formed with the loss of H2O. After the hot melt remained quiet for a few moments, it was poured out into a crystallizing dish yielding 14.8 g of a crude solid product. This was recrystallized from 20 mL CH3CN, with care taken for an endothermic dissolution, and an exothermic crystallization. Both transitions must be done without haste. After filtration, the solids were washed with 2x20 mL hexane and air dried to constant weight. A yield of 12.93 g of N-(2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl)phthalimide was obtained as electrostatic yellow crystals, with a mp of 109-111 °C. A sample recrystallized from IPA was white, with a mp of 110-111 °C. Anal. (C18H17NO4) C,H,N.

  To a solution of 12.9 g N-(2-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl)phthalimide in 130 mL warm (35 °C) acetic acid which was being vigorously stirred, there was added a solution of 10 g iodine monochloride in 40 mL acetic acid. This was stirred for 1 h, while being held at about 30 °C. The reaction mixture was poured into 1500 mL H2O and extracted with 4x75 mL CH2Cl2. The extracts were pooled, washed once with 150 mL H2O containing 2.0 g sodium dithionite, and the solvent removed under vacuum to give 16.2 g of N-(2-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)ethyl)phthalimide as yellow amber solids with a mp of 133-141 °C. This mp was improved by recrystallization from 75 mL CH3CN, yielding 12.2 g of a pale yellow solid with mp 149-151 °C. A small sample from a large quantity of IPA gives a white product melting at 155.5-157 °C.

  A solution of 12.2 g N-(2-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)ethyl)phthalimide in 150 mL hot IPA was treated with 6.0 mL of hydrazine hydrate, and the clear solution was heated on the steam bath. After a few minutes there was the generation of a white cottage cheese-like solid (1,4-dihydroxyphthalizine). The heating was continued for several additional h, the reaction mixture cooled, and the solids removed by filtration. These were washed with 2x10 mL EtOH, and the pooled filtrate and washes stripped of solvent under vacuum giving a residue which, when treated with aqueous hydrochloric acid, gave 3.43 g of voluminous white crystals. This, after recrystallization from 2 weights of H2O, filtering, washing first with IPA and then with Et2O, and air drying, gave 2.16 g 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine hydrochloride (2C-I) as a white microcrystalline solid, with a mp of 246-247 °C. Anal. (C10H15ClINO2) C,H,N.

  DOSAGE: 14 - 22 mg.

  DURATION: 6 - 10 h.

  QUALITATIVE COMMENTS (with 0 mg) I was present at a group meeting, but was only an observer. With zero milligrams of 2C-I, I was able to get to a delightful plus 2.5 in about five minutes after I arrived at your place, and absorbed the ambience of the folks who had actually imbibed the material. My level lasted about four hours and came down at about the same time as did the others. There were no after-effects experienced except for a pleasant languor.

  [Erowid Note: We received several requests for clarification of this note. Alexander Shulgin confirmed that this experience was a contact-high from being near a group of people on 2C-I. He writes:
  I realize that some readers think that Ann and I are the authors of all the commentaries but in reality they have come from many different authors.

  I have dug around in my notes and have finally found the origin of the zero milligram comment. It was a group experiment with 2C-I. Two members of the group arrived after everyone else had started and decided not to make a late entry, simply enjoy being observers. They reported that one of them turned on almost immediately, and went up to a plus two and a half. Further into his research notes he wrote that he had "absorbed the ambience of the folks who had actually imbibed the material," and this was transferred directly to Pihkal. I hoped that this would make it obvious that it was a contact high, not a drug-induced high. -- Alexander Shulgin, Oct 2004 personal communication.
  We hope that clarifies the issue.]

  (with 15 mg) Comfortable onset. Most notable are the visuals, patterning like 2C-B (Persian carpet type), very colorful and active. Much more balanced emotional character, but still no feeling of insight, revelation, or progress toward the true meaning of the universe. And at 5 1/2 hours drop-off very abrupt, then gentle decline. I would like to investigate museum levels.

  (with 16 mg) There was an immediate alert within minutes. As usual, it was only an awareness, then nothing happened for a while. In retrospect, I see some type of activity or awareness within 40 minutes, which then builds up over time. The peak was at 2 hours and seemed to maintain itself for a while. Near the peak, there was some hallucinogenic activity, though not a lot. The pictures in the dining room had color and pattern movement that was fairly detailed. Focusing on other areas, such as walls or the outside of the house, produced little activity, though I tried. There was certainly a lot of color enhancement. There was also that peculiar aspect of the visual field having darkened or shadowed areas. These darker areas seemed to shift around to some degree. That aspect seems to be similar to 2C-B. I don't think I was more than +2.5 at the peak. Coming down was uneventful. I was down within 6 hours. I had no problems driving home, nor were there any difficulties with sleep. There were no body problems with this material. I ate like a horse.

  (with 16 mg) The 16 was a bit much, I realized, because my body was not sure of what to do with all the energy. Next time I'll try 14 or 15. However, my conversations were extremely clear and insightful. The degree of honesty was incredible. I was not afraid to say anything to anyone. Felt really good about myself. Very centered, in fact. A bit tired at day's end. Early bedtime.

  (with 20 mg) I think there is slightly less than full immersion in the sensual, with this material, compared with 2C-B, but I suspect it's more a matter of getting used to the language of 2C-I and the feelings--getting tuned to a slightly different frequency, really-- rather than that the material is less sensual or less easy to use sensually. Just different frequency, and we are very, very used to 2C-B. Good on the body. Transition, for me, not as strongly dark as 2C-B. But it could certainly take a lot more exploring, if we were able to give the time (about 9 hours) to it. Next day: sleep excellent. Energy next day unusually good. Quite tired by evening.

  EXTENSIONS AND COMMENTARY: The frequent comparisons between 2C-I and 2C-B stem, without doubt, from a bit of chemical suggestion. The two compounds have structures that are truly analogous, in technical terms. In one, there is a strategically located iodine atom, and in the other, an identically placed bromine atom. These are directly above and below one-another in the periodic table. And what is particularly maddening to the synthetic diddler, is that they cannot be lengthened, or shortened, or squooshed around in any way. You can't make a longer and narrower version of a bromine atom, as you can do with, say, a butyl group. You've got what you've got, like it or not. No subtle variations.

  But, on the brighter side of the picture, you have a heavy atom here, and this atom is intrinsic to the central activity of the compound. So, these materials are naturals for radio-labelling experiments. 2C-I has been made radioactive with radio-iodine, but the most impressive findings have been made with the 3-carbon analog, DOI.

  One quotation from an observer of a group experiment is enclosed; an experiment with zero milligrams being taken. This is a instructive observation of what has been called a contact high.

  There is one Iodotweetio known. In Scrabble, would you challenge a word that had seven of its eleven letters as vowels? Especially if the vowels were, specifically, iooeeio? It sounds just a little like the noise coming out of Old McDonald's farm. But a Tweetio there is, namely, the 2-EtO-homologue of 2C-I. This is 2-ethoxy-4-iodo-5-methoxyphenethylamine, or 2CI-2ETO. The hydrochloride salt was a white, crystalline product with a melting point of 175-175.5 °C. The threshold level of activity was seen at an oral dose of 5 milligrams, and the generated effects were completely dispersed in a couple of hours. Most interestingly, larger doses, of up to 50 milligrams orally, seem to produce no more intense an effect, but simply to stretch out this threshold for an additional couple of hours. At no level that has been tried, has 2CI-2EtO produced even a plus-two response.

  Where else can one go, from 2C-I? The iodine is the fourth, and the last of the so-called halogens, at the bottom of the classical periodic table. But, thanks to the miracles that have accompanied us into the nuclear age, there is a fifth halide now known, Astatine. All of its isotopes are radioactive, however, and it seems unlikely that there will ever be an entry (other than this one) for 2,5-dimethoxy-4-astatophenethylamine. What might be speculated as to its activity? Probably similar in potency to 2C-I, requiring maybe 10 or 20 milligrams. The duration would be dicey to measure, since the isotope with the longest known half-life is half decayed in about 8 hours, and the longest lived natural isotope (for those who insist on natural rather than man-made things) is half decayed in less than a minute. Two predictions would be pretty solid. You might have quite a job accumulating your 10 milligrams of Astatine, as the most that has so far been made at one time is only about 0.05 micrograms, approximately a millionth of the amount needed. And the second prediction? You would not survive the screaming radiation that would bombard you if you could get the needed 5 or 10 milligrams of radio-astatine onto that magic 4-position, and the resulting 2C-A into your tummy!

  Erowid Online Books : "PIHKAL" - #33 2C-I