اسپند برای درمان افسردگی و ایجاد شادی (هارمالین )

مدتها بود که نمی خواستم راجبع مواد مخدر و داروها بنویسم اما امروز موقع خواندن نظر یکی از دوستان که با استفاده از هارمالین موجود در اسپند توانسته بود افسردگی خود را درمان کند باعث شد این پست را برای ان افرادی در ایران که بعلت افسردگی از دارو استفاده می کنند بنویسم .
استفاده از اسپند در مراسم های مذهبی یا به شکل دارویی مربوط به دین زرتشتیان است و بعد از ورود اسلام به ایران انها اسپند و خواص ان را شناخنه اند .
در سرودی از گاتها در دین زرتشت می نویسد که :من بندگانی شاد می خواهم و هر انسانی که دیگری را شاد کند من به او وعده بهشت می دهم (جایگاهش در بهشت است ).
اساس شادی در همه ادیان هست و خدواند انسانها را غمگین و نا امید نمی خواهد صرف مسله استفاده از((هوم )) که تشابهات فرمولی با حشیش دارد در مراسم های مذهبی زرتشتیان فقط یرای ایجاد حالت شادی ان می باشد نه ایجاد توهم .
در دین زرتشت و مسیح استفاده از مواد شادی اور منع نشده است .حتی در اسلام هم اگر شرایط خاص استفاده از حشیش مثل روان بودن ان بر قرار شود در صورت استفاده از ان ایجاد توهم نمی کند (اگر حشیش در اب ریخته و بخار انرا استشمام کنید فقط خنده می دهد ).
مصرف هارمالین  که ماده اصلی اسپند است به مقدار کم در شب ها ایجاد ارامش و خواب خوبی می کند و داروی ضد افسردگی خوبی است البته مصرف زیاد ان می تواند منجر به ایجاد حالت تحریکی شود .
 ممکن است به علت مصرف هارمالین به علت افزایش میزان هیستامین در بدن حالت طپش قبل و سرخی صورت روی دهد که با خوردن یک انتی هیستامین درست می شود
به راحتی می توان ماه هارمالین  را تبدیل به ماده هارمین کرد که انهم داروی خواص جادویی زیادی است
به راحتی می توانید در منزل با مقدار کمی اسپند و استخراج ان خود را درمان کنید .
لینک های استخراج هارمالین از اسپند برای شما در زیر قرار داده شده است

opium.site: اثرات هارمین و هارمالین

opium.site: تاثیرات هارمالین (اسپند )در درک زمان و توهمات ناشی از ان ...

opium.site: اسپند (هارمالین ) مشابه با ایبوگین داروی ترک اعتیاد ...

opium.site: استخراج هارمالین از اسپند

هاشمی رفسنجانی به اشتباه خود می خندد

14694667661882996193.jpg

توی سایت خبرگان را هک کردن یک اگهی مبنی بر این که اقای هاشمی رفسنجانی فوت کرده است با تاریخ هفت  قرار دادند
سایت ها نوشته اند که وقتی ان را به اقای هاشمی رفسنجانی نشان دادند او خندید است
آفای رفسنجانی چرا می خندید
 به اشتباه بزرگ این هکره که این را گذاشته می خندم
عجب اشتباه بزرگی کرده است
اقای رفسنجانی هکره  چه اشتباه بزرگی کرده
من صد دفعه بهش گفتم  تاریخ هفت من را درست بنویس
 بین بازم این خنگه  روزی را  نوشته که روز تولدم است من چه طوری روز تولدم  برم ختم خودم

سی سال تنفر از هاشمی بحرمانی و سه روز عشق به هاشمی رفسنجانی (انچه در خبرگان می گذرد )

اگر فکر می کنید مسله تعیین ریاست خبرگان تمام شد و رفسنجانی رفت در اشتباه هستند .
داستان رهبری خبرگان و جنگ دیگری  تازه اغاز شده است و در طی امسال شاهد تعین رهبر مجلس خبرگان دوباره ای خواهیم بود
جنگ تازه آعاز شده است ؟
 دور دورهه هاشمی است ؟؟؟ 
هاشمی دوباره قدرت می گیرد ؟؟؟؟؟ 
اقای هاشمی رفسنجانی بر سر همه پست های قبلی می ماند .
در سه مقاله انچه در پشت پرده تعین رئیس مجلس خیرگان است برای شما نوشته می شود و خودتان با عقل خودتان قضاوت گنید ؟ 

سی سال تنفر از هاشمی بحرمانی  و سه روز عشق به هاشمی رفسنجانی
خیر گان رهبری یا رهبر خبرگان ؟
 بدون رودرواسی اعلام می کنم که از اول انقلاب از اقای رفسنجانی خوشم نمی امد
 و همیشه او را به شکل نه رفسنجانی بلکه بحرمانی (مانی یعنی پول ) می دیدم .هر گاه اسمش می امد برای من تجسم گر کسی بود که هر حرکتی را در هر جهت سیاسی و یا اجتماعی  که انجام می دهد به دنبال مادیات است .
این تفکر باعث شد به  مدت سی سال تمامی اخبار درباره او را دنبال کنم تا بتوانم تنفر خود را نگاه دارم تا او برای من بحر  مانی بماند و هاشمی  نشود ؟
این تفکر تا یک ماه قبل از  انتخابات مجلس خبرگان بود و بعد از اینکه دیدم او انچه شد که می دانستم می شود اکنون می گویم که تمامی ان تفکرات پبشین را کناری گذاشته و اکنون اقای هاشمی رفسنجانی را به خاطر انتخاب  راهی که  در اینده باید بروند  تحسین می کنم .
شاید نتوانم انچه را که  بر هاشمی  ظرف این چند سال گذشته  است را  برای شما بیان کنم ویخود هم اجازه نمی دهم   که انچه در تفکر اوست را من  بیان کنم شاید من در اشتباه هستم وشاید باید بسیاری رازها تا زمان افشای ان سربه مهر به ماند 
روزهای در ایران که او را سردار سازندگی نامیدند و مردم برایش هلهله  می کردند من بی توجه به او و اینکه این مردمی که امروز به نام او هورا  هلهله می کنند نمی دانند او کیست با خشم به او را  می نگریستم .و مردمی را که رفسنجانی را بت کرده بودند انسانهای احمق خطاب می کردم زیرا می دانستم  که بحرمانی بحرمانی است .
اما روزهای قبل از انتخابات مجلس خبرگان زمانی که همان انسانها چه سبز چه سیاه او را لعن دشنام می دادند من او را ستایش می کردم چون می دانستم چه می خواهد و چه باید بکند تا به ان برسد او  از نظر من باید میشکست  نه ان شکستی که دیگران می پندارند نه انچه شما فکر می کنید که نه ان اتفاقات افتاده بر دخترش نه ان شعارها ی که ضد او دادند که هیچکدام مهم نبود  شما هنوز هاشمی را نشناخته اید  و من در دل به شما می خندم و باز به چشم همان احمقان دیروز امروزی  به شما می نگرم که برای او دیروز هورا می کشدید و امروز به او و اطرافیانش ناسزا می گویید  
برای درک هاشمی رفسنجانی باید مثل هاشمی رفسنجانی فکر کنید  
هاشمی رفسنجانی در ادامه سیاست های خود هیچ وقت تنها نبوده است .ودر بین خانواده رفسنجانی او پدر خوانده است و هر حرکت سیاسی او به همراه خانواده اش است هرچند که از هم دور باشند ؟
 درک انچه بر فردی  مثل هاشمی که زمانی در اوج  قدرت و اکنون در میان  فوج افرادی احمقی است که نه ان روز می دانستند چرا هلهله می کنند و نه امروز می دانند چرا  همچون باج گیران سر گردنه به دختر او توهین  می کنند   برای من راحت است .
او صحنه گردان مردمی است که دیروز او راستایش و امروز او را دشنام میدهند ورفسنجانی به سادگی همه انها می خندد و از انها استفاده می کند
هاشمی رفسنجانی بسیار زیرک تر از تمامی سیاست مداران کنونی ایران است .او انچنان بازیرکی رفتار کرد که بدون اغراق هیچ کس نفهمید  که همگان که در این صحنه سیاست امروز می گفتند او کانددا نیست وفردا می گفتند هست را به بازی گرفت گو اینکه  خودش خوب  می داند تا روز پنج شنبه که پسرش استعفا داد او مقدمات حرکت بعدی را اماده کرد .
او با این کار خود را برای ان اماده کرد که بتواند مسیر سیاسی اینده خود را مشخص کند
ودر این بازی اگر خامنه ای  بنا به عللی او را انتخاب نکرد حداقل بیمه ای برای اینده ای که دور نمای ان سیاه بود را داشته باشد
ولی   او هنوز امید به ان داشت  که رهبر خبرگان بشود ولی برنامه ریز ی ان راهم کرده بود که اگر رهبر نتوانست  با او همراه شود  راهش را جدا می کند برای این باید خود را از قبل تطهیر می کرد تا اگر خامنه ای به او نه می گفت و او رهبر خبرگان نمی شد بتواند در بازی سیاست بعدی خود جایگاهی به عنوان فردی مطهر داشته باشد .و اگر هم منصبی در سیاست بعدی  نداشت جانی در بدن داشته باشد . هاشمی حساب همه جا را کرده بود .
این فکری بود که علاوه بر مسله ریاست دوباره خبرگان در فکر هاشمی بود .
هاشمی می داند  رهبریت خامنه ای مورد قبول مردم نیست وامکان سقوط ان است . 
 و هاشمی نمی خواهد اگر این اتفاق بیفتد او را هم همردیف اقای خامنه ای کنند . 
درست است که هاشمی کمی پیر شده است ولی هنوز بند باز ماهری است  ولی دیگر این ریسک  نمی کند و چون بند بازان جوان این میله را در هوا ول نمی کند تا دیگری را بگیرد او حساب این بند بازی را کرده و تا مطمین نشود و دستش ان میله  دیگر را نگیرد خود را بدون اتکا نمی کند ولی همگان از دور فکر می کنند که هر ان او سقوط می کند و حتی  هاشمی حساب ان را هم کرده و تور نجات را از قبل اماده کرده بود که اگر این شد چه خوب اگر نشد همین و اگر هم افتادم مرا چیزی نمی شود او زیرک و باهوشتر از ان است که خامنه ای بتواند اورا کلا خذف کند  و هاشمی و خانواده اش یازیگران زرنگی هستند که خامنه ای  به بازی انها می نگرد و برای انها کف می زند و بازی انها راحقیقت می پندارد و توهین  به هاشمی را توهین به روحانیت  و خود می پندارد در حالی که همه ان مصایب مسیح که بر هاشمی عارض شد خودش یهودای ان بود

رفسنجانی تا قبل از رای گیری هنوز امید برنده شدن داشت  حتی تا ساعتی قبل از رای گیری منتظر بود که خامنه ای تغیر نظر بدهد و با یک تلفن  و دستور به اقای مهدوی کنی  که منتظر بود بدهد تا انها نیز انچه رهبری گفته انجام دهند . اما خامنه ای بنا به دلایلی نتوانست از قدرت دیگری فرمان نبرد ؟او مجبور به سکوت شد ؟ 
در واقع درست بود که تا قبل از چهارشنبه  اخر انتخابات بعضی از سران سپاه به صراحت گفته بودند که حاضر به قبول رفسنجانی نیستند ولی  اقای خامنه ای  حرف اخر را می زد تا اینکه در صبح روز چهار شنبه   تردد هلیکوپترهای زیاد ی در قم که به عنوان تاکسی سرویس بعضی از مراجع  بود و برای اوردن انها به قم رفته بود نشان داد که  خامنه ای احتیاج به مشاوره دارد انها هم موافق نبودند و گفتند اگر اینکار  در همان جلسه انجام شود برای نظام  خطرناک  و اقا ی خامنه ای بسیاری از موافقین خود را از دست می دهد زیرا همه انها با ادعای حمایت از کنی امده اند و حتما اگر انتقال در همان روز صورت بگیرد مسله ابعاد دیگر ی می گیرد  . 
شایعه سکته رهبری نگرفت ؟
وقتی که رفسسنجانی از اینکه  روز پنج شنبه فهمید اقای خامنه ای  از او دفاع نمی کند او هم دست بکار دیگری زد و بنا به دستور پسرش که چندین سال رئیس مترو بود استعفا داد 
  تا خط خود را از رهبری  متمایز کند اینکار هاشمی که برای نشان دادن حسن نیت خود به مردم و جنبش سبز بود تا برای بعد بتواند حسابی هم در جبهه مقابل باز کرده باشد  

در همین فیمابین همه سایت های موافق و مخالف شروع به حدس زدن و گمان کردند حتی روز جمعه خود هاشمی هم نمی دانست باید چه کرد  چه برسد انهای که از جریانات پشت پرده خبر ندارند .  
سایت های موافق هاشمی که از کل ماجرا هیچ چیز جز انکه اقای خامنه ای موافق هاشمی رفسنجانی است چیز دیگری نمی دانستند شروع به تبلیع کردند و حتی تا روز رای گیری فکر می کردند که فقط رضایت رهبری کافی است که هاشمی بتواند از این گرداب سالم بیرون بیاید  
اما اقای خامنه ای دیگر رهبر چند سال قبل نبود ؟؟
تا اینکه در جلسه ای فیمابین رهبر و هاشمی و مهدوی طرح جایگزینی موقت مهدوی و عدم انتقال قدرت در همان جلسه  مطرح شد
خامنه ای قبلا  به  همه اعضای خبرگان گفته بود که  حمایت خود را از  مهدوی کنی پیشاپیش اعلام کنند تا اگر خواست تصمیمش عوض شود هاشمی بفهمد که او چه کار بزرگی انجام داده است . 
اما هاشمی هم از  هر طرف اماده بود اگر نمی شد مهم نبود  زیرا او خود را در جامعه از هر گناهی پاک کرده بود و می توانست مظلوم نمایی را برای هر دو طرف داشته باشد
ولی پیر مردی چون  مهدوی کنی را چرا رقیب هاشمی کردند ؟
اگر رهبری تلفن می زد چه می شد ؟
 چه کسی باور می کند که ناگهان 60 نفر که اعلام حمایت از کنی کردند  و حتی عده ای مخالف رهبر بودند با یک تلفن رهبری باید تغیز 180 در جه بدهند چگونه باید به مردم جواب بدهند درست است انها عروسکی بیش نبودند ولی این همه تیلیغات  بر ضد رفسنجانی بلای جان  خودشان می شد . 
 رهبر و هاشمی و مهدوی کنی فقط این سه نفر از این بازی پنهان اگاه بودند  

قرار بود اصلا کنی اول انتخاب شود و بعد ادامه بازی با کنی بود که در صورت دستور رهبری ایشان با اعلام بیماری  خود و عدم توانایی مقام خود را به اقای هاشمی رفسنجانی تفحیض می کرد وهمه خبرگان از بار این مسولیت خلاص بودند و تمامی گناهان به دوش مهدوی کنی می افتاد و او را متهم به تبانی با اقای هاشمی رفسنجانی می کردند و حتی کسانی که به مهدوی رای داده بودند او را متهم به خیانت می کردند .
ولی چه باک برای پبر مرد مومنی که اخرین رزمش را برای اسلام بنا به دستور رهبرش انجام داد
مهدوی مومن و انسانی متقی و با خدا است و اکنون که مریض است مقام نمی خواهد و این وظیقه را برای ارضای روحی خود بنا  به صلاح دید رهبری و هاشمی که با انها دوستان قدیمی است انجام داد .ا و اخرین خدمت خود را به جمهوری اسلامی انجام داد و با این کار اسطوره شد  .چون می داند ممکن است سال دیگر زنده نباشد ؟

همه خبرگانی  که رای دادند درجریان مسله توافق  بین مهدوی کنی و رهبرو هاشمی رفسنجانی نبودند
 انها باید به مهدوی  کنی رای می دادند چیزی که از قبل تصمیم به ان بود ولی هیچگاه نفهمیدند که این رای داده شده برای هاشمی است که درست است بنا به دلایلی امروز یه نام مهدوی کنی در صندوق رفت ولی کسی چه خبر دارد اگر اتفاقی برای  پیر مومن ما مهدوی بیفتد فردا صاحب این رای کیست ؟ و رهبری در مورد پست حالی ریاست حبرگانی که بعد از فوت مهدوی باشد چه کسی را لایق جانشینی او است ؟البته انها منتظر مرگ مهدوی نیستند و هر زمان بسته به شرایط کشور هاشمی رئیس خبرگان است ؟؟
در واقع از اکنون شما شاهد روایط  خوب و دوستانه بین مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی هستند . 
اقای هاشمی رفسنجانی بر سر همه پست های قبلی می ماند .
بنا به برنامه مشخص شده انها در مصاحبه های مختلف ار همدیگر تعریف می کنند و سعی می شود برای هاشمی شخصیتی دیگر ارایه شود  شخصیتی که مهدوی انرا بارها تائید می کند 
 حالا زمان ان است که این سه یار دبستانی حسن صیاح و خواجه نظام الملک و عمر خیام در دوران پیری  بار دگر با هم عقد برادری جوانی خود را تجدید کنند  
زمانی که ابها از اسیاب بیفتد و برای هاشمی رفسنجانی شخصیتی سازی دوباره صورت بگیرد و وجه قابل قبولی برای رفسنجانی ایجاد شود  
چطور هاشمی را مقدس تر کنیم .. 
قرار شد حملات شخصیتی به هاشمی رفسنجانی ادامه پیدا کند  و اینکار توسط عناصر وابسته به هاشمی صورت می گیرد .توهین ها به هاشمی تا اخر اسفند ان چنان بالا می گیرد که حتی صدای بقیه روحانیان در می اید  
اقای خامنه ای برای مقابه با عد ه ای که خود به تنهایی نمی تواند در جلوی انها به ایستد احتیاج  به یک هاشمی قدرتمند همچون گذشته دارد . 
به این دلیل و با بهانه حفظ کیان و ایروی مسلمین شزوع به دادن احکام مقابله با هناصر فتنه طلب به هاشمی رفسنجانی می کند  
هاشمی دوباره قدرت می گیرد  
هاشمی علاوه بر اینکه ای هیچ کدام از مقام های قبلی خلع نمی شود با .... 


خداوند انشالله آقای مهدوی کنی را زنده و سالم برای ما نگاه دارند
آیا هاشمی رفسنجانی در آخرین لحظه به نفع رقیب کنار می رود ؟
پایان قسمت اول

اقای هاشمی رفسنجانی بر سر همه پست های قبلی می ماند .

آیا هاشمی رفسنجانی در آخرین لحظه به نفع رقیب کنار می رود ؟
در تاریخی که این پست نوشته می شود وبلا گ http://yazdanniaz.blogsky.com/  هک شد 
من  مقاله ای راجبع اینکه اقای رفسنجانی در اخرین لحظه انصراف می دهد درتازیخ جمعه 13 اسفند نوشتم و در ان وبلاگ گذاشتم در ساعت دو نیم  صبح امروز داشتم ادامه و دلایل انرا می نوشتم که بسیاری از مطالب وبلاگ از بین رفت ومحتویات مقاله  


آیا هاشمی رفسنجانی در آخرین لحظه به نفع رقیب کنار می رود ؟
  
به زودی سری مقالات سی سال تنفر سه روز عشق به هاشمی رفسنجانی در این وبلاگ منتشر می شود
جمعه 13 اسفند ماه سال 1389 @ 17:43
| نویسنده: یزدان نیاز | چاپ
آیا هاشمی رفسنجانی در آخرین لحظه به نفع رقیب کنار می رود ؟
سیاست های هاشمی او را تا پای ریاست خبرگان می برد اما آیا او در آخرین لحظه و قبل از رای گیری به نفع مهدوی کنی اعلام انصراف نمی کند ؟
همه چیز برای ریاست هاشمی رفسنجانی اماده است اما هنوز این سیاستمدار کهنه کار حقه های زیادی در آستین دارد .
کاندید شدن مهدوی کنی برای هاشمی مسله ای نیست و حتی خود هاشمی ترجیح می دهد که او انتخاب شود زیرا دید سیاسی هر دو یکی است و در یک جبهه هستند و صرف  مهدوی کنی بودن و یا هاشمی بودن مثل این است که شما دونوشابه با دو مارک مختلف را که هر دو  در یک کارخانه تولید می شوند را بخرید و فقط رنگ و مزه انها کمی تفاوت دارد .
این طور بنظر می رسد با همه کلک های که هاشمی برای انتخاب شدن زدن است ترجیح می دهد در اوج قدرت کنار بکشد .
با استعفای ناگهانی محسن هاشمی  از ریاست مترو این ظن تقویت می شود که هاشمی می خواهد وجهه  محبوبتری  در بین مردم داشته باشد تا مسئولین ؟
این احتمال با افزایش نارضایتی و تظاهرات مردم بیشتر  خواهد شد .
افکار و هدف های هاشمی رفسنجانی بلندتر از ان است که به یک خبرگان رهبری محدود شود .

هاشمی رفسنجانی در نقش پیلاتوس

خداوند انشالله آقای مهدوی کنی را زنده و سالم برای ما نگاه دارند

این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.
برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.
رمز عبور

این وبلاگ در ساعت ۲.۳۰ دیشب هک شده و مطالب زیادی از ان پاک شده

 به دلیل  احتمال ویروسی شدن و یا شناسایی  IP  ای پی شما از گذاشتن کامنت خود داری کنید  اگر می خواهید یدانید چرا رفسنجانی در دقیقه اخر خود را کنار کشید می توانید  از لینک سی سال تنفر از هاشمی بحرمانی و سه روز عاشق  هاشمی رفسنجانی مطلب را در سه وب لاگ دیگر  بخوانید متاسفانه لینک هایش از کار افتاده یا نامشخص کار می کند
لینک ها اکثرا از کار افتاده است 
سی سال تنفر از هاشمی بحر مانی و سه روز عشق به هاشمی رفسنجانی

ایادی سازمان سیا در وزارت اطلاعات ایران مشغول براندازی رژیم هستند

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن از  قول یک منبع مطلع در ایران فاش کرد :ایادی سازمان سیا در وزارت  اطلاعات ایران نفوذ کرذند و با استفاده از این پوشش در حال بر اندازی نظام و کودتای مخملی هستند .
 این منابع اگاه ایرانی  گفتند که تعداد  از عوامل اطلاعاتی ایران  با همکاری افرادی در سایت خبری ایران در حال برنامه ریزی برای اعتصابات و تظاهرات اینده و سرنگونی رژیم اقای خامنه ای هستند .
این منابع در تماس با الشرق الاوسط گفتند  وزیر اطلاعات ایران حیدر مصلحی از وجود این عناصر اطلاعاتی غرب در سیستم اطلاعاتی ایران  اگاه نیست و چون اکثر انها از معاونین او هستند با خط دادن  و مشاوره با  حیدر مصلحی از او برای اجرای  طرح های بر اندازی  استفاده می کنند .
منابع یاد شده افزودند که دستگیری موسوی و کروبی نیز بنا به پیشنهاد همین افراد نفوذی به حیدر مصلحی و رهبری ایران  انجام شده است .
 منابع اگاه افزودند که قصد افراد نفوذی برای دستگیری و حصر موسوی و کروبی برای تحریک بیشتر مردم و هوادارن جنبش سبز بوده است تا بتوانند با قشار بر دولت و رهبری انرا سریعتر ساقط کنند .
این منابع اگاه گفتند که عوامل نفوذی سیا در سایت های مثل افتاب نیوز و ارمان  با انتشار اخباری جعلی و بر اساس انچه به انها یاد داده شده است می خواهند افکار ضد رهبریت و نظام را رواج داده و رهبر ایران را دیکتاتور و نظام انرا ضد مردمی نشان دهند .
این منابع افزودند  که تظاهرات روز 25 بهمن و هک روزنامه افتاب توسط همین عوامل سیا در سازمان اطلاعات ایران انجام شده است .
منابع یاد شده  در ایران افزودند که عوامل سیا در ایران می خواهند ایت الله خامنه ای را وادار به استعفا کنند تا بتوانند با به قدرت رساندن یکی از طرفدارن امریکا مسله دسترسی به نیروی اتمی را برای ایران تخت کنترل خود داشته باشند .
برخی منابع نیز فاش کردند  طبق برنامه ریزی قرار است تا اسفند 1390 ایت الله خامنه ای قدرت خود را به شخص دیگری واگذار کند

پیشرفت محققان در تشخیص سریع تر سرطان روده

پیشرفت محققان در تشخیص سریع تر سرطان روده

سلول سرطانی
تشخیص سریع تر بدخیمی های روده به افزایش موفقیت درمان کمک می کند
محققان می گویند به یافته های جدیدی دست پیدا کرده اند که می تواند به ایجاد روش های تشخیصی بهتر برای شناسایی زودهنگام سرطان روده و افزایش طول عمر بیماران کمک کند.
به گفته محققان دانشگاه کمبریج، آزمایش دو ژن مهم می تواند به افتراق زودهنگام تومورهای بدخیم در روده از پولیپ های خوشخیم موثر باشد و به آغاز به موقع درمان کمک کند.
به گفته آنها همه پولیپ های روده به غدد بدخیم تبدیل نمی شوند ولی همه غدد سرطانی در روده از پولیپ ها منشا می گیرند.
محققان دانشگاه کمبریج گزارش تحقیق بر 261 مورد از ابتلا به پولیپ خوشخیم و سرطان روده را در نشریه بین المللی مطالعات دستگاه گوارش و کبد منتشر کرده اند.
بر اساس این گزارش، مطالعات این محققان بر الگوی متیلاسیون ماده وراثتی سلول های روده تمرکز داشته است. این روند در تمایز سلولی اهمیت زیادی دارد.
در سلول های سالم، ترکیبی به نام گروه متیل مانع از تولید پروتئین به وسیله بعضی از ژن های خاص می شود. اختلال در این روند می تواند به بروز سرطان منجر شود.
به گفته دکتر اشرف ابراهیم، سرپرست محققان دانشگاه کمبریج، مطالعه بر تغییرات مولکولی می تواند تشخیص سرطان روده را در آینده تسهیل کند.
دکتر ابراهیم گفت: "بیشتر موارد سرطان روده از پولیپ های خوشخیم بوجود می آید که به غده سرطانی تبدیل می شوند. این مطالعه کمک می کند درک ما از تغییرات مولکولی که منجر به این تغییرات می شود، بیشتر شود."
به گفته او شناسایی این تغییرات مولکولی می تواند به ایجاد روش های تشخیصی سریع تر و بهتر کمک کند.
دکتر لزلی واکر، مدیر اطلاع رسانی بنیاد تحقیقات سرطان در بریتانیا می گوید شناسایی زودهنگام سرطان روده امکان درمان آن را افزایش می دهد.
به گفته دکتر واکر، محققان پیشرفت های زیادی در تشخیص و درمان سرطان داشته اند ولی همچنان باید مطالعات بیشتری انجام دهند تا به دستاوردهای بهتری برسند.
به گفته او چنین تحقیقاتی برای افزایش طول عمر بیماران حیاتی است.
منبع بی بی سی