بررسی علت افزایش خشونت با مصرف ماده مخدرمحرک شیشه (متامفتامین ) ساخت شیشه(متکاتینون ) بااستفاده از وایتکس

ساخت مخدر شیشه (متکاتینون ) با استفاده از وایتکس ؟
بررسی علت  افزایش خشونت با مصرف ماده مخدرمحرک  شیشه (متامفتامین ) ساخت شیشه با وایتکس

روزنامه همشهری چهارشنبه 9 اسفند 1391

با یک بفرما معتاد شدم

مرد میانسال از 22 سال گرفتاری اش در دام مواد مخدر می گوید

الان کسی که شیشه می کشد در واقع  اسید و وایتکس می کشد من یکی از محل های تولید را دیده ام ؟

به نقل از روزنامه همشهری ما قسمت کوچکی از  مطلبی را که درباره اعتیاد به مواد مخدر در قسمت رهایی نوشته شده بود را ذکر کردیم اما ؟؟

در همان روز در روزنامه جام جم خبری باعنوان مرگ در خانه شیشه ای چاپ شده بود که حکایت از کشتن جوانی به علت ماده مخدر شیشه توسط جوان دیگری بود و ما هر روز در مطبوعات با خبرهای در رابطه  با افزایش خشونت و جنایت و دزدی توسط معتادان به ماده مخدر شیشه روبرو هستیم اما چرا ؟

پست امروز ما درباره این مسله است که چرا مصرف ماده مخدر شیشه در ایران این همه با قتل جنایت و خشونت همره است

اگر صحبت های فرد  معتادی   با سابقه 22 سال اعتیاد را مبنا قرار بدهیم که به عین  یک کارگاه ساخت ماده مخدر شیشه را دیده است که در ان از اسید و  وایتکس برای ساخت ماده مخدر شیشه استفاده می شود تقریبا مسله حل است

ترکیب ماده اولیه پزودوافدرین با وایتکس و اسید =متکاتینون

opium.site: شیشه و یا کریستال چیست و چه فرقی با متامفتامین دارد ...
هر کریستال شیشه ای متامفتامین نیست ؟

یکی از موادی که در دنیا به عنوان ماده متامفتامین  ساخته و فروخته می شود ماده مخدرمحرک مت کاتینون است

مت کاتینون  از لحاظ ظاهر دارای کریستال های مشابه با متامفتامین است  و فرمول شیمیایی ان هم با متامفتامین زیادی فرقی ندارد و به همان صورت در پایپ تبخیر می شود و میزان سرخوشی ان هم در حد متامفتامین و حتی کمی بیشتر از ان است

اما اثرات مغزی مصرف مت کاتینون بیشتر از متامفتامین است

میزان خشونت های اجتماعی و درگیری های قانونی و قتل و جنایت با مصرف مخدر محرک متکاتینون بسیار بیشتر از متامفتامین است

خشونت و گرفتگی صدا فقط با مصرف ماده مخدر کریستال شیشه ایرانی (افدرون )‌که با وایتکس ساخته شده است دیده می شود


علت این  امر ان است که بروز سندرم هذیان هیجان زده Excited delirium در کسانی که از مخدر محرک متکاتینون استفاده می کنند بیشتر از افراد معتاد به متامفتامین است

حتی چندی پیش رسانه ها خبر از معتاد سیاه پوستی دادند که در خیابان شروع به ادمخواری کرده بود این معتاد از ماده مخدرمحرکی  مشابه  با متکاتینون به نام دی متیل متکاتینون CLOUD 9  ابر نهم استفاده کرده بود که در خیابان شروع  به خوردن صورت مرد دیگری کرد و به علت عدم توجه به دستورات پلیس با گلوله کشته شد

هذیان هیجان زده حالتی است که در ان شخص دچار یک جنون انی شده و قادر به تفکر عقلائی نیست و در ان زمان به دلیل ازاد شدن مقدار زیادی ادرنالین و نورادنالین دارای قدرت زیادی می شود (یک دیوانه پر زور و بدون عقل )
نویسنده
ما بارها در وبلاگ های قبلی خود در سال های 1388 به بعد از وجود ماده مخدر متکاتینون و فروش ان به جای متامفتامین نوشتیم که هیچکس به ان توجهی نکرد البته اگر هم مسئولین دولت توجهی می کردند کاری نمی توانستند بکنند

مصرف ماده مخدر کریستال شیشه (متامفتامین ) همراه با چه داروهایی شما را خشن و جنایت کار می کند Could Methamphetamine Hydrochloride, Promethazine together cause Murder?


مت کاتینون متکاتینون مت امفتامین متامفتامین مخدر شیشه اثرات متکاتینون اثرات مخدر شیشه محرک شیشه محرک متکاتینون توهم با مت کاتینون توهم با مت امفتامین
اثرات مغزی مت کاتینون بیشتر از متامفتامین است اثرات توهم زایی مت کاتینون بیشتر از مت امفتامین است فرمول ساخت شیشه با استفاده از وایتکس و اسید فرمول ساخت مخدر محرک مت کاتینون با استفاده از وایتکس در ایران متکاتینون را به جای متامفتامین (شیشه) می فروشند فرمول شیشه فرمول متامفتامین اعتیاد به شیشه (متامفتامین ) اعتیاد به متکاتینون خطرناکتر از اعتیاد به شیشه است جنون با مصرف شیشه جنون با مصرف متکاتنیون جنون با مصرف متامفتامین -مخدر محرک شیشه تقلبی در ایران چیست اثرات  توهم زای مخدر محرک شیشه تقلبی بیشتر از متامفتامین است
opium.site: چه کسی متامفتامین (شیشه)مرا جا بجا کرد
opium.site: .مخدر شیشه (مت کاتینون ) را بکشیم یا بخوریم .
opium.site: توهم با متکاتینون و متامفتامین (شیشه)
opium.site: دارو ها و مواد غذایی که با مصرف انها معتادان به مخدر شیشه ...
opium.site: ساخت ماده مخدر متامفتامین در ایران و ماده مخدر شیشه تقلبی ...

ماده مخدر شیشه ایرانی (متکاتینون )(افدرون ) چیست Methcathinone. Cat

مخدر کت به جای مت برای پت و مت ؟ شیشه هم در ایران دوگانه سوز شد ؟؟
ماده مخدر شیشه ایرانی (متکاتینون ) چیست


شیشه(متامفتامین ) غذا سکس و حساب دو دو تا چهار تا ؟؟SEX&DRUG&FOOD


شیشه (متامفتامین )غذا سکس و حساب دو دو تا چهار تا ؟SEX&DRUG&FOOD

دوبار مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) در روز بمدت 5 ماه مغز انسان را 50 سال پیرتر می کند

لذت دنیا زن و دندان بوود

در زندگی انسانها دو لذت مهم وجود دارد خوردن غذا و سکس

مسله لذت خوردن برای بعضی از انسانها ان چنان مهم بوده است که نقل شده است در روم باستان اطاقی به نام اطاق استفراغ vomiting room  -Vomitorium وجود داشته است که اغنیا بعد از انکه غذاهای لذیذ میل می کرده اند و دیگر قادر به خوردن نبودند  به این اطاق رفته و با زدن انگشت به ته حلق خود تمامی انچه تناول کرده بودند را استفراغ می کردند تا بتوانند دوباره به سر میز غذا بر گشته وبار دیگر  لذت خوردن را احساس کنند

در یونان تمامی اغنیا در کنار خود جوان زیبایی را به همراه  داشتند تا بتوانند هر موقع که هوس کردند از او کام بگیرند  مسله همجنس بازی در یونان یک امر عادی بود این افراد دارای زن و همسر بودند و با همسران خود نیز تماس جنسی داشتند

آنچه موجب ایجاد لذت برای انسان می شود آزاد شدن ماده ای در مغز به نام دوپامین است  هر موقع انسان غذای لذیذی می خورد میزان 50 واحد  دوپامین  در مغز او آزاد می شود و هر زمان که سکس می کند میزان 100 واحد دوپامین در مغز او آزد می شود
 

ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) چه مقدار دوپامین را د رمغز انسان آزاد می کند

هر بار کشیدن ماده مخدر شیشه 1200 واحد ماده دوپامین را در مغز آزاد می کند که برابر با  12 بار نزدکی جنسی است

حساب دو دو تا چهار تا

بیاید یک دختر یا پسر را که از 15 سالگی بالغ می شود تصور کنیم که روزی سه بار غذا می خورد وتا پایان عمر مثلا 65 سالگی  هر روز هم یک بار سکس دارد این شخص روزانه 250 واحد دوپامین در مغزش آزاد می شود که به عبارتی در هر ماه می شود 7500 واحد و در یک سال می شود 90000 واحد و در عرض 50 سال می شود 4500000 واحد تا زمانی که به سن 65  سالگی برسد  ؟

حالا شخصی را تصور کنیم که روزانه یک بار ماده مخدر شیشه مصرف می کند و روزی یک بار هم سکس می کند یعنی 250بعلاوه 1200 =1450 واحد دوپامین  روزانه  در مغز او آزاد می شود

که در یک ماه می شود 43500 واحد و در یک سال می شود 522000 واحد دوپامین و در ده ماه می شود 5220000 واحد دوپامین ؟؟

یعنی ده ماه کشیدن ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) بیش از 50 سال باعث ازاد شدن ماده دوپامین در مغز می شود و به عبارت دیگر فرسودگی مغز کسی که یک بار در روز ماده مخدر شیشه می کشد بعد از ده ماه برابر با پیری مغز یک فرد 50 ساله و در صورتی که دوبار در روز مخدر شیشه مصرف کند در کمتر از 5 ماه و در صورتی که  روزی سه بار مخدر شیشه  مصرف کند واویلا ؟


شیشه ای می گوید ؟

خوب دوپامین کم بشه که کم بشه چی میشه  سلول های مغز دوباره انرا می سازد ؟

حتما بارها با این تیتر ها  در اینترنت روبرو شده اید  -افسردگی شدید پیامد مصرف شیشه -مصرف شیشه خسارات جبرات ناپذیری به مغز می زند -مغز افراد معتاد به شیشه هیچگاه طبیعی نمی شود -مصرف ماده مخدر شیشه مثل یک ضربه تصادف شدید است -شیشه مغز را می جود
میزان دوپامین مغز محدود است ؟

متاسفانه تنها قسمتی از بدن  انسان که سلول های ان از بدو تولد ثابت بوده و تکثیر نمی شوند سلول های عصبی انسان هستند به همین  علت افرادی که دچار قطع نخاعی می شوند تا اخر عمر فلج باقی می مانند

سلول های عصبی مغز انسان علاوه بر اینکه تکثیر نمی شوند بعد از بلوغ روزانه میلیون ها عدد از انها میمرند و سلولهای دیگر عهده دار کار انها می شوند

در زندگی مدرن امروز به علت استفاده از سیگار مواد غذایی نامناسب و یا هوای کثیف واسترس  سرعت مرگ سلول ها مغزی افرایش می یابد به این علت  سن بروز بیماری های عصبی و یا فراموشی یا پارکینسون در هر نسل کاهش می یابد

ظرفیت تولید نورترانسمیتر مغزی دوپامین برای سلول های مغزی محدود است و خداوند مغز انسان را برای لذت های طبیعی آفریده است  نه لذت های ناشی از مصرف مواد مخدر ؟

مواد مخدر صنعتی (متامفتامین ) خلقت خداوند را دگرگون  و مغز را از بین می برد
 
سلول های مغزی انسان برای تولید روزانه حداکثر 400 واحد طراحی شده اند انهم نه بطور ناگهانی  و این حداکثر میزانی است که مغز انسان در صورتی که تغذیه خوب داشته باشد  قادر به ساخت دوپامین است استفاده از ماده مخدر شیشه  با آزاد کردن مقادیر غیر طبیعی دوپامین باعث ایجاد  فشار زیاد و ناگهانی بر روی سلول های عصبی مغزی می شود واین امر موجب می شود که سلول ها به سرعت فرسوده  شده و بمیرند  مرگ  سلول های  سازنده دوپامین باعث می شود که فشار بیشتری به دیگر سلول ها وارد شود و انها هم بعد از مدتی دچار فرسودگی و مرگ می شوند و در این زمان معتاد به ماده مخدر شیشه  دچار افسردگی و ناراحتی های روحی می شود او برای جبران میزان ماده مخدر مصرفی خود را افزایش می دهد که همین امر باعث می شود همان تعداد اندک باقی مانده سلول های مغزی او نیز از بین رفته و به زودی شخص دچار انهدونیا می شود

شیشه ای می گوید

 بی خیال مغز خوب مغزم پیر شد که پیر شد  تا جوانی حال کن از کجا معلوم  که به پیری  برسیم  امروز را خوش باش  کی فردا را دیده است ؟

بله من هم با قسمت دوم موافق هستم تا جوانی حال کن اما ؟

اگر من می دانستم که فقط دو سال دیگر زندگی می کنم من هم شیشه می کشیدم ؟

بعد از دو سال مغز دیگر قادر به حفظ کردن مطالب نیست و دچار فراموشی می شود معتاد دیگر نمی تواند به طور عقلائی فکر واستدلال کند و به یک انسان اسکول تبدیل می شود که می توان به راحتی از او سوء استفاده کرد

بعد از چند سال کشیدن مخدر شیشه هیچ لذتی برای معتاد  مفهوم ومعنایی ندارد حتی دیگر خوردن یا سکس برای معتاد لذت بخش نیست او فقط مواد را می خواهد معتادی که قادر به تحصیل و یا  کسب در امد و کار کردن نیست برای تامین مخارج اعتیاد خود رو به کار های خلاف می آورد اگر دختر باشد شغل شریف روسپی گری و اگر پسر باشد به کسب پر هیجان خفت گیری و دزدی رو می اورد و فکر میکنید سرانجام این راهها  به کجا ختم می شود

بسیاری از معتادان به شیشه این شانس را دارند که دچار جنون و دیوانگی بشوند و دیگر نمی دانند در دنیا چه خبر است و این نهایت خوش شانسی انها است

انهدونیا =لغتی است به معنای عدم لذت بودن از لذت های زندگی مثل خوردن خوابیدن سکس و غیره

اسکول =نام پرنده ای که به علت فراموشی راه لانه خود را هم گم می کندپاورقی نویسنده

اولین نکته مصرف کوکائین است ؟

کوکائین هم میزان دوپامین مغز را به اندازه 350 واحد در هر بار مصرف بالا می برد و برای محاسبه اثرات مغزی کوکائین می توانید عدد350را به جای 1200 قرار دهید به این دلیل می بیند که مصرف کوکائین دارای اثرات مضر کمتری نسبت به مصرف متامفتامین (شیشه )  بر روی مغز انسان است هر چند که بررسی و مقالات نشان می دهد که مصرف کوکائین پیر شدن مغز را سریعتر می کند ولی مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) پیر شدن مغر را 4 برابر بیشتر از مخدر کوکائین افزایش می دهد

به نظر می اید اطلاع رسانی درباره مواد مخدر در ایران بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته باشد و عاری از مسائل علمی و دانش روز است

هر چند مدت یک بار یکی از افراد دخیل در امر بهداشت و درمان یک مصاحبه انجام می دهد و در ان بعد از اینکه کلی از سیستم بهداشتی و یا مبارزه با مواد مخدر  در جمهوری اسلامی صحبت می کند چهار کلام نیز درباره مضرات مواد مخدر می گوید و رسانه ها بلافاصله با بزرگنمایی چند کلمه مثل این (شیشه خسارات جبران ناپذیری به مغز می زند و یا امریکا کراک را در ایران رایج کرد و شیشه توهم می دهد و غیره ) بدون اینکه مبنای علمی این گونه گفتار ها را به طور ساده و قابل فهم برای خواننده گان و علاقمندان در جامعه  توضیح دهند فقط به طور کلی و شعار گونه درباره مضرات مواد مخدری مثل شیشه  و یا دیگر مواد مخدر صحبت  می کنند

حتی متاسفانه کار به جایی کشیده شده است که بعضی افراد علاقمند به امر اطلاع رسانی درباره مواد مخدر با مشکل  کسب خبر روبرو هستند و بیشتر  سایت ها معتبر خارجی که درباره مواد مخدر اطلاع رسانی می کنند در ایران فیلتر هستند و حتی نمی توان یک عکس از یک ماده مخدر جدید را بدون استفاده از فیلتر شکن  دانلود کرد

این شیوه برخورد سازمان جرائم رایانه ای و مطبوعات باعث شده است علاوه بر اینکه اطلاع رسانی درستی درباره مواد مخدر جدید صورت نگیرد حتی باعث رواج مواد مخدر جدید صنعتی در ایران شده است بطوری که مواد مخدری مثل اسپایس امروزه در شهر تهران به راحتی قابل دسترسی است
opium.site: زنگ خطر برای ماری جوانای صنعتی spice در تهران به صدا در آمد
در طرف دیگر عدم هماهنگی بین ارگانهای دولتی باعث شده است که یک سازمان دولتی  از ورود یک ماده مخدر جدید خبر دهد و دیگری انرا تکذیب کند و اصلا تائید و تکذیب کردن ورود یک ماده مخدر جدید به نوعی به یک سیستم تبلیغاتی مجانی و مطرح کردن  تبدیل شده است که با این نوع اطلاع رسانی هر چند مدت یکی از این سازمانهای  برای خودش  تبلیغ کند  تا  به مردم و بالا دستی ها بگوید اقا ما هستیم و چهار چشمی مراقبیم ؟ پس حقوقی که می  گیریم حلال است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سازمانهای متولی مبارزه با مواد مخدر هم که دارای امکانات و سایت های زیادی هستند به این بسنده کرده که چهار مطلب قدیمی درباره تریاک هروئین ال اس دی شیره اکستاسی شیشه حشیش گراس  کوکائین را درون وب سایت های خود گذاشته و به هیچ عنوان دارای بانک  های اطلاعاتی کاملی از تمامی مواد مخدر رایج و جدید در دنیا نیستند  و فکر می کنند تمامی مواد مخدر در جهان محدود به همین  چند ماده مخدر است و دیگر هیچ و اصلا قرار نیست هیچ ماده مخدر جدیدی  وارد ایران شود و ایران بطور کلی در قرنطنیه مواد مخدر جدید صنعتی است  و قاچاقچیان اصلا به فکر کسب در امد با واردات مواد مخدر جدید صنعتی که بسیار ارزانتر  و قویتر از مخدر های فعلی در بازار است نیستند

زهی خیال باطل .

این مسله باعث خواهد شد همان بلائی که در سال 1380 افتاد دوباره تکرار شود اگر همان روزهای اول به جد درباره مواد مخدر جدید صنعتی و مخدر متامفتامین (شیشه ) اطلاع رسانی می شد و ماموران نیرو های انتظامی را جهت کشف مواد اولیه ساخت مخدر شیشه اموزش می دادند ما امروز با معضل اعتیاد به شیشه این چنین روبرو نبودیم

قانون من در رابطه با جرائم ومواد مخدر محرک مثل شیشه

قانون من یک سری قوانین است که در کشورهای مترقی درباره مواد مخدر محرک در حال بررسی و یا اجرا است و من نمونه کاملتری از انرا ذکر می کنم

هر متهمی که برای جرائم خشونت های اجتماعی مثل نزاع یا ضرب شتم و یا زورگیری ویا اقدام به قتل و امثال ان برای بار اول جلب شود باید از او آزمایش اعتیاد مواد محرک (متامفتامین ) گرفته شود و در صورت مثبت بودن بدون در نظر گرفتن حکم صادره برای او اگر برای بار دوم به دلیل جرائم مشابه دستگیر شود چه آزمایش او برای اعتیاد به مواد مخدر محرک (نه افیونی مثل تریاک ) مثبت یا منفی باشد برای بررسی اعتیاد و ترک ان باید به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد فرستاد شود

در ارتباط با اثرات ماده مخدر شیشه بر مغز اثرات شیشه بر جامعه اثرات شیشه بر دختران دختران شیشه ای روسپی می شوند پسران معتاد به مخدر شیشه خفت گیری می کنند میزان ترشح دوپامین در زمان سکس چقدر است میزان ترشح دوپامین در موقع غذا خوردن چقدر است –همجنس بازی در روم باستان غذا خوردن در رم باستان اطاق استفراق لذت غذا خوردن و ترشح دوپامین ما در ایران نمک حمام نداریم قارچ مقدس مفتری است ما در ایران مفدرن نداریم گزارش دو مورد مسمومیت با مفدرن در پزشکی قانونی ماده مخدر نخ نداریم ماده مخدر برنز نداریم افراد بی اطلاع در مورد مواد مخدر اطلاع رسانی نکنند ایران ورود مواد مخدر جدید را تکذیب کرد .گزارشی از مصرف مفدرون وقارچ مقدس نداریم –رواج مواد مخدر جدید بازار گرمی مطبوعات است ورود کپتاگون به ایران –گزارشی از ورود و مصرف کروکودیل نداریم همان شیشه راداریم کروکودیل نداریم ایران بیشترین معتاد را در جهان دارد مخدر صنعتی چیست –ماده مخدر صنعتی نمک حمام ماده مخدر مفدرون –مخدر اسپایس چیست کشت ماریجوانا در اپارتمان ها تکذیب شد ماده مخدر چیست مخدر جدید چیست ماده مخدر جدید چیست مواد مخدر جدید صنعتی مخدر صنعتی شیشه مخدر شیشه

اطلاع رسانی جهت پیشگیری از عوارض بیشتر مخدر شیشه چگونه باید انجام شودMETHAMPHETAMINE DICاطلاع رسانی جهت پیشگیری از عوارض بیشتر مخدر شیشه چگونه باید انجام شود

یکی از مسائل مهم در جهت حفظ و ارتقا سلامت جامعه اطلاع رسانی به معتادان جهت افرایش اگاهی انها برای حفظ سلامتی می باشد

مصرف ماده مخدر شیشه دارای عوارض گوناگونی است که می تواند در طولانی مدت بار مالی زیادی را بر روی سیستم بهداشت و درمان کشور و خود معتادان و خانواده انها وارد نماید

چه بهتر است مراکز گذری کاهش آسیب و یا NGO ها با چاپ بروشور و یا دفترچه و یا تبلیغات معتادان به ماده مخدر شیشه را نسبت به چگونگی پیشگیری از عوارض سوء جسمی و روحی مصرف ماده مخدر شیشه راهنمایی و یا حتی کمک نمایند

مثلا

1-  به  دلیل اثرات سوء مخدر شیشه بر روی دندان ها حتما روزی سه بار مسواک زده و از خمیر دندان های حاوی فلوراید استفاده کنید

2- استفاده از دهان شویه های حاوی فلوراید از پوسیدن دندان های شما و زشت شدن صورت شما جلوگیری می کند بعد از هر بار استفاده از شیشه حتما دهان خود را با دهان شویه حاوی فلوراید بشوئید

3-مصرف روزانه یک لیوان شیر و استفاده از پنیر در رژیم غذایی باعث کاهش اثرات مخدر مخدر شیشه بر روی استخوانهای شما می شود

4- به دلیل باقی ماندن املاح ید در داخل وسیله مورد استفاده شما (پایپ ) و اثرات بد ید برروی تیروئید انسان بهتر است هر چند بار استفاده از ماده مخدر شیشه وسیله مورد استفاده خود را با کمی اب و الکل بشوئید

5-استفاده روزانه از ویتامین های گروه B می تواند اثرات مخرب مخدر شیشه را بر روی مغز شما کمتر کند به این دلیل حتما روزی یک عدد ویتامین ب کمپلکس و B1 بخورید

7- وووو

به این ترتیب ما می توانیم از شدت عوارض اعتیاد به شیشه در اینده و عوارض سوء ان که می تواند بار مالی زیادی برای معتاد و جامعه ایجاد می کند جلوگیری کنیم

opium.site: روش ها و متد های ترک اعتیاد به ماده مخدر شیشه (متامفتامین ...

ماده مخدر شیشه ایرانی (متکاتینون )(افدرون ) چیست Methcathinone. Cat

مخدر کت به جای مت برای پت و مت ؟ شیشه هم در ایران دوگانه سوز شد ؟؟
ماده مخدر شیشه ایرانی (متکاتینون ) چیست
opium.site: چرا مخدر شیشه (متامفتامین ) باعث پوسیدگی دندانها می شود ...
opium.site: کشیدن مخدر شیشه به طریقه قلقولی با گلاب قمصر کاشان و ...
opium.site: ساخت داروی گیاهی ترک اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین ...
opium.site: ماده مخدر شیشه (متامفتامین )‌موجب ایست تنفسی (آپنه ) می ...
opium.site: مصرف مخدر متامفتامین (شیشه ) اثراتی معادل با 12 بار ...
opium.site: اثرات مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) در زمان بارداری و ...
opium.site: پودر حاوی مت‌آمفتامين دارای ماده مخدر شیشه است ؟

دانشگاهی در لندن كوكائين به دانشجویان خود عرضه می کند

Students invited to take cocaine for London university’s research

Research: King’s College London sent an email to hundreds of undergraduates inviting them to 'take part in a clinical study involving nasal administration of cocaine.'
(Picture: Inset - Rex)
1 of 1
Research: King’s College London sent an email to hundreds of undergraduates inviting them to 'take part in a clinical study involving nasal administration of cocaine.' (Picture: Inset - Rex)

به منظور تحقیق درباره اثرات آن

دانشگاهی در لندن كوكائين به دانشجویان خود عرضه می کندیکی از دانشگاههای لندن به منظور تحقیق درباره آثار کوکائین بر جسم انسان ، مصرف این ماده مخدر را به دانشجویان خود پیشنهاد کرده است.

به نقل از روزنامه بریتانیایی "اونینگ استاندارد" این دانشگاه با ارسال ایمیلی به صدهها دانشجوی خود ، آنها را به مشارکت در یک مطالعه بالینی درباره تاثیر مصرف کوکائین بر جسم انسان فراخوانده است.

روزنامه "اونینگ استاندارد" در گزارش خود افزود که پژوهشگران پیش و پس از مصرف کوکائین از خون ، ادرار ، مو ، عرق و بزاق دانشجویان نمونه برداری خواهند کرد.

بر اساس این گزارش پژوشگران به دنبال شناخت مقدار تاثیر و چگونگی گسترش اثرات کوکائین و متابولیت های آن در بدن انسان هستند.

روزنامه "اونینگ استاندارد" در گزارش خود نامی از دانشگاه لندن ذکر نکرده اما گفته است که بیمارستان "سنت توماس" این تحقیق را برعهده گرفته است.

این دانشگاه از دانشجویانی که در این آزمایش شرکت می کنند ، خواسته است برای سه ماه موی سر خود را کوتاه یا رنگ نکنند.

دانشگاه گفته است که در قبال پذیرش این درخواست ، مبلغی پول به دانشجویان پرداخت خواهد شد.

opium.site: تبلیغ قطره کوکائین در سال 1885 به عنوان دارویی برای ...
opium.site: غذاهای پر کالری به همان اندازه کوکائین و یا نیکوتین ...
opium.site: فاز دوم رواج ماده مخدر کوکائین با گران شدن ارز شروع می شود

Students invited to take cocaine for London university's research ...