لورکاسرین (Lorcaserin) داروی ضد اشتها علاوه بر کاهش وزن می تواند در ترک مواد افیونی موثر باشد
لورکاسرین 
لورکاسرین (Lorcaserin) دارویی است که برای کاهش وزن از طرف سازمان نظارت بر غذا و داروی امریکا مورد تائید قرار گرفته است 
تحقیقات نشان می دهد این ماده در مغز باعث افزایش میزان سروتونین در قسمت های مربوط به اشتها می شود و ولع مصرف غذا را کاهش می دهد در ضمن با افزایش سروتونین در قسمت های از مغز که در رابطه با ولع مصرف مواد  و احساس سرخوشی مصرف مخدر  است نیز اثر کرده و باعث افزایش تعقل و کاهش ولع مصرف مواد مخدری همچون اکسی کدون می شود 
ساختار شیمیایی لورکاسرین بسیار مشابه با ماده دی ام تی و سیلوسایبین است 


Lorcaserin Suppresses Oxycodone Self-Administration and ...

هیچ نظری موجود نیست: