علت اینکه نمی توانیم اعتیاد به مواد مخدر را درمان کنیم این است که ایرانی هالا مذهبند نه مسلمانیم نه مسیحی نه زرتشتی !

متاسفانه در ایران ما نه طب اسلامی داریم نه طب ایرانی ما از رحمت خداوند در درمان بیماری  و درد  می گویم اما همه کافریم
خداوند درمان دردها ی ما را در گیاهان دارویی  نهاده است و برای رهایی از بند شیطان  و رهایی از وسوسه های نفس گیاهی را انتخاب کرده و بارها نام انرا ذکر کرده است   تا ما با استفاده از ان  سالم و سلامت باشیم  گیاهی که استفاده از ان می تواند اعتیاد به هر ماده مخدری را در جهان درمان کند   .
ابتدا زرتشت از گیاهی به نام مر برای درمان بیماری سخن گفت .
بعد مغان زرتشت انرا پیشکش تولد حضرت عیسی مسیح کردند و نام گیاه مر در انجیل نوشته شد .
و سرانجام و در انتها این گیاه نام مر مکی (مر حجازی ) گرفت نام شهری که زادگاه اسلام و محل قرار گرفتن کعبه است اما باز ما متوجه نشدیم که دارویی که سه پیغمبر از ان یاد می کنند چه خواصی دارد
گیاهی که در سه دین مختلف از ان یاد شده است و همه انرا به فراموشی سپرده اند اگر من قدرتی داشتم یک مرکز تحقیقاتی تاسیس می کردم که فقط روی مرحجازی تحقیق کند
مر حجازی یا مرمکی را در ایران فقط یک ملین می دانند  و انرا فقط برای تخلیه رودها از مدفوع تجویز می کنند و  این به معنی توهین به شان منزلت  این گیاه  است و نشان می دهد ما هیچ چیز از مرحجازی نمی دانیم
مر حجازی یا مرمکی دارای 72 ماده   موثر در درمان 72 بیماری  مهم است .مر مکی از شهر حجاز خواص جادویی در درمان سرطان  ایدز ترک اعتیاد  دارد اما در طب اسلامی ما از ان هیچ یاد نمی شود
نزدیک به دو سال است من هر شب حداقل دو تا سه ساعت درباره این هفتاد دو ماده موجود در این صمغ می خوانم و هنوزکاملا  پی به اسرار این گیاه نبرده  و خواص تمامی مواد انرا درک نکرده ام
توجه
 برای ترک اعتیاد هر ماده مخدر بدون اینکه ماده مخدر  را قطع کنید سه ماه ده روز صبح و شب یک گرم  مرمکی بخورید  اگر یک  روزفراموش کنید و قطع کنید باید دوباره از اول شروع کنید


اثرات مرمکی در درمان اعتیاد به مواد مخدر و محرک و مخدر گل


صمغ مر حجازی یکی از ارزانترین داروهای ترک اعتیاد به مواد مخدر و محرک در جهان است بسیاری از الکالوئید های ان دارای اثراتی درمانی  بر روی گیرنده ای مورفین و دوپامین و کانابینوئید  است
من قبلا چندین پست در مورد استفاده از صمغ مر حجازی در درمان اعتیاد به متادون و ترامادول نوشتم و امروز درباره مخدر گل می نویسم
وبلاگ رسمی دکتر یزدان نیاز: طلا Gold کندر frankincense مر ...
داروهای درمان کننده گیاهی برای ترک اعتیاد به ( مخدر گل /متادون حشیش متامفتامین هروئین )آلفا پینن
The antinociceptive triterpene β-amyrin inhibits 2-arachidonoylglycerol (2-AG) hydrolysis without directly targeting cannabinoid receptors
در یک مقاله قبل من درباره  اثرات پنین  که ماده ای در گیاه مر و مخدر گل است و اثرات درمانی دارد نوشتم  ماده ای که برروی گیرنده کانابینوئید دو اثر دارد
 امروز در ادامه ان ذکر می کنم که در داخل صمغ مر الکالوئیدی به نام  الفا امیرین  وجود دارد که روی هر دو  گیرنده ای کانابینوئید یک و دو  می کند و به عنوان یک ضد التهاب و ضد درد اثر دارد ضمن انکه امیرین روی گیرنده کاپا مورفین هم اثرات ضد درد دارد
من مدت ها  است که در تمامی پروتکل های خود از مرحجازی به عنوان یکی از پایه های دارویی برای ترک و درمان اعتیاد استفاده می کنم

حِجاز نام تاریخی ناحیه غرب شبه جزیره عربستان است. این ناحیه، زادگاه اسلام و محل قرار گرفتن کعبه است و شهرهای مهم مذهبی مکه و مدینه در این ناحیه قرار دارند

List of chemicals

ChemicalPartLo
ppm
Hi
ppm
Reference
2-METHOXY-FURANODIENE Essential Oil

411
2-METHOXY-FURANOGUAIA-9-ENE Resin, Exudate, Sap

PHR
3-EPI-ALPHA-AMYRIN Plant

DUKE1
3-EPI-ALPHA-AMYRIN Resin, Exudate, Sap

PHR
4-O-METHYL-GLUCURONIC-ACID Plant

HHB
4-O-METHYL-GLUCURONIC-ACID Resin, Exudate, Sap

AYL
5-ACETOXY-2-METHOXY-4,5-DIENONE Resin, Exudate, Sap

PHR
ACETIC-ACID Resin, Exudate, Sap

CCO GEO
ALPHA-AMYRENONE Resin, Exudate, Sap

PHR
ALPHA-AMYRONE Resin, Exudate, Sap

AYL
ALPHA-BISABOLENE Resin, Exudate, Sap

CCO
ALPHA-COMMIPHORIC-ACID Essential Oil

HHB
ALPHA-COMMIPHORIC-ACID Resin, Exudate, Sap

AYL
ALPHA-COPAENE Resin, Exudate, Sap

PHR
ALPHA-HEERABOMYRRHOL Essential Oil

HHB
ALPHA-HEERABOMYRRHOL Resin, Exudate, Sap

AYL
ALPHA-HEERABOMYRRHOLIC-ACID Essential Oil

HHB
ALPHA-PINENE Resin, Exudate, Sap

GEO
ARABINOSE Plant

HHB
ARABINOSE Resin, Exudate, Sap

AYL
BETA-COMMIPHORIC-ACID Essential Oil

HHB
BETA-COMMIPHORIC-ACID Resin, Exudate, Sap

AYL
BETA-EUDESMOL Resin, Exudate, Sap

PHR
BETA-HEERABOMYRRHOL Essential Oil

HHB
BETA-HEERABOMYRRHOL Resin, Exudate, Sap

AYL
BETA-HEERABOMYRRHOLIC-ACID Essential Oil

HHB
BETA-SITOSTEROL Resin, Exudate, Sap

AYL
CADINENE Resin, Exudate, Sap

AYL GEO
CAMPESTEROL Resin, Exudate, Sap

AYL
CHOLESTEROL Resin, Exudate, Sap

AYL
CINNAMALDEHYDE Essential Oil

GEO HHB
CINNAMALDEHYDE Resin, Exudate, Sap

AYL
COMMIFERIN Resin, Exudate, Sap

AYL
COMMIPHORINIC-ACID Essential Oil

HHB
COMMIPHORINIC-ACID Resin, Exudate, Sap

AYL
CUMIC-ALCOHOL Resin, Exudate, Sap

AYL
CUMINALDEHYDE Essential Oil

GEO HHB
CUMINALDEHYDE Resin, Exudate, Sap

AYL
CURZENENONE Resin, Exudate, Sap

PHR
CURZERENE Resin, Exudate, Sap

PHR
CURZERENONE Essential Oil

411
DELTA-ELEMENE Resin, Exudate, Sap

PHR
DIPENTENE Resin, Exudate, Sap

AYL GEO
ELEMOL Essential Oil

411
EO Resin, Exudate, Sap15000170000AYL FEL PHR
EUGENOL Essential Oil
2300GEO
EUGENOL Resin, Exudate, Sap

AYL
FORMIC-ACID Resin, Exudate, Sap

GEO
FURANODESMA-1,3-DIEN Resin, Exudate, Sap

PHR
FURANODIENE Essential Oil

411
FURANODIENONE Essential Oil

411
GALACTOSE Plant

HHB
GALACTOSE Resin, Exudate, Sap

AYL
GAMA-COMMIPHORIC-ACID Essential Oil

HHB
GAMA-COMMIPHORIC-ACID Resin, Exudate, Sap

AYL
GAMMA-BISABOLENE Resin, Exudate, Sap

CCO
GUM Resin, Exudate, Sap
600000AYL
HEERABOLENE Resin, Exudate, Sap

AYL GEO
HEERABORESENE Essential Oil

HHB
HEERABORESENE Resin, Exudate, Sap

AYL
ISOFURANOGERMACRENE Resin, Exudate, Sap

PHR
LIMONENE Resin, Exudate, Sap

AYL GEO
LINDESTRENE Essential Oil

411
M-CRESOL Resin, Exudate, Sap

411 GEO
MUCILAGES Resin, Exudate, Sap300000600000PHR
MYRRHIC-ACID Essential Oil

FEL
MYRRHOLIC-ACID Essential Oil

GEO
N-NONACOSANE Essential Oil

HHB
N-NONACOSANE Resin, Exudate, Sap

HHB
PALMITIC-ACID Essential Oil

GEO
RESIN Resin, Exudate, Sap200000400000AYL
RESINS Plant

HHB
TRITERPENES Resin, Exudate, Sap300000500000PHR
XYLOSE Resin, Exudate, Sap

AYL

هیچ نظری موجود نیست: