لطفا طریقه ساخت هروئین از کدئین رو کامل بفرستید.باتشکر

دنیای جالبی است.
  والله  نه سلامی نه علیکی  تازه دستور هم می دهند انهم چی !!
به متن این نامه توجه کنید
همکاری
لطفا طریقه ساخت هروئین از کدئین رو کامل بفرستید.باتشکر

هیچ نظری موجود نیست: