حکیم کیست و حکمت چیست

حکمت  چیست .
حکمت از دو قسمت تشکیل شده است 
علم کافی درباره موضوع خاص 
فلسفه وجودی مربوط به ان علم را می داند 
علم و دانش
 علمی که شما در مورد موضوعی خاص دارید مثلا پزشک هستید و دانشکده پزشکی را طی نموده اید . شما با داشتن این علم یک پزشک هستید و یا یک طلبه دینی هستید و علوم الهی را اموخته اید 

فلسفه 
 شما  فلسفه علمی را که اموخته اید می دانید (فلسفه به معنی خرد دوست است ) مثلا شما دانشکده پزشکی را گذرانده اید اما فلسفه وجودی حیات و رابطه کارکرد اعضای بدن انسان و علت هماهنگی انرا می دانید زیرا به علت علاقه به علم به دنبال رابطه منطقی  بین انچه اموخته اید و حیات و زندگی  انسان بر روی کره زمین رفته اید 
و یا  فردی مذهبی  هستید که علت علمی احکام دینی  را می دانید و می توانید انها را توجیه عقلانی کنید
حکیم کیست 
حکیم کسی است که علم خاصی را اموخته و  خرد لازم را برای  یک استدلال عقلایی بین ان علم و فلسفه زندگی کردن و حیات  و ارتباط ا ن با کائنات را می داند

معنی کلمه فلسفه چيست و فيلسوف و صوفی کي ...
هیچ نظری موجود نیست: