برای مشاوره تلفنی برای موارد اورژانس و ویا ترک اعتیاد چگونه با ما هماهنگی کنید./Drug and Alcohol Abuse Counselor


  برای درخواست مشاوره تلفنی ابتدا یک ایمیل به yazdanniaz@gmail.com  بفرستید 

از 48 ساعت دیگر می توانبد 
برای مشاوره تلفنی  یک پیام  در خواست مشاوره  به تلفن شماره 09128938468 ارسال کنید .

هزینه مشاوره تلفنی  برای یک ساعت  طبق طرفه  دولتی محاسبه  و ساعتی 60 هزارتومان  است  

برای هر ساعت مشاوره مبلغ 60 هزارتومان و حداقل زمان تماس برای مشاوره تلفنی  نیم ساعت 30 هزارتومان است .

مشاوره خصوصی تلفنی در زمینه مواد مخدر و رصد بازار مواد مخدر ...


هیچ نظری موجود نیست: