موی سر و بدن ایرانیان پر از مخمرساکارومایسس سرویزیه است saccharomyces cerevisiae in the hair

موی نرمال در قسمت میانی دارای مقدار زیادی ماده سیاه ملانین است

موی اکثر ایرانیان دارای نوعی مخمر است که ایجاد انرژی می کند و با تخریب بافت چربی زیر جلدی مقدار زیادی اسید چرب سه کربنه ازاد می کند


برای کاهش بیماریهای روحی و روانی و افزایش حافظه و درمان بیش فعالی و اوتیسم و جلوگیری از ابتلا به سرطان روزی سه بار دست و صورت را با جوش 

                                              شیرین بشوید                                برای کاهش بیماریهای روحی و روانی و افزایش حافظه و درمان ...


هیچ نظری موجود نیست: