مخدر جدید پان

پان چیست .
پان در لغت هندی به معنی جویدن برگ درخت بتل  است.
پان از کلمه هندی पान به معنی جویدن برگ درخت بتل  به تنهایی و یا با دانه های میوه درخت پالم اریکا و یا برگ درخت بتل همراه با اهک است .البته در بعضی مناطق برگ درخت بتل را با تنباکو به تنهایی و یا با اهک نیز می جوند .
برگ درخت مو به نام بتل  در هندوستان برای تمیز کردن کام و خوشبو کننده دهان و هضم غذا استفاده می شود .
جویدن برگ درخت بتل همراه با دانه درخت پالم اریکا باعث ایجاد حالت نشئگی و افزایش هوشیاری .افزایش ترشح بزاق و عرق کردن و افزایش میل جنسی می شود .
علت ایجاد این علایم مربوط به وجود ماده شیمیایی به نام آرهکولین در دانه های گیاه پالم اریکا است که انرا اگر در برگ بتل به پیچند  فوفل می نامند .
در واقع فوفل و برگ درخت بتل  همان فلافل خودمان است که یک برگ درخت بتل را دور یک قطعه از میوه پالم اریکا پیچیده و می جوند .
فوفل در شرایط ازمایشگاهی دارای اثرات تحریکی پاراسمپاتیک است .
ولی در بدن انسان هم اثرات پاراسمپاتیک و سمپاتیک را نشان می دهد زیرا جویدن ان علاوه بر افزایش اب دهان که به علت تحریک سیستم پاراسمپاتیک است دارای اثرات سمپاتیک مثل  باز شدن ریه و افزایش ضربان قلب و فشار خون و عرق کردن و افزایش درجه حرارت بدن و افزایش غلظت نور اپی نفرین و اپی نفرین بدن می باشد .
این دو گانگی اثرات فوفل هنوز به درستی شناخته نشده است .
Areca nut vendor with red mouth from areca consumption preparing betel leaves and lime Areca این خانم هم در حال فروش فلافل نئشه کننده است که برگ های نوعی مو را به دور میوه کاد هندی پیچیده است .

Areca nut and betel leaf consumption in the world. در این نقشه شما مرکز رویش گیاه کاد هندی را می بیند که از ویتنام تا شرق ایران بلوچستان این گیاه می روید .
Display of the items used in a chewing session. نمایش آیتم های مورد استفاده در جویدن را وارد نمایید. The betel leaves are variously folded. 
برگ بتل و قطعاتی از میوه کاد هندی که برای مصرف اماده می شود .

Paan vendor at Bogyoke Market in Yangon , Burma فروشنده پان در بازار Bogyoke در یانگون ، برمه

Photo of a ripe areca nut. عکس از مهره areca رسیده.
تکه ای از این میوه را داخل برگ بتل گذاشته و می جوند

هیچ نظری موجود نیست: