ظهور و سقوط خدایان چشم ابی (قسمت 2)غلبه کد ژنتیکی مزخرف و کاهش کد عقیق و خاک سرخ و یشم ) Mysteries of the Lost Civilizations

بدن انسان از گوشت و خون و اعضای دیگری ساخته شده است  در طبیعت  هر موجود زنده ای دارای ساختار مشخصی  است  اما چرا ساختار های هر موجود زنده اعم از گیاه و یا حیوان با دیگری فرق می کند 

از نظر ژنتیکی  تفاوت زیادی بین یک انسان و یا یک باکتری و یا جلبگ و هویج و یا گورخر نیست .
نزدیک به   92 در صد ژن های انسان با دیگر جانداران مشترک است .
انچه باعث شد  تمدن های درخشان در زمان قدیم  همانند ازتک ها و مایاها و تمدن  دره سند و تمدن مصر  به بالاترین درجه علمی در جهان برسد  تحریک یکی از انواع  سه ژن اصلی در انسان   است که باعث تغییرات در مغز و چشم  انسان  می شود و نماد این تغیییرا ت را هندوها و مایاها و  مصریان در مجسمه های با چشمان ابی برای ما به صورت  یک رمز باقی گذاشته اند 
رمز چشمان ابی خدایان نزدیک به 5000 سال است مخفی مانده است و من امروز مجاز هستم قسمتی از انرا بیان کنم  این رمز گشایی تاریخی باید  در روز 21 دسامبر سال 2012  انجام می شد   


رمز گشایی از  چشمان ابی خدایان بعد از 5000 سال !

Catalytic triad 

ابتدا باید بگویم رنگ ابی بر روی چشمان مجسمه های بدست امده از دوران باستان اقوام مختلف به راستی نموداری از  رنگ چشم انها نبود بلکه حاکی از تغییراتی بود که در ناحیه شبکیه چشم انها بعلت  استفاده از  سنگ  لاژورد یا لاجوَرد ( Lapis lazuli)  است که باعث تغییرات در کد ژنتیکی سه کاتالیست (تریاد کاتالیتیک) مشترک بین انسان و دیگر موجودات است  و ته چشم ازتک ها و اینکاها و هندی ها و مصریان دوران باستان  سبز رنگ بود  این سبز بودن شبکیه در چشم این اقوام که ما امروز به دنبال ایجاد ان هستم  بعلت ساخته شدن نوعی پروتین به نام پروتین سبز فلورسانس GFP است
ساختار این شبکیه با پروتین سبز فلورسانس  می تواند باعث دریافت امواج کیهانی در رنج امواج گاما شده و با تغییر دادن زنجیره پروتینی به نام امیلوئید باعث ساخت شدن  نوعی پلیمر زیستی به نام ممریستورMEMRISTOR می شود مغزی که قادر ا ست هزاران هزار بیت اطلاعات را ذخیره و دارای مکانیسم کوانتومی است  و انسان کنونی تازه موفق به کشف اصول ساختاری مموریستور در خارج از بدن انسان شده است 
تغییرات کد ژنتیکی انسان و ارتباط ان با قدرت های ماورایی و ساختن یک ممریستور مغزی (مغز کوانتومی )
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: