راز کندر, طلا ,مر با رویت امواج الکترومغناطیسی در طول موج گاما و ارتباط ان با لیگاند فرودوکسین(قسمت چهارم ) Ferredoxin

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/9/94/Teif_elektromeghnatis.JPG/600px-Teif_elektromeghnatis.JPG
امواج الکترومغناطیسی 
نور یک موج الکترومغناطیسی  است و چشم انسان قادر است امواج نوری در طیف  390 تا 700 نانومتر را به بیند 
 https://publiclab.org/system/images/photos/000/008/819/original/03rodsncones.jpg
در زیر طیف موج بینایی امواج ماورءابنفش و در بالای ان طیف  نوری مادون قرمز قرار دارد 
از نظر علمی رویت امواج الکترومغناطیسی در خارج از  طیف مرئی غیرممکن به نظر می رسد

چگونه می توان امواج گاما را رویت کرد 

امواج گاما دارای طول موجی در حدود ده اگزاهرتز  10 exahertz  معادل 10 پیکومترمی باشند قدرت و انرژی امواج گاما در حدود 100 کیلوالکترون ولت است و به اسانی از سرب و ساختمان های بتونی و  بدن انسان عبور می کند 
امواج گاما که  به نام اشعه کیهانی نیز نامیده می شود و از گروه کهکشانی گروه ام  M که قدیمترین کهکشانها می باشد ساطع می شود
از نظر علمی رویت امواج گاما غیرممکن است و چشم انسان قادر به دیدن امواج گاما نیست .
انسانها برای رویت امواج گاما از  دستگاهی به نام فوتو مولتی پلیرphotomultiplier استفاده می کنند 


سیستم فوتومولتی پلیر بسیار ساده است لوله ای از خلا است  که الکترونهای گاما با برخورد به صفحات درون ان دوباره منعکس شده و سرانجام زمانی  که به قدرت و طول موج ماورابنفش می رسد بر روی یک صفحه فلورسانس پرتاب می شود 
فتومولتی پلیر هم در رصد ستارگانی که امواج گاما می فرستند مورد استفاده قرار می گیرد هم در میکروسکوپ الکترونی  ساختار دستگاه از روی نوعی جلبگ دریایی گرفته شده است 
IACT stands for Imaging Atmospheric (or Air) Cherenkov Telescope
در واقع اساس دیدن جهان صغیر و کبیر ایجاد نوعی لیگاند است که این لیگاند بر روی قرنیه چشم از ترکیب اهن و گوگرد و یک ساختار از پلیمر های خود ساخته است 
واقعه اکسیژن و ظهور جلبگ ها 

اغاز حیات بر روی زمین با با کتریهای بیهوازی و استفاده از خوشه های اهن و گوگرد
 در زمان پیدایش زمین  در ابتدا همه جا گرم بود و اب درون اقیانوس ها همچون سوپ داغی بود که پر از املاح گوگرد و امونیاک و سولفید اهن بود در حال جوشش بود ابر متراکمی از گازهای سمی بدور کره زمین مانع از رسیدن نور افتاب به زمین می شد 
 تک یاخته های های بیهوازی  ابتدا درون اقیانوس ها در کنار خروجی های اتشفشانها در زیر اب با استفاده از گرمای  اب می توانستند در  از  اب گرم اطراف اتشفشانها  برای انتقال الکترون و حیات خود استفاده کنند با سرد شدن اتشفشانها تک یاخته های بیهوازی برای انتقال الکترون و ادامه حیات نیازمند منبع دیگری از انرژی بودند    http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/n2/ft796nb4n2/figures/ft796nb4n2_00148.gif

 ساختارفرودوکسینhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/PicketFenceGenericRevised.png/300px-PicketFenceGenericRevised.png

ساختار هموگلوبین و میوگلوبین و سیتوگلوبین و حلقه پورفیرین 

هیچ نظری موجود نیست: