Gold, Frankincense , Myrrh And Quantum teleportation(2) Mystery Temple of Apollo at Delphi

راز طلا کندر و مر با کوانتوم تله پورتیشن/ Gold, Frankincense , Myrrh And Quantum teleportation(1)راز طلا کندر و مر با کوانتوم تله پورتیشن/ Gold, F...

 راز معبد دلفی 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Orestes_Delphi_BM_GR1917.12-10.1.jpg?uselang=fr
زن غیبگو نشسته  بر روی سه پایه ای  درون دخمه پر از گاز اتیلن 
   Mystery Temple of Apollo at Delphi راز رمز معبد دلفی (اپولو)

زن غیبگو وکاهنه 'اپولو'

دلفی نام مکانی‌است باستانی در یونان و در دره فوکیس. دلفی در یونان باستان اهمیت بسیاری داشته و پرستش‌گاه آپولو بوده‌است. همچنین دلفی جایی بوده که یکی از چهار مسابقهٔ سراسری یونانیان در آن برگزار می‌شده‌است.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Temple_of_Apollo_Delphi.jpg
معبد دلفی یا اپولو

این معبد در حدود قرن چهارم پیش از میلاد پایگذاری شده است و در نزد یونانیان معبد اپولو به محلی است که  ناف جهان (امفالوس ) شاخته می شود  طبق اساطیر یونان گفته شده است زئوس خدای خدایان برای اینکه بداند ناف زمین کجا قرار گرفته است دو عقاب را یکی از شرق و دیگری از غرب به پرواز در می اورد و این دو عقاب در روی دره ای به نام فوکیس به هم می رسند و این محل  به عنوان ناف زمین شاخته می شود 
معبد دلفی که به نام معبد اپولو نیز مشهور است .تا زمان برپایی   دارای یک  یک زن غیبگو(اوراکل ) بوده است .
بسیاری از پادشاهان یونان قبل از هر اقدام یا حمله نظامی با این زن غیبگو مشاوره می کردند در طول سالها مقام کاهنه اپولو از زنی به زن دیگر واگذار می شده است 
راز دخمه دلفی 
کاهنه اپولو قبل از غیبگویی ابتدا درون چشمه ای شنا می کرده است و سپس برای پیشگویی به معبد می رفته است 
معبد دلفی  بر روی یک گسل اتشفشانی  قرار داشته است و در کاوش های باستانشناسی مشخص شد یک زیر زمین (دخمه ) درست بر روی گسل اتشفشانی زیر این معبد قرار دارد که مقدار زیادی گازهای اتشفشانی به خصوص گاز اتیلن به درون ان وارد می شده است 
زن غیبگو بر روی سه پایه ای درون این دخمه می نشسته و در معرض گاز اتیلن قرار گرفته  و شروع به پیشگویی می کرده است 
قسمت بعد 
راز دیدن اتم توسط دموکریت 

پاورقی 
مولف
دو نکته را در این جا به خاطر بسپارید اول شستشوی بدن توسط کاهنه غیبگو  درون  چشمه ای از مواد اتشفشانی که بیشتر حاوی گوگرد است و دوم گاز اتیلن زیرا بعدا خواهید دید اقوام اینکا نیز اطاق های داشته اند که درون انرا از میوه جات پر می کردند و درون ان مدتی می نشسته و بعد پیشگویی می کردند 
گاز اتیلن از میوه جات انبار شده متصاعد می شود و باعث رسیدن میوه جات می شود و یکی از موادی است که مورد نیاز برای ایجاد نوعی پلیمر خاص بر روی قرنیه است که قدرت دیدن جهان کبیر و صغیر را می دهد 
 http://www.nature.com/nnano/journal/v8/n9/images/nnano.2013.173-f1.jpg
 Self-assembly of nanoparticles
کاهنه معبد دلفی همیشه شاخه ای از برگ بو باخود داشته است این مسله هم بسیار  مهم است زیرا بعدا  ذکر خواهد شد  یکی از الکالوئید های لازم برای  ایجاد یک پلیمر خود ساخته Self-assembly of nanoparticles  ماده ای به نام الفا  پنین  است
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/AlphaPinene.png
 که درون  گیاهان گروه مخروطی(کاج)  و  کنف (کانابیس) و مر وجود دارد  در واقع پنین نیمی از ساختار شیمیایی  ماده مخدر تتراهیدروکانابینول را تشکیل می دهد 

هیچ نظری موجود نیست: