پکیج ترک اعتیاد ماهواره ای و پکیج ترک اعتیاد من

خصوصیات یک پکیج گیاهی  ترک اعتیاد چیست 
این روزها تبلیغات ماهواره ای درباره انواع پکیچ های ترک اعتیاد شدت گرفته است .
گروهی مدعی هستند با مصرف چهارتا شربت هر نوع ماده مخدری را ترک می دهند انهم بیست  چند روزه و گروه دیگر با تبلیغ یک قرص مدعی هستند انواع مواد مخدر را می توان با مصرف این قرص  یک ماهه ترک کرد .
اولین مسله ای که بیماران باید بدانند این است که مصرف هر ماده مخدری روی گیرنده خاصی از مغز و انزیم های خاصی در کبد اثر می گذارد .
بطور مثال مواد افیونی روی چهار گیرنده مورفین اثر می گذارد اما متادون علاوه بر اثر بر روی این گیرنده ها ی مورفینی  بر روی گیرنده های دوپامینی هم بشدت اثر می گذارد و انزیم های گروه پی 450 را غیر فعال می کند
مخدر شیشه بیشتر روی گیرنده های دوپامینی موثر است  اما مخدر ماریجوانا (مخدر گل)  اثرش  بر روی گیرنده های کانابیس 1 و کانابیس 2 است که بیشتر  روی سیستم خونی و کبد و اعصاب مغزی و محیطی و ریه قرار دارد می باشد
 فکر کنید ایا شما می خو اهید به تجریش بروید و یا  راه اهن و یا پونک و یا تهرانپارس  یکی شمال است یکی جنوب یکی غرب است یکی شرق چطور یک پکیج ترک اعتیاد می تواند همه  گیرنده های مواد مخدر مغزی را پوشش بدهد .
انچه مشخص است ترمیم گیرنده های مربوط به اعتیاد حداقل 100 روز درمان دارویی می خواهد و بعد بیمار باید تحت یک  پوشش روحی و روانی  قرار بگیرد تا درمان کامل شود 

هیچ نظری موجود نیست: