ارتباط ذرات آهن و گوگرد در شهرها با ذرات فلورسانس در موی ایرانیان و افزایش بیماری های روحی و روانی و جسمی و اعتیاد در ایران (قسمت دوم )

ارتباط ذرات آهن و گوگرد در شهرها و ارتباط ان با ذرات فلورسانس در موی ایرانیان با افزایش شیوع اضطراب و اعتیاد (قسمت اول )


ارتباط ذرات آهن و گوگرد در شهرها و ارتباط ان با ذرات فلورسانس در موی ایرانیان با افزایش بیماری های روحی و  روانی و اعتیاد  در ایران (قسمت دوم )
بررسی های ما نشان داد که این ذرات فلورسانس در داخل موی بدن ایرانیان  ساختاری بسیار مشابه با نوعی مخمر به نام مخمر نان (ساکارومایسس سرویزیه ) دارد اما این مخمر در حالت عادی  قادر به ورود به داخل کراتین و ساختار موی انسان نیست .
مقالات جدید نشان می دهد که گروه یا کشوری با دستکاری ژنتیکی قادر به  تولید نوعی مخمر ساکارومایسیس سرویزیه شده اند که قادر است با انواع دیگر قارچ ها و میکروب های که در روی پوست و یا داخل روده های انسان وجود دارد تبادل ژنتیکی  بکند
با این تبادل ژنتیکی  مخمر ساکارومایسیس سرویزیه می تواند ژن  انواع میکروب ها و  قارچ های بدن انسان  و حتی میکروب ها و قارچ های  محیط زندگی انسان  را دریافت کند و همانند انها عمل کند .
مخمر نان (ساکارومایسس سرویزیه )  توانسته است با قارچ های  پوستی  روی بدن مثل درماتوفیتوز،  (قارچ پوستی) و  تنیا ورسیکالر  و باکتری اخل بدن انسان مثل  هلیکوباکتر(اچ پیلوری ) که در  داخل معده انسان است  تبادل ژنتیکی بنماید و قدرت تهاجمی بیشتری برای ورود به ساختار روی پوست و مو و همچنین با تبادل ژنتیکی با اچ پیلوری قدرت تهاجم به کبد انسان را داشته باشد 
(ساکارومایسس سرویزیه )   تغییر ژنتیکی یافته به راحتی داخل کراتینین مو و پوست انسان می شود و باعث ایجاد نوعی لیگاند خاص می شود که قادر به تولید الکتریسته است 
این الکتریسته  در مو و ابرو و موژه انسان زمانی بیشتر ایجاد می شود که شخص در اطراف سیم های برق و یا دستگاه های برقی قرار داشته و از لامپ های فلورسانس (لامپ کم مصرف و یا مهتابی ) استفاده بکند 
ساختار داخل موی ایرانیان که از یک هسته مرکزی اهن چسبیده به چهار اتم گوگرد  ساخته شده است  این ساختار میزان اندکی الکتریسته با بارهای مثبت و منفی تولید می کند که از طرق مغز و ساقه مو به ریشه مو و غده چربی متصل به ان می رسد و با الکترولیز کردن چربی زیر جلدی مقدار زیادی  اسید های چرب سه کربنه (پروپانوئیک اسید) آزاد می کند 
(پروپانوئیک اسید)  می تواند در فرد ایجاد اضطراب کند و باعث ایجاد کبد چرب  شود و این اسید چرب باعث  افزایش شدت بیماریهای مثل اوتیسم و یا بیش فعالی واضطراب شود 
مسله دیگر در ایران افزایش سنگ کیسه صفرا در اقایان است . طبق انچه کتاب های پزشکی نوشته اند بروز سنگ کیسه صفرا در اقایان بسیار نادر است اما امار چند سال گذشته نشان می دهد که بسیاری از اقایان در ایران عمل سنگ کیسه صفرا کرده اند  بنظر ما بالا رفتن بیماریهای کبدی و سنگ کیسه صفرا ارتباط زیادی با تبادل ژنتیکی مخمر نان با اچ پیلوری در معده دارد 


تغییرات ژنتیکی بر روی مخمرنان(ساکارومایسس سرویزیه ) برای نسل کشی انسانها را چه کسانی انجام دادند / / Saccharomyces cerevisiae /Yeast, the Spam FilterMitochondrial and nuclear DNA defects in Saccharomyces ..

هیچ نظری موجود نیست: