یک مطب یا مرکز ترک اعتیاد چگونه باید باشد .

یک مطب یا مرکز ترک اعتیاد چگونه باید باشد .
آبرو و شخصیت افراد محترم است و ترک مواد مخدر یک مسله شخصی است و بیماران نباید همدیگر را رویت کند یک مطب ترک اعتیاد همانند یک مطب داخلی و یا جراحی نیست که بیماران در کنار هم نشسته و از هویت  و بیماری هم مطلع شوند .
هیچ تابلوی در خیابان دال بر اینکه اینجا مرکز ترک اعتیاد مواد مخدر است نباید نصب شود پزشک و یا مرکز می تواند یک تابلوی کوچک دال بر نام خود بدون ذکر این مسله که در این مکان ما مواد مخدر را ترک می دهیم و یا از فلان دارو برای ترک استفاده می کنیم نصب شود
از نظر روانی اشخاصی که بطور مخفیفانه می خواهند ترک کنند  با دیدن این تابلو ها از ورود به این مراکز خود داری می کنند  .
من شخصا فقط یک روز مطب می روم و فقط 4 بیمار ویزیت می کنم و حتی روز مطب من بصورت چرخشی است .
بیمارانی که ساعت ویزیت انها مشخص می شود باید 10 دقیقه قبل از ورود بیمار قبلی مطب را ترک کنند
مراجعه مستقیم ندارم و بیماران قبلا بوسیله تلگرام وقت داده می شوند
حتی  از دستگاه کارت کش استفاده نمی کنم
پرونده بیماران را در حافظه خود ذخیره می کنم و عکس و یا پرونده ای برای افراد بصورت مکتوب در مطب ایجاد نمی کنم

گمنامی بیمار و احترام به  حفظ هویت و ابروی اشخاص  مهمترین الویت در ترک اعتیاد است 

هیچ نظری موجود نیست: