درآمد نجومی با کشت مخدر ماری جوانا گل تحت پوشش مزرعه پسته!

درآمد نجومی با کشت مخدر ماری جوانا گل  تحت پوشش مزرعه پسته!
«شهرام» فارغ التحصیل رشته گیاه شناسی است. 27 ساله و کسی که ارشد همین رشته را رها کرده و مشغول به کار شده؛ کشت و فروش علف! حالااو یکی از عمده کاران کشت ماری جوانا ست که بعد از سه سال از شروع این کار، حالایک گلخانه دارد و 150 عدد گلدان ماری جوانا. به قول خودش حالادیگر فقط ساقی ها و فروشنده ها را تغذیه می کند و خرده فروشی ندارد.
    شهرام داستان ورودش به این کار را این طور تعریف می کند: «اول برای مصرف شخصی خودم می کاشتم. یک بار به طور اتفاقی به دو نفر از بچه های دانشگاه فروختم و پول خوبی گیرم آمد. بعد به پیشنهاد یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم 10 گلدان بکاریم.» 10 گلدان در کمتر از سه سال حالابه 150 گلدان رسیده و حالاشهرام می گوید که تقاضا برای خرید به اندازه ای است که در حال افزایش تعداد گلدان ها هستند.
 او از این کار ماهانه با احتساب تمام خرج و مخارج، چیزی حدود 60 میلیون تومان سود می کند. پولی که حالااو بخشی از آن را صرف خرید و کار روی یک مزرعه پسته کرده. مزرعه ای که به قول خودش در مقایسه با گلخانه درآمد چندانی ندارد و فقط پوششی است تا توجهات را به درآمد او، متوجه جای دیگری غیر از گلخانه کند! با یک حساب سرانگشتی می توان متوجه میزان درآمد کسی شد که گیاه ماری جوانا کشت می کند. وقتی که هر یک کیلو دانه برای مصرف حداقل شش ماه در مقیاس عمده کفایت می کند؛ باروری و عمل آمدن گیاه حدود یک ماه زمان می برد و از هر گلدان نزدیک به یک کیلو گل به دست می آید.
    گل هایی که همان چیزی است که لای کاغذ یا به قول اهل فن Paperپیچیده می شود و به مصرف می رسد. یا اینکه به طور کامل خرد می شود و پس از مخلوط شدن با کارامل، شکر و مواد خوراکی دیگر، به شکل کیک علف در طعم های مختلف مصرف می شود! با این حساب، کسی که 50 عدد گلدان ماری جوانا از ارزان ترین نوع آن کشت می کند، بعد از یک ماه چیزی حدود 50 کیلوگرم گل ماری جوانا خواهد داشت؛ یعنی 50 هزار گرم! با احتساب قیمت هزار تومانی ارزان ترین نوع ماری جوانا یعنی افغان هزار، در یک ماه چیزی حدود 50 میلیون تومان عاید کسی می شود که البته هنوز کار او، در مقیاس عمده محسوب نمی شود.
منبع روزنامه شرق ، شماره 1686 به تاریخ 13/12/91، صفحه 7 (جامعه) 


هیچ نظری موجود نیست: