این ماهی مخدر ال اس دی تولید می کند.Salema porgy سالیما پورژی

در مواد اولیه موجود در جهان مواد زیادی تولید می‌شوند که مواد مخدر هم جزو آن‌ها هستند. این ماهی نیز در تولید ال اس دی به کار می‌رود.

به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، انسان‌هایی همچنان با سوء استفاده از منابع طبیعی، گیاهان و حیوانات به بشریت خیانت کرده‌اند و تولید مواد مخدر یکی از آن‌هاست. نوعی ماهی وجود دارد که قادر است در بدن خود ماده مخدر ال اس دی تولید کند و شکارچی را به مدت چند روز دچار توهم کند. نام این ماهی رئیس شبح‌ها اس دی تولید میکند

Hallucinogenic fish ماهی توهم زای Salema porgy سا... - علم ...


این ماهی ال اس دی تولید می‌کند +عکس

هیچ نظری موجود نیست: