قابل توجه پزشکان و مراکز ترک اعتیاد فروش ایبوگین برای ترک اعتیاد انواع مواد مخدر

قابل توجه پزشکان و مراکز ترک اعتیاد فروش ایبوگین برای ترک اعتیاد انواع مواد مخدر 


داروی گیاهی ایبوگین تنها داروی مورد تائید در امریکا برای ترک اعتیاد به مواد 

افیونی به خصوص هروئین است .

ایبوگین می تواند در ترک اعتیاد به دیگر مواد افیونی مثل تریاک و متادون  و یا 

متامفتامین و ترک سیگار هم بکار برود.

قیمت هر گرم بارک ایبوگین برای پزشکان و مراکز ترک اعتیاد 80 هزار تومان است .

ایبوگین در بسته های 10 و 50 گرمی موجود است .

به مراکز و یا پزشکانی که پکیج 50 گرمی خریداری کنند پروتکل درمان باایبوگین 

هم داده می شود 
برای سفارش یک فتوکپی از کارت نظام پزشکی و میزان درخواستی خود را به 

yazdanniaz@gmail.com  ارسال کنید 

هر یک گرم ایبوگین  در بازار جهانی 68 دلار است Ibogaine For Opiate Addiction | Ibogaine Heroin Treatment ...

Using Ibogaine for Opiate Detox - The Recovery Village

Special Offer: Ibogaine HCL 4 gr. Price per gram $195,-


Special Offer: Ibogaine HCL 5 gr. Price per gram $185,-


Special Offer: Ibogaine HCL 10 gr Price per gram $165,

Special Offer: Ibogaine TA 3 gram Price per gram $68.50

هیچ نظری موجود نیست: