سینستزیا /Syneshesia /synesthetes سینستتیک

Syneshesia 
 در زبان یونان باستان   syn ، به معنی  "با هم"  است 
  استزی به معنی حس "sensation  یا  درک کردن aisthēsis   است 
سینستزیا 
سینستزیا یک پدیده ادراکی است و زمانی که یکی از احساسات ما تحریک حسی می شود باعث می شود که یک حس  یا چند حس دیگر ما همزمان و بطور اتوماتیک یک تجربه خاص را حس  و یاد اوری کند 
 افرادی که  در  طول عمر  خود دارای این تجربیات هستند را  به عنوان synesthetes سینستتیک می نامند .
دانشمندان فکر می کردند که synesthesia بسیار نادر است، اما در حال حاضر به نظر می رسد تا 4 درصد از جمعیت، دارای این حالت هستند.هیچ نظری موجود نیست: