. پرورش شاهدانه طبیعی ماده به روش سینسمیلا از دهه 1977 تا 2008 باعث افزایش 12 در صدی تتراهیدروکانابینول شده است Sinsemilla

 . سینسمیلا  به معنای "بدون دانه" است و به طور کلی اصطلاح مورد استفاده برای اشاره به بالاترین کیفیت و قدرت  ماده مخدر تی اچ سی در کانابیس ماده ساتیوا  بطور  طبیعی است .
 در طی  چند دوره گیاهان ماده کانابیس  ساتیوا   پرورش داده می شود بدون انکه حتی ذره ای از گرده گیاه نر کانابیس  ساتیوا با ان تماس یابد.
 این مسله باعث می شود در هر نسل  سطوح بالاتری از کانابینوئید های روانگردان  در برگ  گیاه ماده کانابیس ساتیوا  تولید شود  یطوری که نتایج از سال 1977 تا سال 2008 نشان می دهد میزان ماده مخدر تتراهیدروکانابینول از 3 در صد به  12 در صد افزایش بیابد 
در واقع کانابیس ماده را بطور قلمه زدن  و بدون استفاده از دانه چندین بار در محیطی عاری از گرده کانابیس نر رشد می دهند به قول قدیمی ها در ایران نسل هفتم  بهترین و بیشترین میزان ماده مخدر تی اچ سی را دارد البته همه این ها بسته به نور و نوع خاک هم دارد 
مسله این است که  .  در روش کشت سینسمیلا  حداکثر  تا 12 در صد ماده تتراهیدروکانابینول  در برگ  گیاه ماده  ساتیوا تولید می شود .
اما ماریجوانای طبی یا همان مخدر گل یک گیاه دو جنسی است  که از یک ماده کوش افغان  با انواع مختلف ژن های کانابیس ساتیوا و ژن نیلوفر پیچ در ازمایشگاه  ساخته شده است و در روی ان هم اندام نر قرار دارد و هم ماده و  حداقل 20 در صد تا حداکثر 30 در صد مخدر تتراهیدروکانابینول دارد و دارای مواد جدیدی از دسته کانابینول و کانابینوئید  است که در کانابیس ساتیوا و یا ایندیکا به تنهایی وجود نداشت


Average THC Content in Seized Sinsemilla Samples (1977 - 2008)


Sinsemilla simply means "without seeds," and is generally the term used to refer to the highest quality and potency natural cannabis. The plants are carefuly tended and matured and every effort possible is made to ensure that no male plants or the pollen from them are allowed to fertilize the female plants. That process ensures that higher levels of psychoactive cannabinoids are produced, leading to plants that are "all they can be." Sufficient numbers of samples have been tested to demonstrate a sustained potency level of approximately 11 - 12 percent THC in high quality cannabis over the past decade.

Number of Samples and Average THC Content of Seized Sinsemilla
YearSamplesAvg THC %
1977153.20
197816.28
1979103.66
1980266.33
1981316.58
1982147.10
1983177.87
1984366.67
1985527.28
1986328.43
1987437.93
1988987.62
1989866.95
19906110.10
19917510.53
1992768.57
19931235.77
19941047.49
19951647.51
19961689.23
199711111.62
199810112.33
199913613.38
200011312.80
20012359.55
200252811.36
200353811.59
200473111.91
200593211.63
20061,03211.20
20071,32711.08
20081,06811.46
Sources: University of Mississippi, Marijuana Potency Monitoring Project*
* The Marijuana Potency Monitoring project is sponsored by the US National Institute on Drug Abuse. The sources of the numbers quoted here are as follows:
  1. ElSohly, M.A., et al "The Potency of Confiscated Marijuana, Sinsemilla, and Hash Oil Over a Ten-Year Period,"Journal of Forensic Sciences, Volume 29, No. 2, April 1984, pp. 500-514
  2. ElSohly, M.A., et al "Potency Trends of delta-9 THC and Other Cannabinoids in Confiscated Marijuana from 1980-1997Journal of Forensic Sciences, Volume 45, No. 1, 2000, pp. 24-30
  3. ElSohly, M.A. National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, University of MississippiQuarterly Report, Potency Monitoring Project, Report #104, Dec 16, 2008 - Mar 15, 2009


Definition: (from ElSohly, et al)SinsemillaMarijuana in the form of flowering tops of the female Cannabis plant with no seeds.

Other Available Data -- Click Graphs to Navigate
THC Content OverviewHash OilMarijuana
HashishThai StickDitchweed


هیچ نظری موجود نیست: