تحقیقات جدید نشان می دهد آیاهواسکا در درمان اعتیاد به مواد مخدر و( اختلال استرس پس از ضربه ) موثر است AYAHUASCA TREATMENT ADDICTION

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد شربت آیاهواسکا در درمان اعتیاد به مواد مخدر و اختلال استرس پس از ضربه ( PTSD ) موثر است 
این مقاله را برای ان عده ای گذاشتم که به مقاله قبلی من در مورد ترک اعتیاد با فارماهواسکا ایراد گرفته بودند 
فارماهاسکا  در واقع دارای همان فرمول شیمیایی ایاهواسکا به صورت طبی است و اجزای شیمیایی ان همان مواد ایاهواسکا است 
ان عده هم که شک دارند و اظهار نظر می کنند و می گویند 
با درود،

بنده هم فکر ﻧﻤﻰکنم آیاواسکا یا فارماواسکا تأثیری در درمان اعتیاد داشته باشد. البته ترکیبات موجود در گیاه B. caapi ﻣﻰتواند تا حدودی برای اعتیاد به مورفین مورد استفاده قرار گیرد، امّا آیاواسکا یا آنالوگﻫﺎی آنهرگز برای درمان اعتیاد به مواد محرک مانند متﺁمفتامین کاربرد ندارد و ممکن است موجب مرگ شود. این دقیقاً نموﻧﮥ بارز استفادﮤ نادرست از رواﻥگرداﻥهاست.
دقیقا همینطور هست که اشاره کردید. نه تنها آیاهواسکا در درمان اعتیاد کاربردی نداره که مصرف اون برای افراد معتاد بسیار خطرناکه و می تونه باعث مرگ بشه و این هم در مورد مورفین و هم مت آمفتامین صدق می کنه. یکی از شرایط مصرف آیاهواسکا رژیم مخصوص و به مدت 7 روز توسط مصرف کننده هست که حتما باید رعایت بشه و یکی از موارد این رژیم مصرف نکردن هیچ ماده ی مخدر و محرکی هست که در مورد یک فرد معتاد این رژیم کاملا بی معنیه! امیدوارم نویسنده این مطلب توضیحات کامل و علمی رو در این مورد برای ارائه کردن داشته باشند.

در اینترنت بزنند

AYAHUASCA TREATMENT ADDICTION تا لینک ها و مقالات بیشتری را در این مورد بخوانند البته اگر انگلیسی بلد باشند 

فارماهاسکا Pharmahuasca دارویی برای ترک اعتیاد هر ماده ...

Ayahuasca Research

MAPS supports research into the safety and effectiveness of ayahuasca-assisted treatment for drug addiction and PTSD.

Banisteriopsis caapi
Banisteriopsis caapi
We also support conferences, meetings, and publications about the scientific, therapeutic, sustainable, and spiritual uses of ayahuasca. We also serve as non-profit fiscal sponsor for organizations that support these uses.
We recently completed the first North American observational study of the safety and long-term effectiveness of ayahuasca treatment for addiction and dependence. The paper describing the results of the study was published in June 2013 in Current Drug Abuse Reviews.
Ayahuasca is a psychoactive brew or tea most commonly derived from Banisteriopsis caapi, a vine containing monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), and the leaves of Psychotria viridis or other plant containing N,N-dimethyltryptamine (DMT), and often several other admixture plants.
Ayahuasca is legal in many countries in South America. The United States Supreme Court has unanimously ruled in favor of the legal religious use of ayahuasca by the União do Vegetal, and the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit has affirmed the Santo Daime Church's freedom to use ayahuasca for religious purposes. However, ayahuasca's principally active ingredient—DMT—remains a Schedule I controlled substance.
In recent decades, international researchers have been exploring the effects of ayahuasca on brain function as well as the potential use of ayahuasca-assisted therapy as a treatment for substance abuse and other disorders. Although preliminary, current research suggests that when administered in therapeutic settings, ayahuasca may help reduce problematic substance use by helping promote personal or spiritual insights or self-knowledge.
The pharmacology of ayahuasca is not completely understood, and there are physiological and psychological risks associated with its use. Anyone considering using ayahuasca in a therapeutic, spiritual, or religious context should carefully weigh the risks and benefits, and ensure that medical assistance is available.

هیچ نظری موجود نیست: