فلیبانسرین داروی افزایش میل جنسی در خانمها(داروی هوس )

flibanserin ،  (نام کد BIMT - 17 ؛ نام تجاری  Girosa)
پرونده : Flibanserin - structural.svg 
داروی به نام هوس  

شرکت المانی بوهرینگر المان در سال 2009 توانسته است دارویی را به نام فلیبان سرین flibanserin را برای خانمهای که نزدیک یا ئسگی هستند و دچار تنش های جنسی و کاهش میل جنسی و اختلال میل جنسی (HSDD)می شوند بسازد . 
این دارو مورد تائید  سازمان دارو و درما ن امریکا هم قرار گرفته است  
در واقع در دوران یا ئسگی اختلال  هورمونهای مغز باعث کاهش میل جنسی در زنان می شود و این دارو که یک تحرک کننده  گیرنده های سروتونین 1 و مهار کننده گیرندهای سروتونین 2  و یک اگونیست نسبی دوپامین 4هست می تواند با کاهش میزان دوپامین و نور ادرنالین در مغز باعث  توازن هورمونهای مغزی و افزایش میل جنسی و کاهش افسردگی شود. 
این دارو روزانه ۱ عدد بمدت ۴ هفته باید مصرف شود تا با بلوک گیرندهای مغزی اثار ان ظاهر شود
opium.site: استفاده از آلپرازولام هوس به مصرف ماریجوانا را افزایش می ...
فلیبانسرین-فیلی یان سرین -فیلیبان سرین

هیچ نظری موجود نیست: