زمانی که روح انسان بیمار می شود ارزشهای انسانی وسنت ها به فراموشی سپرده شده و ناهنجاری ها در جامعه زمینه بروز پیدا می کنند

بیماری های روحی و روانی در ایران 8 درصد بیشتر از متوسط جهانی است
آمار بیماری های روانی در ایران اعلام شد؛ مردان 20.8 درصد و زنان 26.5 درصد
از هرچهارایرانی یک نفراختلال روانی دارد
تشدید ابتلا به اعتیاد با اختلالات روانی و ژنتیکی
سلامت روانی در جامعه موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود
اعتیاد روحی و روانی به مصرف مواد مخدر
شیوع بالای اختلالات روانی در بین معتادین گزارش شده است
شیوع بیماری های پنهان روانی در جامعه

زمانی که روح انسان   بیمار می شود ارزشهای انسانی وسنت ها به فراموشی سپرده شده  و ناهنجاری ها  در جامعه زمینه بروز پیدا می کنند
دکتر یزدان نیاز
چرا مردم جهان نباید سالم زندگی کنند  و سلامت باشند
امروزه  ما توانایی داریم   که بسیاری از  بیماریها را  بطور کامل درمان بکنیم  ما می توانیم از  افزایش بیمارهای مثل سرطان و بیماری های  روحی و روانی و فلبی عروقی  جلوگیری کنیم .
اما چرا هر روز  شیوع بیمارهای در جهان افزایش می یابد
ما بخوبی می دانیم  مهمترین عامل بروز بیماریهای روانی مربوط به دوران کودکی است  شرکت های داروسازی می توانند با ساخت چند قرص  و دادن ان به کودکان از بروز و اقزایش بیماریهای روانی مثل بیش فعالی افسردگی  و حتی بیماریهای قلبی عروقی و چاقی در اینده جلوگیری کنند و شیوع ان در سن بالاتر بسیار کاهش بیابد  اضطراب عامل بروز بسیار از بیمارها حتی سرطان است که می توان کودکان را با دادن چند قرص یا یک شربت در دوران کودکی از بروز ان در اینده جلوگیری کرد و مردم را   بر علیه بسیاری بیماری ها در اینده واکسیناسیون نمود
اما اگر قرار باشد کسی در اینده  دچار بیماری روحی و روانی و یا افسرده و یا چاقی و  بیماری قلبی و عروقی نشود و همه سالم باشند و بندرت کسی دچار سرطان شود همه کارخانه های داروسای در جهان باید تعطیل شوند کارخانه های داروسازی که سود سالیانه ان رقمی باور نکردنی است
دولت ها  هم مردم خود را بیمار می خواهند 
دولت ها هم با رواج و افزایش بیماریها بخصوص بیمارهای  روحی و روانی موافقند

یک جامعه بیمار به خصوص  جامعه ای  که  افراد ان دچار  بیمارهای روانی ست و مردمش   از نظر شخصیتی دچار اختلال هستند  دچار نا امنی خواهد  می شود .
در این جامعه  امنیت  در هیچ سطحی اعم از امنیت  اجتماعی  و اقتصادی نیست زیرا جامعه ای که افراد ان در گیر بیماریهای روحی  و روانی هستند خود را ضعیف می بیند  نیاز به یک دولت قدرتمند بیشتر احساس می شود دولتی که نان اب کار انها را تامین کند انها محتاج به گروهی خاص از سیاستمدارن قدرتمند هستند  و دولت قدرتمند  تا زمانی می تواند  حاکم مطلق  بر مردم باشد  که  مردم همیشه  بیمار و دچار اختلال روحی و روانی  باشند
کاهش سلامت روحی و روانی  مردم یک کشور به  معنی وابستگی بیشتر به  گروهی خاص از جامعه که تشکیل دهنده  دولت  هستند می باشد  و این به معنی دوری جامعه از یک حکومت مردمی با مشارکت مردم است 
در ادامه  افراد مسئول ان جامعه چون مردم را ضعیف و نادان می بیند این وسوسه  ایجاد می شود که  شروع به کسب منافع مادی برای خود بکنند
فساد و رشوه و اختلاس شروع می شود و اگر کسی  در این جامعه روانی و دیوانه  بخواهد بر علیه مفاسد حرفی زده ویا اقدامی در جهت بهبودی وضعیت روحی  و سلامت جامعه  بکند به راحتی سرکوبش می کنند  افزایش بیمارهای روحی و روانی در جامعه و یک جامعه   نادان که   به  شدت  تحت تاثیر رسانه های حاکم در ان جامعه  است به معنای دائمی شدن  فساد و تباهی همیشگی در  ان جامعه است

هیچ نظری موجود نیست: