سربازی و گرفتن کارت پایان خدمت با اعتیاد به مخدر گل و تریاک و هروئین و یا مصرف چند ماده مخدر به طور همزمان.

دو بیمار مراجعه کردند 
بیمار اول سابقه مصرف مخدر گل داشته و اکنون گاهگاهی  مخدر گل استفاده می کند و هر شب نیز از تریاک استفاده می کند او بعد از دو هفته از سربازی فرار کرده است و اکنون عنوان می کند که ابتدا می خواهد ترک کند بعد به سربازی برود 
بیمار دوم خانمی است که عنوان می کند پسرش 15 ماه سربازی را بدون فرار و مسله ای طی کرده است و هر روز سر ساعت به محل خدمت خود رفته و مافوق های  او در پادگان از او  رضایت دارند  این پسر  سابقه مصرف مخدر گل دارد  و  مادر  متوجه شده است پسرش  عصرها هر روز ماده مخدرگل می کشد و جدیدا  از مواد مخدر دیگری مثل هروئین و یا تریاک هم استفاده می کند و این مادر خواستار ترک دادن پسرش  در طول مدت سربازی است .
شما چه پیشنهادی دارید 
از نظر ما کسانی که معتاد به  مواد مخدر هستند اگر بتوانند سربازی خود را با اعتیاد طی بکنند و پایان خدمت بگیرند  حتی اگر از چند ماده مخدر استفاده می کنند  و بعد از گرفتن پایان خدمت اقدام به ترک دادن انها بکنند بسیار بهتر از کسانی است که می خواهند به بهانه ترک کردن  مواد مخدر سربازی خود را عقب انداخته  و یا به این بهانه از رفتن به سربازی خود داری بکنند

سروتونین .هورمون لذت و شادی و ضد افسردگی . افزایش 5 ...


مسمومیت قوم بنی اسرائیل با کلاویسپس پورپورا در زمان حضرت سلیمان
Ergine ارگینLSA ماده مخدر توهم زای گیاهی مشابه با ال اس دی
اثرات مصرف ال اس دی و درمان معتادان به ال اس دی-LSD
سازمان سیا .مخدر روانگردان LSD و رویاهای دهه 60 --مرگ فرانک اولسون --
Mind Control & MKULTRA یافتن داروی برای حقیقت و آزمایشات با ال اس دی بر روی مردم امریکا
opium.site: کنترل ذهن و شست وشوي مغز در سازمان سيا با مواد مخدر چگونه ...
opium.site: چطور از راه دور می توان مغز افراد را کنترل کرد ؟Speech ...

هیچ نظری موجود نیست: