۱۴۲معتاد؛ در افغانستان بعد از ترک اعتیاد به بازار کار باز گشتند.

معتاد؛-بعد-از-ترک-اعتیاد-به-بازار-کار-باز-گشتند
شماری از معتادان که بعد از ترک اعتیاد در مرکز فنی و حرفه ای امید در کابل آموزش فن و حرفه ای را  طی کردند ،  وارد بازار کار شدند.
به گزارش افغان نیوز: شماری از معتادین بعد از ترک اعتیاد امروز یک شنبه (20حمل) با حضور وزیر مبارزه با مواد مخدر فراغت شان را از مرکز فنی و حرفه یی امید جشن گرفتند.
بانو سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در این برنامه گفت که علت اصلی افزایش شمار معتادان در کشور بیکاری میباشد.
وی بیان کرد که این وزارت در تلاش است تا با ارائه پالسی های عملی میزان معتادان را کاهش دهد.
این در حالی است که وزارت مبارزه با مواد مخدر شمار کسانی که در سراسر کشور به مواد مخدر اعتیاد دارند را 3.6میلیون نفر میداند.
در این مرکز کسانی آموزش داده می‌شوند که ترک اعتیاد کرده و بخواهند با فراگرفتن یک حرفه، به زنده‌گی عادی‌شان دوباره برگردند.
خانم عظمی می‌گوید مرکز امید به کسانی که مدت هفت ماه تداوی را سپری می‌کنند، تحت مراقبت قرار دارند و قرار است از مصرف مواد مخدر دور نگه داشته شوند را آموزش می‌دهد که با تطبیق برنامه‌های آموزشی در زمینۀ فنی و حرفه‌یی، به کارکیت کار وصل خواهند شد.
مرکز امید ظرفیت آموزش‌دادن برنامه‌های حرفه‌یی و فنی به ۵۰۰ تن از کسانی که با اعتیاد وداع می‌گویند را دارد که به گفتۀ وزیر مبارزه با مواد مخدر، این افراد نیز پس از تداوی، به این مرکز معرفی گردیده‌اند.
او اما می‌گوید که از این شش‌صد نفر، شماری از آنان با استفاده از رخصتی دوباره برنگشته‌اند، ۱۴۲ نفرشان وارد ماکیت کار شده‌اند و ۱۳۰ نفر هنوز سرگرم آموزش هستند

هیچ نظری موجود نیست: