سینامیک اسید(دارچین ): یک محصول طبیعی با استفاده بالقوه در درمان سرطان است.Cinnamic acid: a natural product with potential use in cancer intervention.

سرطان J بین المللی. 1995 ژوئیه 28؛ 62 (3): 345-50.

سینامیک اسید(دارچین ): یک محصول طبیعی با استفاده بالقوه در درمان سرطان است.

لیو L  Hudgins WR ، زیستن S ، یین MQ ، SAMID D .


1
 واحد فارماکولوژی بالینی، انستیتو ملی سرطان، بتسدا، MD 20892، ایالات متحده است.

چکیده

سینامیک اسید، یک اسید چرب معطر طبیعی است که مصرف طولانی مدت ان با سمیت کمی برای انسان همراه است  .
ازمایشات  نشان می دهد که سینامیک اسید باعث cytostasis توقف  خواص بدخیم سلول های تومور سرطانی در  انسان در شرایط آزمایشگاهی می شود . غلظت  بین 1 تا 4.5 میلی متر  سینامیک اسید باعث کاهش 50٪ تکثیر سلولی (IC50) در سلول های سرطانی  گلیوبلاستوما، ملانوم، سرطان پروستات و سرطان ریه میشود. با استفاده از سلولهای ملانوم به  عنوان یک مدل، ما متوجه شدیم که سینامیک اسید باعث تمایز سلول به عنوان تغییرات مورفولوژیک و افزایش تولید ملانین میشود. 
علاوه بر این، با مدولاسیون  ژن دخیل در متاستاز تومور (آنزیم کلاژناز نوع IV، و بافت مهار کننده متالوپروتئیناز 2) و ایمنی زایی (HLA-A3، آنتی ژن عمده سازگاری بافتی) باعث  کاهش سلول های سرطانی میشود . تجزیه و تحلیل مولکولی بیشتر نشان داد که فعالیت ضد توموری  سینامیک اسید ممکن است ناشی از مهار isoprenylation پروتئین شناخته شده برای جلوگیری از انتقال سیگنال  میتوژنیک mitogenic باشد .  نتایج ارائه شده  در مورد  سینامیک اسید  نشان می دهد که این ماد ه می تواند به عنوان یک عضو جدید از اسید هاب چرب معطر در درمان و یا کاهش سلول های سرطانی مورد استفاده قرار بگیرد .

Abstract

Cinnamic acid, a naturally occurring aromatic fatty acid of low toxicity, has a long history of human exposure. We now show that cinnamic acid induces cytostasis and a reversal of malignant properties of human tumor cells in vitro. The concentration causing a 50% reduction of cell proliferation (IC50) ranged from 1 to 4.5 mM in glioblastoma, melanoma, prostate and lung carcinoma cells. Using melanoma cells as a model, we found that cinnamic acid induces cell differentiation as evidenced by morphological changes and increased melanin production. Moreover, treated cells had reduced invasive capacity associated with modulation of expression of genes implicated in tumor metastasis (collagenase type IV, and tissue inhibitor metalloproteinase 2) and immunogenicity (HLA-A3, class-I major histocompatibility antigen). Further molecular analysis indicated that the anti-tumor activity of cinnamic acid may be due in part to the inhibition of protein isoprenylation known to block mitogenic signal transduction. The results presented here identify cinnamic acid as a new member of the aromatic fatty acid class of differentiation-inducers with potential use in cancer intervention.

هیچ نظری موجود نیست: