افزایش تولید و استفاده از ماده مخدر مت‌آمفتامین در افغانستان.

افغانستان

افزایش تولید و استفاده از ماده مخدر مت‌آمفتامین در افغانستان

اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد در یک گزارش تازه از افزایش تولید و استفاده مواد مخدر صنعی به ویژه مت‌آمفتامین در افغانستان خبر داده است.
افغانستان با صنعت وسیع و غیرقانونی مواد مخدرش مشهور است. بیش از ۹۰ درصد تریاک جهان در این کشور تولید می‌شود و تولید و قاچاق هروئین  نیز رو به افزایش است.
در گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد آمده است که موارد ضبط مت‌آمفتامین قاچاقی از تنها دو مورد در سال ۲۰۱۱ به ۱۵۳ مورد در ۱۵ ولایت در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. مت‌آمفتامین به نام «شیشه» نیز یاد می‌شود.
این اداره ملل متحد گفته است که از افزایش مراجعین معتاد به مت‌آمفتامین در مراکز صحی (بیمارستان)و بیشتر شدن محلات تولید آن به خصوص در سرحدات غرب افغانستان نیز گزارش شده است.
با وجود این، نویسندگان این گزارش ملل متحد تاکید کرده اند که یافته‌های آن‌ها مقدماتی است و ارقام نادری در دست است.
به دلیل گسترده بودن مشکل تریاک، نیروهای امنیتی افغانستان توجه کمتری به مواد مخدر ترکیبی نشان می‌دهند و معلومات کمی در مورد آن جمع آوری کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: