اشتغال یکی از الویت های زندگی معتادان پاک شده.

فرمانده انتظامی چادگان مطرح کرد؛

اشتغال یکی از الویت های زندگی معتادان پاک شده

اشتغال یکی از الویت های زندگی معتادان پاک شده
سرگرد قرقانی گفت: ایجاد اشتغال برای معتادان پاک شده بسیار مهم است چرا که اگر این فرد شغل مناسبی نداشته باشد، باز هم به سمت مواد و فروش مواد کشیده خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از چادگان نا؛ فرمانده انتظامی شهرستان چادگان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری چادگان گفت: به منظور پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و دلایل گرایش افراد به مواد مخدر، چند وجهی است  که باید بصورت تخصصی با این آسیب مبارزه شود.
سرگرد سهراب قرقانی افزود: ایجاد اشتغال برای معتادان پاک شده بسیار مهم است چرا که اگر این فرد شغل مناسبی نداشته باشد، باز هم به سمت مواد و فروش مواد کشیده خواهد شد.
وی عنوان کرد: پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اگر بصورت مردمی انجام شود، قطعاً اثرات مثبت بیشتری به همراه خواهد داشت.
سرگرد قرقانی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مواد مخدر مستعمل در بین معتادان شهرستان چادگان صنعتی است بیان کرد: در درسترس بودن مواد مخدر در شهرستان ها و استان همجوار و بیکاری بعد از ترک اعتیاد، مهمترین عوامل گرایش به مواد مخدر برای مصرف کنندگان شهرستان است.
وی تصریح کرد: مصرف کنندگان و بهبود یافتگان به راحتی می توانند در چند شهرستان داروی متادون را دریافت کنند، بدون اینکه در یک سامانه جامع ثبت شود.
سرگرد قرقانی خاطر نشان کرد: این موضوع باعث شده که داروی متادون در شهرستان چادگان به عنوان یک ماده مخدر استفاده شود.
فرمانده انتظامی چادگان تأکید کرد: پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اگر به صورت مردمی انجام شود، به طور قطع اثرات مثبت بیشتری به همراه خواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: