فرق بین فرمول شیمیایی آمفتامین و متیل امفتامین (متامفتامین یا شیشه )‌چیست Amphetamine And Methamphetamine Formula

فرق  بین فرمول شیمیایی  آمفتامین و متیل امفتامین (متامفتامین یا شیشه )‌چیست  Amphetamine And Methamphetamine  Formula
فرمول آمفتامین
این فرمول امفتامین است  
فرمول شیمیایی آمفتامین
 
عامل متیل یا مت چیست
در علم شیمی اگر به یک عامل کربن C سه عدد هیدروژن  Hاضافه بشود به ان عامل  متیل  یا مت CH3 می گویند  

عامل متیل شامل یک کربن و سه هیدروژن است
 
 حالا اگر این عامل متیل  به فرمول آمفتامین بچسبد ماده مخدر آمفتامین تبدیل به ماده مخدر  متیل آمفتامین و یا به اختصار متامفتامین می شود  
فرمول متیل آمفتامین  یا متامفتامین
 
چسبیدن یک عامل متیل به امفتامین  و تبدیل ان به متامفتامین باعث می شود قدرت اثرات و سرعت شروع اثرات محرکی متامفتامین  افزایش بیاید  
در واقع می توان  این مسله را مشابه با تریاک و هروئین دانست  امفتامین همان تریاک با سرعت  اثرات  کمتر و متامفتامین همان هروئین با قدرت و سرعت اثرات بیشتر است
فرق فرمول شیمیایی مت امفتامین Methamphetamine (شیشه ) با مت کاتینون Methcathinone چیست
 opium.site: ماده مخدر جدید کینگ همان آمفتامین است .ارزان سریع و باقدرت ...
opium.site: افدرون یا شیشه ایرانی به قرقیزستان رسید ؟
مصرف مخدر شیشه ایرانی (افدرون ) - opium.site - Blogger
opium.site: خشونت و گرفتگی صدا با مصرف ماده مخدر کریستال شیشه ...
opium.site: معتادانی که با مخدر کریستال شیشه وایتکسی و ...
opium.site: سلطه مخدر های سنتیتک گروه فدرون اغاز می شود
opium.site: موثرترین دارو برای ترک اعتیاد به مخدر شیشه ایجاد یک ...
opium.site: وامصیبتا راز ساخت مخدر شیشه و ساخت بمب اتمی و قدرت ...
opium.site: ساخت 4 متیل امینو رکس از فنیل پروپانولامین
opium.site: ساخت ماده مخدر متامفتامین در ایران و ماده مخدر شیشه تقلبی ...
opium.site: هرماده مخدر کریستال شکل متامفتامین نیست ؟
opium.site: فرمول آمفتامین .افدرین .پسودوافدرین .فنیل الانین
 opium.site: فرق بین فرمول شیمیایی آمفتامین و متیل امفتامین ...
opium.site: ساخت متکاتینون با استفاد ه از پسودوافدرین با کمک ... 
opium.site: ساخت مخدر شیشه (مت کاتینون ) برای شیشه سازان آماتور  
opium.site: ساخت مخدر شیشه (مت کاتینون ) برای شیشه سازان آماتور  
opium.site: متامفتامین (شیشه)کاتینون .متکاتینون .مفدرون .4 متیل ... 
opium.site: Propiophenone پروپیوفنون ماده اولیه ساخت کاتینون و ... 
opium.site: ماده مخدر جدید متدرون یا 4 متوکسی مت کاتینون  
opium.site: متد های عجیب ساخت متامفتامین (شیشه)مت آمفتامین 
opium.site: benzoylethanamine کاتینون( مخدر حقیقت hagigat ... 
opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید فلوفدرون 
opium.site: آمارمعتادین به مصرف دودی و تزریقی مت امفتامین و آمفتامین ... 
opium.site: فری بیس freebase کردن کوکائین کراک وهروئین چیست و ... 
opium.site: فرمول ساخت و مواد اولیه برای ساخت هروئین فشرده چیست ... 
opium.site: فرمول ریتالین .ساختمان ریتالین.پپریدین و ریتالین ...
opium.site: مت آمفتامین یا مت کاتینون کدام قویتر است ... 
(متکاتینون )(افدرون )

هیچ نظری موجود نیست: