داروهای موثر برای کاهش ولع مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) چیست (بوپروپیون، bupropion -لوبلین Lobeline -ویگاباترین Vigabatrin )

داروهای موثر برای کاهش ولع مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) چیست  
 Methamphetamine Abuse Treatment 
  
تاکنون  هیچ داروهای خاص  توسط FDA  برای درمان قطعی  اعتیاد به متامفتامین  تائید نشده است   
 به گفته موسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر، مطالعات اخیر نشان داده اند که بوپروپیون، bupropion که یک داروی ضد افسردگی،  است  می تواند  در  کاهش ولع  مصرف ماده  مخدر.متامفتامین سودمند باشد  
  
علاوه بر این، تحقیقات نشان داده است که  لوبلین  Lobeline نیز  می تواند در درمان اعتیاد به مخدر متامفتامین کمک کننده باشد  
مطالعات انجام شده در آزمایشگاه بروکهاون  Brookhaven Laboratory  نشان دادند که داروی ضد صرع  ویگاباترین Vigabatrin  نیز  پتانسیل زیادی در درمان وترک  اعتیاد به ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) و کوکائین دارد
کارآزماییهای بالینی مربوط به داروهای بالقوه برای کمک به بازیابی اعتیاد به متامفتامین در حال انجام است.
لوبلین - opium.site - Blogger 
قرص ولبان ای آر 150 میلی گرم Zyban (bupropion) - opium.site - Blogger
opium.site: تنباکوی شیطان(برگ توتون هندی )(لوبلین)Lobelineداروی ...
opium.site: کشف «لکه سیاه» و لانه شیطان در مغز انسان Psychopaths ...
opium.site: خطر ایجاد جنون و سایکوز حاد و تشنج با مصرف قلیان با ...
opium.site: متادون
مصرف کندر دردرمان اعتیاد به ماده مخدر شیشه - opium.site - Blogger
دانشگاهی در لندن كوكائين به دانشجویان خود عرضه می کند - opium.site
چهار مرحله(فاز ) رواج کوکائین(ماده مخدر جدید ) - opium.site - Blogger
opium.site: ترک اعتیاد به کوکائین با نور اشعه لیزر Laser light zaps ...
چگونه توان مغزي از دست رفته در اثر مصرف شیشه - opium.site - Blogger
opium.site: توزيع شربت ترياك در مراكز متادون درماني معتادین را زیاد ...
برای کاهش مصرف مخدر شیشه(متامفتامین ) - opium.site - Blogger
درمان هوس در ترک اعتیاد به ماده مخدر متامفتامین - opium.site - Blogger
opium.site: ریتالین در ترک اعتیاد مواد محرک مثل کوکائین و ...
مخدر شیشه (متامفتامین ) را چگونه استفاده کنیم - opium.site - Blogger
http://www.ehow.com/about_5448987_methamphetamine-abuse-treatment.html#ixzz2jvpRZ8r1

هیچ نظری موجود نیست: