فرق فرمول شیمیایی مت امفتامین Methamphetamine (شیشه ) با مت کاتینون Methcathinone چیست

فرق فرمول شیمیایی مت امفتامین Methamphetamine (شیشه ) با مت کاتینون  Methcathinone چیست  
فرمول شیمیایی  مت امفتامین Methamphetamine
 
این فرمول مت امفتامین است  
در زیر هم فرمول مت کاتینون را می بینید  

فرمول شیمیایی مت کاتینون (افدرون )  Methcathinone
 
 
مت آمفتامین (مخدر شیشه ) فقط یک اکسیژن از مت کاتینون کمتر دارد  هر دوی این مواد جزو مواد محرک مغزی محسوب می شوند  و به هر دوی انها  در ایران مخدر شیشه می گویند  شکل فرم  و طریقه مصرف این دو ماده محرک مشابه با هم است  
تنها تفاوت بین این دو ماده از نظر راه ساخت و عوارض ان می باشد  
مت امفتامین  با استفاده از اثر فسفر و ید بر روی  پسودوافدرین ساخته می شود  
مت کاتینون از اثر وایتکس بر روی پسودو افدرین ساخته می شود  
عوارض مصرف مت کاتینون بسیار بیشتر از مت امفتامین است   
نام دیگر مخدر متکاتینون  افدرون است 
فرق بین فرمول شیمیایی آمفتامین و متیل امفتامین (متامفتامین یا شیشه )‌چیست Amphetamine And Methamphetamine Formula
 opium.site: ماده مخدر جدید کینگ همان آمفتامین است .ارزان سریع و باقدرت ...
opium.site: افدرون یا شیشه ایرانی به قرقیزستان رسید ؟
مصرف مخدر شیشه ایرانی (افدرون ) - opium.site - Blogger
opium.site: خشونت و گرفتگی صدا با مصرف ماده مخدر کریستال شیشه ...
opium.site: معتادانی که با مخدر کریستال شیشه وایتکسی و ...
opium.site: سلطه مخدر های سنتیتک گروه فدرون اغاز می شود
opium.site: موثرترین دارو برای ترک اعتیاد به مخدر شیشه ایجاد یک ...
opium.site: وامصیبتا راز ساخت مخدر شیشه و ساخت بمب اتمی و قدرت ...
opium.site: ساخت 4 متیل امینو رکس از فنیل پروپانولامین
opium.site: ساخت ماده مخدر متامفتامین در ایران و ماده مخدر شیشه تقلبی ...
opium.site: هرماده مخدر کریستال شکل متامفتامین نیست ؟
opium.site: فرمول آمفتامین .افدرین .پسودوافدرین .فنیل الانین
 opium.site: فرق بین فرمول شیمیایی آمفتامین و متیل امفتامین ...
opium.site: ساخت متکاتینون با استفاد ه از پسودوافدرین با کمک ... 
opium.site: ساخت مخدر شیشه (مت کاتینون ) برای شیشه سازان آماتور  
opium.site: ساخت مخدر شیشه (مت کاتینون ) برای شیشه سازان آماتور  
opium.site: متامفتامین (شیشه)کاتینون .متکاتینون .مفدرون .4 متیل ... 
opium.site: Propiophenone پروپیوفنون ماده اولیه ساخت کاتینون و ... 
opium.site: ماده مخدر جدید متدرون یا 4 متوکسی مت کاتینون  
opium.site: متد های عجیب ساخت متامفتامین (شیشه)مت آمفتامین 
opium.site: benzoylethanamine کاتینون( مخدر حقیقت hagigat ... 
opium.site: ماده مخدر روانگردان جدید فلوفدرون 
opium.site: آمارمعتادین به مصرف دودی و تزریقی مت امفتامین و آمفتامین ... 
opium.site: فری بیس freebase کردن کوکائین کراک وهروئین چیست و ... 
opium.site: فرمول ساخت و مواد اولیه برای ساخت هروئین فشرده چیست ... 
opium.site: فرمول ریتالین .ساختمان ریتالین.پپریدین و ریتالین ...
opium.site: مت آمفتامین یا مت کاتینون کدام قویتر است ... 
(متکاتینون )(افدرون ) - opium.site - Blogger

هیچ نظری موجود نیست: