علت احتقان بینی و عطسه کردن در زمان سکس (مقاربت جنسی ) چیست Nasal congestion means good erection during sexual intercourse


علت احتقان بینی و عطسه کردن در زمان مقاربت جنسی چیست
چه رابطه ای بین نعوظ الت تناسلی اقایان و گرفتگی بینی وجود دارد
چرا جوانان در موقع استمنا دچار احتقان بینی می شوند
چرا تحریک جنسی باعث ایجاد عطسه کردن می شود
احتقان بینی در مردان میان سال در زمان تحریک جنسی به معنی یک نعوظ خوب و یک سکس بی خطر و سلامت قلب است
چرا جوانان در زمان ماه عسل دچار احتقان بینی می شوند
Honeymoon rhinitisرینیت ماه عسل چیست
Sexually induced sneezingعطسه در زمان مقاربت جنسی به چه معنا است 
در پزشکی ترمی داریم به نام رینیت ماه عسل
جوانانی که تازه ازدواج می کنند و به ماه عسل می روند در زمان مقاربت جنسی دچار احتقان بینی می شوند
در پزشکی ترمی داریم به نام عطسه در زمان مقاربت جنسی که می گوید علت عطسه در زمان مقاربت جنسی ناشی از داشتن یک ژن است
اما من می گویم هر دوی انها به هم مربوط است و کل احتقان بینی و عطسه در زمان مقاربت مربوط به یک پروسه کلی در بدن می شود که بدن مرد را برای یک مقاربت موفق بدون انکه به قلب و ریه او فشاری اید اماده می کند
زمانی که مرد تحریک جنسی می شود ماده ای به نام اکسید نیتریک از جدار سلول های عروق اجسام غاری Corpus cavernosum penis و جسم اسفنجی Corpus spongiosum penis که درون الت مرد قرار دارند ازاد می شود
اکسید نیتریک باعث ایجاد یک نعوظ خوب برای مردان می شود
تحقیقات  نشان داده است که پروسه ازاد شدن اکسید نیتریک یک پروسه عمومی در کل بدن انسان برای اماده کردن اقایان در داشتن یک مقاربت جنسی کامل وبدون خطر برای قلب ریه است
در جدار اندوتلیوم عروق شریانی سلول های به نام EDRF وجود دارند که در زمانی که مرد با دیدن و یا شنیدن و یا لمس بدن یک زن تحریک می شود این سلول ها مقادیر زیادی اکسید نیتریک ازاد می کنند
اکسید نیتریک شریان های بدن را باز کرده و مقدار خون رسانی را به اندام ها افرایش می دهد عروق کرونر قلب بازتر می شوند تا قلب بتوانند با ضربان و فشار بیشتر خون را پمپ کند اکسید نیتریک با باز کردن سینوس ها و مجاری هوایی مقادیر بیشتری اکسیژن را در اختیار گلبول ها قرمز قرار می دهد این امر درست مشابه ان است که بدن مرد را برای یک ورزش سنگین اماده کند
در مردان میان سال و مسن بروز احتقان بینی در زمان تحریک جنسی بسیار مهمتر است زیرا اگر مردان میان سال در ضمن تحریک جنسی دچار احتقان بینی بشوند نشان دهنده ان است که مقاربت جنسی برای قلب انها زیانی ندارد
بلکه بسیار مفید است
کل مقاله در زیرا است
در ضمن ارتباط جالبی بین داشتن ژن اکسید نیتریک با ماده مخدر متامفتامین و نعوظ وجود دارد که بعد ا مقاله کامل انرا خواهم نوشت
 
Nasal congestion means good erection during sexual intercourse
احتقان بینی یعنی یک نعوظ خوب و سکس بی خطر برای قلب
درباره احتقان بینی در زمان مقاربت جنسی nasal congestion during sexual intercourse و رینیت ماه عسل Honeymoon rhinitis و عطسه در زمان مقاربت جنسی Sexually induced sneezing اظهار نظر و تحقیقات مختلقی شده است اما به نظر می رسد مسله ای که در این میان فراموش شده است ارتباط ان با یک مقاربت جنسی موفق و بدون خطر برای قلب همراه با یک نعوظ کامل است
 
بررسی علمی تر احتقان بینی و رابطه ان با یک سکس خوب
روند آزاد شدن اکسید نیتریک در زمان تحریک جنسی یک پروسه عمومی است که بدن انسان را برای یک مقاربت جنسی موفق و یک نعوظ کامل آماده می کند و نگرش به احتقان بینی و یا عطسه در زمان مقاربت جنسی به تنهایی نمی تواند به خوبی احتقان بینی در زمان مقاربت جنسی را توجیه کند
در زمان تحریک عصبی سیستم اوتونوم (دیدن و یا صدا و یا لمس ) قبل از مقاربت جنسی مقدار زیادی اکسید نیتریک از سلول های اندوتلیوم EDRFعروق آزاد می شود که بدن را برای مقاربت جنسی آماده می کند
آزاد شدن اکسید نیتریک یک پروسه عمومی در کل بدن است که باعث آماده شدن کل بدن برای مقاربت جنسی می شود
آزاد شدن اکسید نیتریک در جدار عرق باعث باز شدن عروق شریانی در قلب و ارگان های دیگر می شود باز شدن عروق کرونر و ریه باعث رساندن خون بیشتر حاوی اکسیژن بیشتر به تمامی بدن شده و بدن را برای یک فعالیت شدید جنسی مشابه با یک فعالیت ورزشی بدون ایجاد خطر سکته قلبی آماده می کند
ارتباط یک نعوظ کامل با بیمارهای قلبی عروقی
یک نعوظ خوب و کامل زمانی انجام می شود که میزان کافی از نیتریک اکسید در اجسام corpora cavernosa و جسم spongiosum، تولید شود و اگر بدن انسان مقدار کافی نیتریک اکسید را برای یک نعوظ کامل تولید کرده باشد سلول های اندوتلیوم عروق هم در نواحی قلب و ریه و سینوس ها تحت تاثیر قرار گرفته و بدن را برای یک مقاربت جنسی بدون انکه فشار زیادی به قلب و عروق بیاورد اماده می کنند
در صورتی که یک نعوظ کامل و یا نیمه کامل برای مقاربت جنسی ایجاد نشود نشان دهنده ان است که میزان اکسید نیتریک کافی از جدار اندوتلیوم EDRFترشح نشده است ,و عروق کرونر قلب باز نشده است در این زمان اگر شما با استفاده از داروی سیدنافیل Sildenafil، بخواهید یک نعوظ ایجاد کنید با فشار زیادی که بر روی عروق قلب می اورد احتمال سکته قلبی MIرا افزایش می دهد
این امر به خصوص در سن بالا ,و افرادی که دچار بیماری های انسدادی عروق هستند دارای اهمیت زیادی است
خلاصه
احتقان بینی در زمان تحریک جنسی و مقاربت جنسی پدیده ای است که نشان می دهد میزان کافی اکسید نیتریک در بدن برای یک مقاربت جنسی موفق و یک نعوظ کامل ترشح شده است و مقاربت جنسی فشار زیادی بر روی قلب و ریه نمی اورد و برای قلب مفید است در افرادی که دچار احتقاق بینی در زمان تحریک جنسی و یا مقاربت جنسی می شوند یک نعوظ کامل ایجاد می شود

(رابطه دماغ اقایان و نیروی جنسی )
بعضی ها عقیده دارند مردانی که دارای بینی بزرگی هستند دارای نبروی جنسی قویترو سکسی تری  هستند شاید این مسله احتقان بینی را بتوان به نوعی دال بر تائید ان  مسله دانست زیرا احتقان های زیاد بینی به مرور باعث بزرگ شدن بینی می شود
DR YAZDANNIAZ
Sexually induced sneezing ناشی از عطسه از راه تماس جنسی
nitric oxide
Honeymoon rhinitis". Allergy

هیچ نظری موجود نیست: