مصرف شیشه از زنان ماشین بی رحم سکس می سازد و هرگونه کپی و انتشار مطالب ما بدون ذکر منبع و نام خودتان به عنوان نویسنده آزاد است ؟

وقتی صلوات نفرستی  زنان بی رحم و سکسی می شوند ؟
من بسیار خوشحال می شوم که دانسته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارم  و تا همین چند وقت پیش هم پائین  این سایت نوشته بودم 
هرگونه کپی و انتشار مطالب ما با ذکر سه تا صلوات برای نویسنده  بدون ذکر منبع ازاد است ؟
اما زمانی که دیدم مطالب ما را مثل دل جیگر ذلیخا  تیکه پاره می کنند   دوباره نوشتم
هرگونه کپی و انتشار مطالب ما با ذکر نام opium.site آزاد است
حالا می بینم که که باز  عده ای  نصفه نیمه مطالب ما را با تغییر تیتر ان باز نشر می کنند  انهم  زیاد  مسله  مهمی  نیست زیرا رسالت ما نشر  علم برای نابودی جهل است  و ما به این جمله اعتقاد داریم که
زكات علم، نشر آن است حضرت علی (ع )
ما   به دنبال شهرت و کسب ثروت نیستیم  برای من اگاهی و شعور مهمتر از شعر شعار است و  به همین علت  از فردا  هم زیر این سایت می نویسم
هرگونه کپی و انتشار مطالب ما  بدون ذکر منبع  و ذکر نام خودتان بعنوان نویسنده  ان مطلب ازاد است ؟
چون به این نتیجه رسیدم  که نه کسی برای ما فاتحه الحمد می خواند نه صلوات می فرستد و تازه  بعضی ها هم با پر رویی مطالب را کپی کرده و به نام خودشان منتشر می کنند
opium.site: پست سکسی طرفدار دارد اما صلوات ندارد
opium.site: شیشه (متامفتامین ) خطری برای زندگی جنسی و عشقی زنان ...
هرگونه کپی و انتشار مطالب ما با ذکر نام opium.site آزاد است
تاثیر شیشه بر عشق چیست؟ - جستجوگر اخبار تی نیوز
مصرف شیشه از زنان ماشین بی رحم سکس می سازد
مصرف شیشه از زنان ماشین بی رحم سکس می سازد - پارسینه|خبر پو
مصرف شیشه از زنان ماشین بی رحم سکس می سازد | پارسینه - ویستا
مصرف شیشه از زنان ماشین بی رحم سکس می سازد - پارسینه
هرگونه کپی و انتشار مطالب ما با ذکر نام opium.site آزاد است
استفاده از کافئین (قهوه ) برای ترک اعتیاد ماده مخد...
مصرف محرک شیشه همراه با قهوه خطر جنون آنی در پی دارد ...

هیچ نظری موجود نیست: