استفاده از طلسم نفرت Obeah of hate توسط زنان بیوه در ازدواج دوم برای طلاق گرفتن و دیوانه جنی کردن شوهرانشان

استفاده از طلسم نفرت توسط زنان بیوه در ازدواج دوم برای طلاق گرفتن و دیوانه کردن شوهرانشان   

متاسفانه به تازگی با موارد زیادی از ازدواج هایی روبرو می شویم که مردان مبادرت به ازدواج با زنان بیوه وجوان می کنند ولی درست یک ماه بعد از ازدواج زنان با اظهار این مطلب به شوهراشان  که من از تو متنفر هستم  خواستار طلاق می شوند  
این زنان بیوه از همان ابتدای ازدواج با قصد طلاق گرفتن ازدواج می کنند  
شاید به نظر بسیاری این مسله عقلایی نباشد  که چرا زنی  با اینکه از مردی متنفر است با او ازدواج می کند تا طلاق بگیرد ؟ 
اما از لحاظ علمی و روانشناسی قابل توجیه است   
ابتدا باید این مسله را ذکر کنم که اکثریت زنان بیوه ای که دست به چنین اقدامی می زنند جزو اقوام بومی ایران مثل کرده ها و یا لر ها هستند  
از نظر گروهی از روانشناسان این زنان به قصد انتقام گرفتن از مردان  به خصوص کینه ای که  از ازدواج قبلی  از شوهر قبلی داشته اند مبادرت به این کار می کنند و گروهی دیگر بر این اعتقاد هستند که این زنان با توجه به  سنت های قومی قبیله ای  خود برای رهایی همیشگی از یک سری قید بند ها ی اجتماعی دست به ازدواج دوم و طلاق می زنند  
متاسفانه در این میان همیشه قربانی مردانی هستند که مبادرت به ازدواج با این زنان بیوه می کنند انها به راستی زنشان را دوست دارند و خواستار ادامه  زندگی با او هستند  اما متاسفانه این زنان بدون در نظر گرفتن  این مسائل احساسی با استفاده از ترفند های مختلف باعث اسیب های روحی و روانی به این مردان می شوند  

استفاده از طلسم  و جادو جنبل برای طلاق گرفتن و جنی کردن شوهران

جالبترین مسله در این میان این است که این زنان برای اینکه هر چه زودتر طلاق بگیرند ابتدا با اعمال و رفتار ناپسند اقدام به تخریب روحی مردشان می کنند و در اخر نیز با استفاده از طلسم  و جادو اقدام به روانی کردن مردانشان می کند  
البته طلسم و جادویی که این زنان برای ایجاد تنفر بکار می برند فقط یک دعا  و یا یک نوشته نیست  
چه بسیار مردانی را دیدم که  به اصطلاح توسط این زنان چیز خور شده اند و حتی تا مرز دیوانگی و جنون رفتند   
 بعضی مواد گیاهی و صمغ ها و سوخته درختان  که توسط رمال ها و دعا نویس ها به این زنان داده می شود حاوی ترکیبات دی ام تی (دی متیل تریپتامین )‌است  
این مواد که از همان ابتدای ازدواج توسط این زنان  در غذا به شوهرشان داده می شود   باعث ایجاد حالت های اضطرابی و عصبانیت  ایجاد توهم و سایکوز حاد در مردان می کند این امر به خصوص   بعد از ماه دوم ازدواج دیده می شود  
 متاسفانه دیده شده است که بسیاری از مردان به علت استفاده از این مواد دچار حالت های توهمی و سایکوز حاد شده اند  و مدت ها به عنوان افراد جن زده و جنی معرفی می شوند  و یا به عنوان  بیماران روانی با تشخیص اسکیزوفرنی در بیمارستان بستری  می شوند وگاهی هم به علت فشار های روحی بر روی این مردان   کارشان به  مصرف مواد مخدر کشیده است
opium.site: گونه های درختان اقاقیا حاوی دی متیل تریپتامین در ایران ...
opium.site: افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین
opium.site: دی متیل تریپتامین
opium.site: اصول علمی جن گیری و ساخت طلسم و اموزش اتنوبوتانی در ...
opium.site: جن گیری و سایکوز و مواد مخدر روانگردان توهم زا در معجون ...
من چگونه درمانگر جن گیر معتادان شیشه ای شدم - opium.site - Blogger
 فیلم حافظه و دی متیل تریپتامین –دی .ام .تی

نی بزرگ یا نی عصایی (donax Arundo)

opium: آیاهواسکا .دی ام تی.ریشه ی گیاه میموزا.گیاهی به نام بی کپی ...

opium: آیاهواسکا

opium: تجربه یک ایرانی با آیاهواسکا در پرو (1)

opium: اثرات مصرف 5 متوکسی دی متیل تریپتامین به همراه منع کنند ...

opium: مخدر دی متیل تریپتامین در گونه اقاقیا (اکاسیا )

opium: ایجاد توهم بینایی به وسیله مصرف ماده مخدر روانگردان دی متیل ...

opium: افسردگی و سروتونین و دی متیل تریپتامین

تخم قورباغه حاوی ماده مخدر توهم زای بوفوتنین.5 متوکسی دی متیل - opium

هیچ نظری موجود نیست: