چگونه تجربه اولین لذت جنسی (سکس ) شما را معتاد به متامفتامین (شیشه ) می کند

چگونه لذت جنسی (سکس ) شما را معتاد به متامفتامین (شیشه ) می کند

لذت جویی  انگیزه ای  برای حرکت است
اگر لذت نباشد  ما هیچ انگیزه ای برای  هیچ حرکتی نداریم  و اگر  انسان  کارهای  می کند که  به نظر لذت اور نیستد سرانجام ان برای کسب لذت است
معیار لذت در مغز انسان ازاد شدن هورمون شادی (دوپامین ) و هورمون خوشبختی (سروتونین ) است
هر چقدر کاری به ما بیشتر لذت بدهد میزان ترشح این هورمونها در مغز انسان بیشتر است
انسانها خواستار  ادامه کارهایی هستند که به انها لذت بیشتری می دهد

درجه بندی لذت
لذت را می توان اندازه گیری کرد و برای ان معیاری تعین کرد
خوردن  50 واحد لذت می دهد
سکس   بدون احساس عشق  و فقط برای ارضای غریضه  جنسی 100 واحد
سکس با عشق به طرف مخالف   بین 150 تا 200 واحد لذت می دهد
 مصرف ماده مخدر کوکائین 350 واحد لذت می دهد
مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) لذتی  معادل با 1200 واحد
مصرف  مخدر شیشه  همراه با سکس  بیش از 1300 واحد لذت می دهد

چرا افراد عاقل و بالغ  و سالم ناگهان  معتاد به مخدر شیشه  (متامفتامین ) می شوند
فردی بالغ که سن او بیشتر از 35 سال است و حتی سیگار  هم نمی کشد  بعد از مصرف دو بار مخدر شیشه  از شدت میزان لذتی که در او ایجاد شده است  گرایش به ادامه مصرف  پیدا می کند  زیرا او در تمامی عمر فردی سالم و معمولی بوده است و تا ان زمان درکی از  این همه لذت نداشته است 
او  با استفاده از شیشه  و یا شیشه  به همراه سکس  تجربه ای را نموده است که تا کنون  مشابه انرا تجربه  نکرده است و این اول راه اعتیاد است
تقریبا تمامی افرادی که تجربه مصرف مخدر شیشه (متامفتامین)  به همراه سکس را تجربه کرده اند   اگر هم به مصرف شیشه ادامه ندهند  تا اخر عمر  تجربه لذت بخش ان  مغزشان  را درگیر می کند
ممکن است این  افراد  به علت دانستن اثرات مخرب شیشه از ادامه مصرف  خود داری می کنند  ولی تا اخر عمر وفتی به یاد ان تجربه لذت بخش  می افتند به ناخوداگاه  تحریک  به استفاده مجدد و تکرار ان لذت می شوند و افسوس می خورند ؟
اما افرادی که قادر به مقابله با این  وسوسه نیستند  برای  تکرار این تجربه لذت بخش  معتاد به مخدری می شوند که همه چیز را از انها می گیرد حتی لذت زنده بودن و زندگی طبیعی را  
این جا است که باید گفت
هر تجربه ای هر چند لذت بخش  هم که باشد ممکن است به صلاح زندگی ما نباشد
نویسنده
از نظر پزشکی شخصی که حتی یک بار لذت سکس با متامفتامین را احساس کند و دیگر متامفتامین  هم مصرف نکند جز افراد با ریسک بالای اعتیاد به مخدر شیشه تا اخرعمر محسوب می شود و تا اخر عمر هر لحظه با کوچکترین  ناراحتی و یا فشار معتاد به مخدر شیشه می شود
نکته
مسله مهم  در مورد دختران همین است زیرا انها هم  با این تجربه  برای تکرار ان رو به سکس با متامفتامین می اورند و برای تکرار تجربه لذت اولیه رو به کارهای غیر معمول در سکس مثل سکس با چند مرد(گروهی )  یا مواردی مثل بی دی اس ام می اورند
 

هیچ نظری موجود نیست: