ارتباط بین کندالینی و چاکرا و یوگا و مدیتیشن و اشعار مولانا و هورمون تستوسترون و ترک اعتیاد به ماده مخدر شیشه و ماتریکس درمانی

مشکل انسان امروزی افسردگی و اضطرابی است که روح و روان را می فرساید بسیاری برای درمان خود رو به فلسفه های شرقی می اورند گروهی رو به استفاده از مواد مخدر اما به راستی مشکل کجا است
چرا انسانها دیگر قادر به کنترل غرایز خود نیستد و این نفس سرکش انها را به همه جا می برد مسله اعتیاد به مواد مخدر نیز در همین رابطه است کسانی که قادر به کنترل وسوسه های خود نیستد و تفکرات عقلایی از انها سلب شده است 
چگونه می توان  معتادان را از دام اعتیاد رهایی بخشید 
 ایا فقط استفاده از دارو کافی است ؟  یا اینکه باید بتوانیم به او یاد بدهیم چگونه نفس خود را کنترل کرده و بر وسوسه هایش غلبه کند ؟
چه ارتباطی بین کندالینی و فلسفه های شرقی و درمان اعتیاد به مخدر شیشه با روش روانشناختی (ماتریکس ) وجود دارد
فقط اعتقاد به خداست که درمان همه درد ها است

ارتباط بین کندالینی و چاکرا و اشعار مولانا و هورمون تستوسترون و ترک اعتیاد به ماده مخدر شیشه  و ماتریکس درمانی

در ابتدا تیتر عجیبی به نظر می اید ؟
 
در عبارتی کوتاه کل انچه درباره کندالینی و یوگا و مدیتیشن است را می نویسم تا با ادامه خواندن مطلب سردر گم نشوید
تمامی  فلسفه  کندالینی و یوگا ومدیتیشن  بر این پایه است
کسی که بتواند غرایز و لذت های زندگی حیوانی (نفس اماره )خود را کنترل کند (کنترل نفس اماره ) اول از همه غریزه جنسی و بعد غریزه خوردن و اشامیدن و کنترل خشم و نفرت و بطور کلی قادر به کنتزل غرایز حیوانی و احساسات   خود باشند ودر ضمن  وجود خدا را قبول داشته باشد و او را ستایش کند به ارامش فکری و جسمی در زندگی می رسد و  قادر به کنترل افکار  شیطانی و وسوسه کننده و اضطراب اور خودش است   و تحت اثر هیچ  وسوسه ای قرار نمی گیرند و گناهی نمی کنند و زندگیش ok و عاقبت به خیر می شود  
تمام ؟
 
من می گویم
کندالینی  که  به معنی مونث نیروی است
 که  در فلسفه کندالینی می گویند  در داخل استخوان ساکرم و محلی بین مقعد و الت تناسلی است  نمادی از شهوت و هورمون تستوسترون  است
  از لحاظ علمی   هورمون تستوسترون است که در مردان ایجاد شهوت و هوس جنسی  و خشونت های رفتاری و اجتماعی می کند است 
افزایش ان  باعث می شود که مغز انسان فقط به مسائل جنسی فکر بکند و از انسان  فقط یک ماشین سکس  می سازد و به علت تحت تاثیر قرار گرفتن مغز با تستوسترون شخص قادر به تفکر درست عقلایی نیست (تستوسترون سیستم گلوتامینرژیک ) و مدام در اضطراب است
بیدار کردن نیروی کندالینی از نظر من از بین بردن اثرات جانبی تستوسترون است
 کسی که بتواند شهوت خود را کنترل کند نیروی  خفته در کندالینی را بیدار می کند و دیگر تحت تاثیر هوس و شهوت نیست و قادر به تفکرات عقلایی می شود با افزایش سن خواه نا خواه مردان دچار کاهش هورمون تستوسترون می شوند و بعد از مدتی افکار انها تحت تاثیر مسائل جنسی نیست و به بلوغ فکری می رسند  مثل مردان بالای 40 سال زمان های قدیم نه الان ؟
هورمون تستوسترون عامل ایجاد خشونت و اضطراب در مردان است
کریشنا در حال نبرد و غلبه بر کندالینی بیدار شده.(در حال مبارزه با نفس شهوانی )
منظور از فعال کردن کندالینی از کار انداختن و یا قدرت کنترل هورمون تستوسترون یعنی شهوت جنسی است برای همین همه افرادی که  توانسته کندالینی خود را فعال کنند قیافه زنانه دارند زیرا تستوسترونشان یا کم است یا ندارند ؟ 
 
شیوا- خدای هندوان سمبل اصلی انرژی کندالینی و ادغام انرژیهای مونث و مذکر است.
فلسفه کندالینی می گوید
کندالینی  انرژی حیات  است که در بدن همه ما به صورت نهان وجود دارد و اگر شما بتوانید ان را فعال کنید می توانید به ارامش کامل در زندگی برسید و بر افکار خود کنترل کامل داشته باشید
چاکرا من می گویم
مسیرهای عصبی از الت تناسلی تا مغز در ستون فقرات انسان که مسئول عصب دهی به اعضای بدن انسان  هستند که در مسیر انها قرار داد
که ازارگانهای مثل روده معده کبد و طحال ریه و گوش چشم دهان  گفتاری و شنوایی را عصب می دهد و شخص می تواند با کنترل انها  هوس غرایزی مثل خوردن اشامیدن و حرکت کردن و حرف زدن و شنیدن دیدن  خود را کنترل کند
مخلص یک کلام  گفتار نیک کردار نیک پندار نیک (پندار نیک همان ایستگاه اخر چاکرا است )
بعلاوه  شکمو نباش حرف زشت نزن و به حرف های ناپسند دیگران گوش نده چشم تو از نامحرم درویش کن
چاکرای 
 فلسفه کندالینی می گوید
چاکرا ایستگاه هایی است که این انرژی از ان عبور  می کند و در ان جا به دور خود می چرخد تا سرانجام به اخرین ایستگاه  یعنی جای در مغز مخچه_( چاکرای ساهاسرارا ) برسد  ان زمان شخص می تواند بر غرایز خود کنترل داشته و افکار درست و عقلایی داشته باشد
مولوی کل فلسفه کندالینی را در این اشعار گفته است
 

در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید
در حدیث آمد که خلاق مجید                            خلق عالم را سه گونه آفرید
یک گروه را جمله عقل و علم و جود                 آن فرشته است و نداند جز سجود
نیست اندر عنصرش حرص و هوی                  نور مطلق زنده از عشق خدا
یک گروه دیگر از دانش تهی                           همچو حیوان از علف در فربهی
او نبیند جز که اصطبل و علف                         از شقاوت غافل است و از شرف
و آن سوم هست آدمیزاد و بشر                     از فرشته نیمی و نیمش ز خر
نیم خر خود مایل سفلی بود                           نیم دیگر مایل علوی شود
تا کدامین غالب آید در نبرد                              زین دوگانه تا کدامین برد نرد

ارتباط بین کندالینی و ترک اعتیاد به مواد مخدر به خصوص  مخدر شیشه به روش ماتریکس (روانشناختی )
   داشتن کنترل بر غرایز و شهوات جنسی  و لذت ها  وسوسه ها ی انی  وهوس های زود گذر  و کننرلرفتارهای اجتماعی با دیگران  و کنترل اضطراب و خشم  است یعنی همان کاری که ما در روان درمانی شناختی (ماتریکس ) می کنیم
 
 بعلاوه این که با ایمان و اعتقاد به خدا به عنوان خالق جهان و کسی که ناظر اعمال  او است و فقط خداست که می تواند به او در زندگی کمک کند می تواند به طور کلی با کنترل وسوسه ها و  لذت جویی درزندگیش یک زندگی ارام و بدون اضطراب و سردرگمی  افسردگی داشته باشد (همان کاری که NA ها می کنند )
گیاهان  و داروهای نوتروپیک در کندالینی و ترک اعتیاد مخدر شیشه
تمامی کسانی که در کار مدیتیشن و کندالینی هستند از گیاهان دارویی استفاده می کنند که نوتروپیک هستند این گیاهان   باعث تقویت مغزهوش و حافظه می شود اما   باعث کاهش نیروی جنسی و هورمون تستوسترون می گردد هنوز مشخص نیست به علت افزایش تفکرات است که شخص قادر به کنترل شهوت و کاهش تستوسترون می شود یا عوارض داروی مستقیم این گیاهان بر روی هورمون تستوسترون است ؟
مسله جالب در این است که ما هم در ترک اعتیاد شیشه از داروهای نوتروپیک مثل ریتالین یا مودافینیل استفاده می کنیم ؟ بلاخره باید مغز شیشه ای را وادار به تفکر خدایی کرد ؟
توجه
داروهای نوتروپیک در درمان اعتیاد به شیشه فقط بر روی افرادی بیشتر موثر است که دارای زمینه مذهبی هستند


والسلام
نویسنده  
همه  این بلبشو در ایران مربوط به اموزش غلط جوانان این کشور در دبستان ها و دبیرستان ها است که به درستی نتوانستیم  معنای زندگی و کنترل لذت جویی و هوس  را  به کودکان دیروز این کشور که  جوانان معتاد و روسپی های امروز هستند  یاد بدهیم ؟

نویسنده
اقا محمد خان قاجار اگر کمی کندر و اکسازپام می خورد و می توانست خشم ونفرت خودش  را از کریم خان کنترل کند  الان اسمش بود کیشقاجار چون از جوانی کندالینیش فعال بوده است  اما حیف انرژی کندالینش  توی چاکرای سوم گیر کرده بود به مغزش نرسید  ؟ 
قربانش بروم کندالینی منودالینی  در ایرانی که همه  مردها دنبال قرص کمر سفت کن و فیلم های پورنوگرافی و سکس گروهی  هستند و زنانی که  برای نمایش خودشان به دنبال عمل بینی یا عمل جراحی شکم باسن سینه  هستند مرخص است
می گویند خداوند گیاهان مخدر را افرید تا کسانی که در  این جهان در  اسارت وسوسه استفاده از ان گرفتار بمانند  در صف جهنم  زیاد منتظر نمانند
 من فکر نمی کنم برای رسیدن به کمال انسانیت و ارامش در زندگی   باید خودم را اخته کنم فکر می کنم همان ختنه کردن کافی بود  به شرط انکه راه ختنه شده گان را بروم ؟از خودم
پیمان ختنه منظور زمانی است که خداوند به حضرت ابراهیم امر کرد از امروز تمامی افرادی که متعقد به خدای یکتا هستند و او را می پرستند باید ختنه شوند تا از کافران  مشخص شوند (تورات )

بعضی ها می گویند من از هر دینی گفتاری  که درست است  گل ان دین   برداشته و به انها عمل می کنم و این دین من است رفیق این  همان دسته گلی است که خیلی ها به اب دادند ؟
نویسنده
حالا بعضی ها بگویند برویم یوگا ارامش فکر بگیرم و اضطرابمون کم بشه یا زنگ بزنند یارو بیاد 50 هزارتومان بده کندالینش را فعال کند یا چاکراشو شستشو بده و یا بشینن  توی یک جای خلوت و  بروند توی حال خلسه یوگا تا ارامش بگیرند بعد هم بروند استخر پارتی ؟ 
بابا تا خدا را در هر مذهبی که می پرستی قبول نداشته باشی همه این ها کشک است  بشین مثل ادم فکر کن یک دینی انتخاب کن دست از  این  پزهای خدا  یک انرژی من اگر بهش وصل شم شارژم می کنه بر دار مثل ادم وضوتو بگیر از روی خلوص دین دو رکعت نماز بخوان  این حکومت و کارهاشو  با دین اسلام قاطی نکن  به دنبال ارامش و سلامتی روح روان خودت  در زندگی  باش
من به همه مریض های بی دین  می گم ما چون در ایران هستیم  یک الگو از اسلام بردارید یک چند تا کد جاوا اسکریپ بهش اضافه کنید یک دین (راه روش زندگی )  برای خودتان بسازید و بهش واقعا ایمان داشته باشید 

اگر به هر  چیزی حتی یک سنگ  واقعا  ایمان داشته باشی و او را به پرستی و از او در رفع مشکلات  زندگیت  کمک بخواهی  حتما این کمک را دریافت می کنی (مری ) 
خدا و شیطان سمبلی از انچه درون انسان است  می باشد اما برای اینکه به خدای وجود خودت برسی باید اول معتقد باشی خدایی در دنیا  وجود دارد   تا ابتدا با پرستش  او انرا در خودت بیابی (د-مری )
لازم نیست بمیری تا در قیامت خدا رابه بینی کافی است در زندگی شیطان نفست را بکشی خدا به دیدار تو می اید  -مری
مهم نیست خدای باشد یا نباشد مهم ان است که با پرستش  زندگی تو بهتر می شود
انسان محتاج عشق در زندگی است چه معشوقش زنی زیبا باشد یا خدا پرستش هردو باعث ایجاد ارامش در زندگی  می شود فقط عاشق باش این مهم است
زندگی همانند مسافرت با قطاری است که اگر مقصد ان برایت مهم نباشد لذت بخش است اما فقط یکی از انها مقصدش  بهشت است ؟(د- مری )
بعضی ها می گویند بهشت جهنم در همین دنیا است و دنیای دیگری  وجود دارد من به انها غبط می خوریم زیرا انها به دنیای دیگر رفته و انرا دیده  برگشته اند  و مطمین هستند دنیای دیگری نیست ؟ د-مری
عجیب است همه بچه ها مادرشان را دوست دارند اما چرا خدا را که مادرشان و انها را افرید دوست ندارند
اگر توانستی لذت های زندگی دنیوی  را جابجا کنی ان وقت تازه می فهمی زنده هستی ؟
به نظر می اید درمان اعتیاد به مواد مخدر در فرد بی ایمانی که باید ابتدا باورهای خدایی را در او بیدار کرد تا با اعتقاد به خدا و انجام فرایض دینی تا اخر عمر فردی به دور از وسوسه های شیطانی باشد شغل انبیا است
 

هیچ نظری موجود نیست: