ماری جوانا می تواند برای درمان دیابت استفاده شود؟

آیا ماریجوانا می تواند برای درمان دیابت استفاده شود؟
در پژوهشی که عنوان قابل توجه برسر مقاله ی آن درج گردید، عنوان شد که پزشکان آمریکایی متوجه ی کنترل بهترقند خون در افراد مصرف کننده ی ماریجوانا  نسبت به افرادی که از این ماده استفاده نمی کنند یا افرادی که این ماده را ترک کرده اند، شدند.
مصرف کنندگان کانابیس(شاهدانه)  دارای مقدار انسولین ناشتا و مقاومت به انسولین  پایین تری نسبت به افرادی هستند که از این ماده استفاده نمی کنند.
بعد از حذف افراد دیابتی از این داده ها که از سال 2005 تا 2010 در تحقیقی با نام  سلامت ملی و بررسی تغذیه جمع آوری شده بود، همچنان نتایج بدست آمده یکسان بود.
افرادی که از ماریجوانا استفاده می کردند دارای اندازه ی  دور کمر کمتر و مقدار کلسترول  HDLبالاتری نسبت به افرادی که هرگز از این ماده استفاده نکرده اند، بودند . نتایج این تحقیق در مجله ی American Journal of Medicine(May, 2013   16)منتشر گردید .
به گفته ی پرفسور Mittleman: تحقیقات اپیدمیولوژیکی قبلی نشان داد  که تعداد افراد چاق و مبتلا به دیابت با مزه در بین مصرف کنندگان ماریجوانا درمقایسه با افرادی که هرگز از این ماده استفاده نکرده اند ،کمتراست.
 این موضوع نشاندهنده ی ارتباط کانابینوئیدها و فرآیندهای متابولیکی محیطی در بدن می باشد. اما تحقیق اخیر، اولین مطالعه ای است که به بررسی ارتباط بین مصرف ماریجوانا و میزان انسولین ناشتا، قندخون  ناشتا و مقاومت به انسولین پرداخته است.
این سوال پیش می آید که آیا THCیا Tetrahydrocannabinolدر آینده برای افراد مبتلا به دیابت یا سندرم متابولیک همراه با داورهای خوراکی ضد دیابت یا انسولین برای بهبود کنترل این بیماریهای مزمن تجویز وبکار گرفته خواهد شد؟
البته زمان این موضوع را مشخص خواهد کرد با این  حال آنچه بسیار واضح است این است که ما به شدت نیاز به یک توجه ویژه و بنیادی  به تحقیقات بالینی بروی تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت مصرف این ماده در انواع  شرایط کلینیکی نظیر سرطان، دیابت و سستی سالمندان داریم .
خانم Pennerو همکارانش به مطالعه ی پاسخنامه های پرشده توسط 4657 نفر  از شرکت کنندگان در تحقیق سلامت ملی و بررسی تغذیه پرداختند ، این پرسشنامه ها درمورد استفاده از مواد مخدر بود. از بین این تعداد 579 نفر از ماریجوانا یا  حشیش استفاده می کردند ، 1975 نفر قبلاً از این مواد استفاده کرده بودند  و درحال حاضر ازاین مواد مصرف نمی کردند و 2013 نفر هرگز از این مواد مخدر استفاده نکرده بودند.
 دانشمندان از طریق تهیه ی نمونه خون بعد از حداقل 9 ساعت ناشتا به بررسی قند خون و  میزان انسولین ناشتا و با استفاده ازمدل هموستازی HOMA-IRبه ارزیابی مقاومت به انسولین دراین افراد پرداختند.
نتایج نشان داد که میزان قندخون ناشتا درمیان افرادی که از ماریجوانا استفاده  کرده بودند نسبت به افرادی که هرگز از این ماده ی مخدر مصرف نکرده اند پایین تر است اما این تفاوت بدنبال تنظیم چند متغیره از بین می رود. محققین  همچنین دریافتند که ارتباط واضحی بین مصرف ماریجوانا ومیزان تری گلیسرید یا فشار خون سیستولیک و دیاستولیک وجود ندارد.
میزان انسولین ناشتا درمصرف کنندگان نسبت به کسانی که اصلاً تا بحال از این مواد استفاده نکرده بودند 16 درصد کمتر گزارش کردید و از سوی  دیگر بر اساس ارزیابی مدل HOMA-IRمیزان مقاومت به انسولین  بعد از تنظیمات چند متغیره 17٪ کاهش نشان می دهد.همچنین میزان کلسترول خوب درافراد مصرف کننده ی ماریجوانا 1.63میلیگرم  در دسی لیتر بالاتر از افرادی است که هرگز از این ماده ی مخدر استفاده  نکردند، اندازه ی دور کمر نیز در افراد مصرف کننده نسبت به افراد عادی  کمتر است واین دو فاکتور بعد از تنظیمات چندمتغیره  همچنان  معنی دار باقی ماند.
همچنین دریک آنالیزبا تطابق نمایه ی توده ی بدنی که به نظر محققین یک میانجی  بالقوه درارتباط بین استفاده از ماریجوانا و نتایج قلبی متابولیکی بود، این ارتباط معنی دار کاهش یافته اما هنوز ازنظر  آماری معنی داربود. نتایج بعد از حذف افراد مبتلا به دیابت اساساً تغییری نکرد.
مهمترین مسئله این بود که بهترین نتایج در افرادی مشاهده گردید که اخیراً  از این ماده استفاده کرده بودند. این ارتباط در افرادی که حداقل یک بار اما  بیش از 30 روز قبل از این ماده استفاده کرده بودند  ضعیف تر شد. 
 به گفته ی pennerاین موضوع نشان می دهد که تأثیر استفاده از ماریجوانا  بر انسولین و مقاومت به انسولین وقتی مشاهده می شود که مصرف آن  اخیراً انجام شده باشد.
دکتر Alpertمی گوید: با توجه به قانونی شدن مصرف ماریجوانا به  فرم THCدر 19 ایالت ونواحی خاصی از کلمبیا و بصورت تفریحی در دو ایالت دیگر ، پزشکان به طور فزاینده ای با مصرف ماریجوانا  در میان جمعیت بیماران خود مواجه شده اند.
 آمار تخمینی در مورد تعداد افراد مصرف کننده ی ماریجوانا در آمریکا به 17.4میلیون نفر می رسد و تقریباً 4.6میلیون نفر از این افراد  یک بار در روز و تقریباً هر روز  از این ماده استفاده می کنند.
اگر چه بحث درمورد قوانین واستفاده های پزشکی از cannabis(شاهدانه ) همچنان ادامه دارد، اما مشکل واقعی کمبود مطالعات علمی  و فارماکولوژیک تاثیر این ماده بر سیستم عصبی مرکزی و کیفیت بالقوه ی اعتیاد آور این ماده است.
 دکتر Alpertنتیجه گیری می کند که : من از موسسه ی  ملی بهداشت ، درمان واداره ی مبارزه با مواد  مخدر می خواهم که در توسعه ی سیاست های اجرای تحقیقات علمی که به منظور  تهیه اطلاعات کافی برای پزشکان درمورد استفاده صحیح و تجویز THCبه  فرم مصنوعی یا گیاهی آن انجام می گردد، همکاری کنند.
(کانابیدیول Cannabidiol) چیست

در گیاه شاهدانه بیش از 85 فرم کانابینوئید های مختلف وجود دارد
شاخصترین انواع ان تتراهیدروکانابینول است که ایجاد توهم می کند
جزو درمانی گیاه شاهدانه کانابینوئیدی به نام کانابیدول است  مصرف این ماده ایجاد توهم نمی کند و دارای اثرات درمانی زیادی است در واقع تمامی اثرات ضد میکروبی وسرطانی و شفابخش گیاه شاهدانه مربوط به کانابیدول است
کانابیدیول باعث افزایش هوشیاری در انسان شده و یک انتی اکسیدن قوی که بر روی مغز انسان یک اثر محافظنی دارد
تمامی اثرات ضد سرطانی گیاه شاهدانه (ماری جوانا و حشیش ) مربوط به کانابیدول است
من به دشمن دانا و باهوش هر چند شیطانی مثل کانابیس گل باشد احترام می گذارم
تاریخچه ماری جوانای گل در ایران (لیست دلالان وتولید کننده گان عمده ماری جوانای گل در تهران )

لایحه مجازات کاشت و قاچاق وخرید فروش شاهدانه افغان (مخدر گل ) Kush (Cannabis) در امریکا تصویب نشد
نویسنده
مسله دیگر امروز  دیگر تی اچ سی نیست بلکه کانابیدول است که همان اثرات درمانی را بدون توهم تی چ سی دارد

هیچ نظری موجود نیست: