نماد استقلال امریکا فرد متوهمی که توانست دیگران را دچار توهم کند ؟

جرج واشنگتن 

فکر نمی کنم کل مردم  دنیا زمانی که  به تصویر جرج واشنگتن  که بر اسبی سوار است و به اینده  اشاره می کند  نگریسته و به چیزی بجز  مردی با جرعت که بنیان  گذار ازادی و استفلال  کشور  امریکا بود به چیز دیگری بتوانند  فکر کنند  
 البته به   غیر از من ؟
من با دیدن عکس  مجسمه واشنگتن   به یاد فرد متوهمی می افتم که فقط توانست دیگران را در توهم خود برای رسیدن به آزادی و استقلال شریک کند و با القای توهم خود به مردم از ان بینوایان فقط گوشت دم توپ ساخت  تا  با کمک انها بر انگلیسی ها پیروز شود .
البته ممکن است بلافاصله افرادی معترض  من شوند که مگر ممکن است فرد متوهمی  بتواند این چنین کار بزرگی را بتواند  انجام دهد
من هم می گویم بله توهم مسری است ؟
نویسنده
جرج واشنگتن از همان ابتدای جوانی عاشق کشت و پرورش ماری جوانا بود و روزی نبود  که ماری جوانا مصرف نکند
  واشنگتن زمانی که اولین رئیس جمهور امریکا شد در اولین دستور خود  به تمامی سفرای امریکا اعلام کرد  نمونه ای از انواع بوته های ماری جوانا را  به هرکشوری که به عنوان سفیر فرستاده می شوند    برای او تهیه و بفرستند تا انرا در مزرعه اختصاصی خود کشت کند
؟
جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا معتاد به گراس و عقیم بوده است
opium.site: جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا معتاد به گراس و ...
 

هیچ نظری موجود نیست: