مرافب سندرم دامپینگ Gastric dumping syndrome و رفلکس وازوواگال Vasovagal syncope در هفته اول ترک اعتیاد به متامفتامین (شیشه ) باشیم

مراقب سندرم وازوواگالVasovagal response  و دامپینگ  Gastric dumping syndrome   در زمان ترک شیشه باشیم
مراقب سنکوپ وازوواگال ( غش )در زمان ترک شیشه باشیم
مکانیسم سندرم دامپینگ و شوک وازوواگال چیست
 
سندرم وازوواگال چیست
عصبی به نام عصب 10 یا واگ سیستم دستگاه گوارشی انسان و قلب را عصب می دهد کار این عصب اهسته کردن ضربان قلب و افزایش سرعت حرکت غذا در معده و روده و کاهش تون عروق  است در انسان بعد از خوردن غذا این عصب فعال شده و خون زیادی را به ناحیه معده رسانده و حرکات انرا زیاد می کند و در همان موقع خون ناحیه مغز را کاهش می دهد


سندرم دامپینگ چیست
ورود سریع غذا به داخل روده باعث اتساح روده و ترشح مقدار زیادی انسولین از پانکراس می شود که این امر منجر به افت شدید قند و افزایش ضربان قلب و تعریق و غش می شود

 اگر شخصی که مدت ها در حالت روزه داری باشد و غذای زیاد و حاوی کربوهیدرات (شیرینی ) بخورد و در زمان غذا خوردن   حجم زیادی از مواد غذایی مصرف کند به علت پر شدن ناگهانی معده و  تحریک عصب  واگ  دچار  سندرم وازوواگال می شود 
سندرم وازوواگال  به علت افزایش حجم ناگهانی معده  ایجاد می شود که منجر به حالت غش می شود

دامپینگ و شوک وازووگال در زمان ترک اعتیاد شیشه
بسیار اتفاق می افتد که معتادان به مخدر شیشه در همان روزهای اول بعد از خوردن غذا دچار حالت غش تندی ضربان قلب و عرق ریزش می شوند علت ان چیست
معتادان به مدت طولانی شیشه مصرف کرده اند و متامفتامین در بدن انها باعث تنگ شدن عروق و افزایش تون سییستم سمپاتیک می شود زمانی که بیمار شیشه راقطع و تحت درمان درمانگر قرار می گیرد به یک باره سیستم عصبی اتونوم او که تحت تاثیر سیستم سمپاتیک است رها می شود و در این زمان تون سیستم پاراسمپاتیک افزایش می یابد
این افراد ممکن است در چند روز اول قطع مخدر متامفتامین در زمان بلند شدن از خواب دچار سیاه شدن چشم ها و غش و عدم هوشیاری کوتاه مدت بشوند این مسله در زمان غذا خوردن ممکن است با سندرم دامپینگ و یا شوک وازوگال همراه باشد
مسله غش و شوک وازووگال و سندرم دامپینگ در زنان بیشتر از مردان دیده می شود
در این مواقع باید به بیمار یاد اوری شود که به علت مصرف طولانی مخدر متامفتامین حجم و فضای معده کاهش یافته   است و سیستم عصبی اتونوم قادر به عکس العمل سریع نیست و بیمار  باید در موقعی که از وضعیت خوابیده بلند می شود این کار را به ارامی انجام داده و حجم غذای مصرفی را در هفته اول به مقدار زیاد افزایش ندهد و پروتئین  را در غذا جایگزین ترکیبات نشاسته و کربوهیدرات ها   بکند

توصیه های بهداشتی برای هفته اول قطع متامفتامین
1- غذا با حجم زیاد و با سرعت تند نخورید
2- نشاسته کمتری در غذا استفاده کنید
3- پروتین بیشتری در هفته اول استفاده کنید
4 -نوشابه را در هفته اول سم زدایی متامفتامین  از رژیم غذایی حذف کنید
5-مایعات بیشتری به خصوص چای یا قهوه استفاده کنید
6-اکثر داروهای جایگزین در زمان ترک متامفتامین تون سیستم سمپاتیک را افزایش می دهند با پزشک خود مشاوره کنید ممکن است نیاز به افزایش دوز دارو باشد
پیشنهاد ما
در هفته قطع مخدر متامفتامین (شیشه ) از خوردن باقلو پلو و کلم پلو  و لوبیا پلو خود داری کرده و هر عصر یک یا دو عدد پاچه بخورید البته این زمانی است که تحت درمان هستید و دارو می گیرید

هیچ نظری موجود نیست: