فایده گریه در نوزادان شیرخوار چیست (کاهش عفونت ریه ها و تکامل سیستم ریوی)

 فایده گریه در نوزادان شیرخوار چیست (کاهش عفونت ریه ها و تکامل سیستم ریوی)
نوزادانی که برای دریافت شیر چند دقیقه  گریه می کنند به دلیل باز شدن ریه ها در زمان دم  و بازدم خون بیشتری به  قسمت های از ریه که کمتر فعال هستند ,  می رسد این مسله باعث تکامل بهتر ریه ها و کاهش عفونت ریوی و سینه پهلو در اینده می شود


با عبور هوای بیشتر از نای و نایژه های نوزاد  غضروف های سازنده مجرای تنفسی که در نوزادان نرم هستند  قویتر شده و استحکام بهتری  پیدا می کنند  که در اینده باعث تهویه بهتر و کاهش بروز بیمارهای تنفسی می شود
 

دکتر یزدان نیاز، جهت مشاوره پزشکی و دارویی، کافیست یک پیامک (با ذکر نام و شهرستان) به شماره 09128938468 ارسال نمایید.

هیچ نظری موجود نیست: