تجربه نزدیک به مرگ در زمان تولد و مرگ لازمه مقابله با استرس است و باعث تکامل مغزی جنین می شودNear Death Experience

Near Death Experience تجربه  نزدیک به مرگ در زمان تولد  و مرگ
لازمه مقابله با استرس است و باعث  تکامل مغزی جنین می شود

یکی از موضوعات جذاب همیشه تحربه نزدیک به مرگ  و تونل مربوط به  ان است
تحقیقات ما نشان می دهد در دو زمان انسان تجربه تونل مرگ  و خروج روح از بدن  را احساس می کند بار اول زمان تولد انسان است زمانی که  جنین از رحم مادر متولد می شود  و دیگری در زمان  مرگ  و خارج شدن از جهان فانی .
 در زمان زایمان  شما از دنیایی به دنیای دیگر وارد می شوید که به علت عدم اگاهی  این تجربه با ازاد کردن  مقدار بیشتری از  نورترانسمیتر سروتونین  همراه است  و خاطره ا ن در قسمت ناخود اگاه همیشه می ماند.
ترشخ هورمون سروتونین در زمان تولد لازمه تکامل مغز جنین است و اگر جنین  این هورمون را ترشح نکند و بعد از تولد هم در معرض گرسنگی نباشد ساختار مغز او در دو سال اول زندگی دچار اشکال در تکامل مسیر عصبی می شود که در اینده  احتمال بروز  بیماری های مثل افسردگی و بیش فعالی و تکانشگری  را در انها بسیار افزایش می دهد 
هیپوکسی (کمبود اکسیژن ) و افزایش گاز کربنیک  و هورمون های استرس در  زمان  تولد و مرگ  باعث تحریک گیرنده ای  در مغز به نام 5 هیدروکسی تریپتامین 2A می شود .تحریک این گیرنده لازمه زندگی و مرگ برای  انسان است زیرا تحریک ان در ابتدا ی زندگی شخصیت کودک را در اینده شکل می دهد .


توجه سزارین بعلت نداشتن استرس زیاد برای  جنین ممکن است با کاهش فشار بر جمجمه کله او را زیباتر و یا کمی او  را باهوش تر کند  اما ریسک ابتلا به بیمارهای روحی و روانی و بیش فعالی و تکانشگری را افزایش داده و  و در اینده احتمال بروز بیماری  افسرده گی و اعتیاد را افزایش می دهد 

Hypoxia-induced secretion of serotonin from intact ... - NCBI

Phototherapy-Mediated Syndrome of Inappropriate ...


هیچ نظری موجود نیست: