رازهای خدایان باستان Mystery Of The Ancient Blue Eyed Mummies Of Peru

مقدمه 
 هر انسانی در بر خورد با هر پدیده  پیرامونش  اگر بر مبنای یک تفکر درست  علمی حرکت را به سوی یافتن علت   ان پدیده  اغاز کند   به زودی بعد از یافتن یک سلسله پاسخ ها در انتها   به راز حقیقت  و کائنات دست خواهد یافت .     ر-ی
    ر-ی
امروزه ما در عصری زندگی می کنیم ک یک انسان تنها در گوشه ای از جهان فقط  با اتصال  به تارهای عنکبوت  قادر  به حل  رازهای است که جواب ان  می تواند زندگی بشر را در کل دنیا دچار دگرگونی  کند 
فصل اول 
ظهور و سقوط  خدایان چشم ابی  
 http://images.slideplayer.com/22/6406102/slides/slide_7.jpg
سه هزار سال قبل از میلاد مسیح بطور همزمان  و بدور و مستقل لز یکدیگر  در چهار گوشه جهان  تمدنهای قدرتمندی   ظهور کردند که  سر امد در علوم مختلف  بودند .
 http://images.slideplayer.com/26/8633715/slides/slide_31.jpg
شروع این تمدنها همزمان با عصر برنز و شروع دوران کشاورزی انسان ها بود    انسانها در مناطقی از زمین سکونت کردند  که اکثرا  در اطراف رود خانه ها و یا بین دو رودخانه  قرار داشت تا بتوانند به زمین  و اب بیشتری دسترسی داشته باشند  به این علت در تاریخ به این دوران مزوپوتامیا  به معنای وسط دو رود (میان دو رود ) گفته می شود

http://image.slidesharecdn.com/mesopotamiancivilization-151201155345-lva1-app6891/95/mesopotamian-civilization-11-638.jpg?cb=1448985269

این تمدنها همگی دارای ساختاری تقریبا یکسان بودند  و از نظر سیستم حکومتی در بالاترین رتبه  و ساختار قرار داشتند 
اما انچه به عنوان راز چند هزار ساله  از این تمدن ها باقی مانده است این مسله است که  علت هوش سرشار انها و  میزان اگاهی  و قدرتمندی این تمدنها در علومی همچون نجوم و طب و کشاورزی و ریاضیات  چه بوده است .
و چرا این تمدنها  بعد از نزدیک به 600 سال بعد از ظهورشان  همگی از بین رفتند و چرا  هیچ مدارکی دال بر علت قدرت  بالای فکری و هوش سرشار انها در بین انچه از انها باقی مانده است وجود ندارد 
 
انچه بطور مشترک از تمامی این تمدن ها در حقارها بدست امده و  در بین این تمدنها مشترک است  مجسمه های است که همگی دارای چشمان ابی می باشند 
پایان قسمت اول 

هیچ نظری موجود نیست: