گل ارمنی چیست؟

گل ارمنی چیست؟

گل ارمنی خاکی است به رنگ تیره که طب قدیم آن را در پیشگیری از وبا و طاعون مفید دانسته و آن از اینجاست که پس از همه گیری این دو بیماری در ارمنستان تنها چند تن جان سالم به در برده اند که جستجو نشان می دهد بر حسب اتفاق از این خاک خورده اند به همین خاطر به گل ارمنی معروف شده است.
(احمد شاملو ،کتاب کوچه ، حرف الف ، دفتر اول ، ص 240 )

هیچ نظری موجود نیست: