آپوپتوز زود رس Apoptosis سلول های مغزی معتادان به مخدر شیشه ( متامفتامین) شروع دیوانگی است

آپوپتوز Apoptosis سلول های مغزی معتادان به مخدر شیشه ( متامفتامین) شروع دیوانگی است
معنی اپوپتوز چیست  
اپو به معنی جدا شدن  است  
پتوز به معنی افتادن  
اپوپتوز به معنی جدا شدن و افتادن  است که در پزشکی به خزان سلولی گفته می شود که در ان سلول ها از زندگی جدا شده وطی یک روند طبیعی می میرند درست مثل فصل پائیز که برگ ها از درختان جدا می شود  

اپوپتوز به معنی مرگ سلول های  بدن انسان  در یک روند طبیعی حیات است و همان طور که ما  جوانی و پیری و مرگ را داریم  در طول  سال  گیاهان  فصول بهار و پائیز را دارند   

  سلول های بدن انسان هم به مرور پیر می شوند و به خزان زندگی خود می رسند به معنای دیگر آپوپتوز همان خزان سلول های بدن انسان است  
زندگی  سالم و به دور از استرس به همراه ورزش و غذای مناسب باعث می شود مرگ سلول های بدن ما دیرتر اتفاق بیفتد و ما عمر طولانی تر و بدن سالمتری داشته باشیم
  
اعتیاد به مواد مخدر به خصوص مخدر شیشه (متامفتامین ) باعث افزایش سرعت  مرگ سلول های بدن انسان (اپوپتوز ) به خصوص مغز می شود و در واقع خزان سلولی  و پیری مغز بسیار سریعتر رخ می دهد   


مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) به سرعت باعث از کار افتادن میتوکندری های  در سلول های  مغز می شود میتوکندری ها در واقع واحد های تولید کننده انرژی و برق  درون سلولهای بدن انسان  هستند  

 
 با  از بین رفتن میتوکندرهای سلول دیگر قادر به ادامه حیات نیست و از بین می رود این اتفاق  در مغز بسیار مهمتر از ارگانهای دیگر است  

 
 با از بین رفتن قسمت های از مغز  به علت مصرف متامفتامین شخص دچار اختلال در تفکر فکر شده و اغلب در طولانی مدت دیوانه می شود و به قول معروف سیمای مغزش قاطی می شود


 


 
 
 خزان یاخته‌ای
خزان یاخته ای یا اپوپتور  مرگ برنامه ‌ریزی‌شدۀ  سلول های بدن است که در ان  مواد موجود در هسته سلول (دی ان ای ) تکه تکه می شود می‌دهد  این  حالت را  به   خزان یاخته‌ای (apoptosis) یا مرگ برنامه‌ریزی‌شدۀ یاخته (programmed cell death) می‌گویند.
opium.site: مصرف مخدر شیشه ایرانی (افدرون ) علائم دیوانگی مشابه ...
opium.site: علت خل شدن بعلت مصرف شیشه (متامفتامین )چیست
opium.site: چطور استروسیت ها مغز معتادان به متامفتامین (شیشه ) را می ...
opium.site: توهمات یک شیشه ای (توهمات با متامفتامین )
opium.site: انتونی دیکسون Antonie Dixon و قطع کردن دست زنان با ...
opium.site: جن گیری و سایکوز و مواد مخدر روانگردان توهم زا در معجون ...
 

هیچ نظری موجود نیست: