ماده مخدر جدید در امریکا (MDAI)با نام درخشش (جرقه ) Sparkle Drug جایگزین مفدرون

فرمول مخدر جرقه  MDMA

MDAI  ماده مخدر جدید در امریکا
 
ماده مخدر جدید تلالو یا درخشش
 

مخدر درخشش  دارای ماده موثره MDAI  است  
این ماده دارای اثرات چند ماده مخدر مثل متامفتامین اکستازی و ال اس دی با هم است

ماده مخدر جدید MDAI متیلن دی اکسی2 امینودین 5,6-Methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI)
با اثراتی قویتر از مفدرون امروزه جایگزین مفدرون  شده است  


ماده مخدر جدید متیلن اندوکسی امینودین فرمولی مشابه بااکستاسی    
 دارد که به جای متامفتامین (متیلن دی اکسی متامفتامین ) یک عامل امینودین  جایگزین شده است  


مخدر درخشش Sparkle Drug  اثرات  
 این ماده باعث مهار باز جدب سروتونین دوپامین و نورادرنالین در مغز می شود و اثرات توهم زایی مشابه با ال اس دی  و سرخوشی مشابه با متامفتامین و اکستاسی دارد 
فرم مخدر درخشش  
اکثرا به شکل کپسول و پودر است  
Mephedrone replaced by NRG-1, Sparkle and MDAI after ... - Metro  the Guardian - New drug set to replace banned mephedrone as a ...
Danger drug meow meow's successor MDAI could flood Britain
Experiences - MDAI (5,6-methylenedioxy-2-aminoindane) …
Erowid Experience Vaults: MDAI - High Doses Not Good for …     

هیچ نظری موجود نیست: