حتی یک بار استفاده از مخدر شیشه(متامفتامین ) یا هروئین اعتیاد دائم می دهد

 
اعتیاد به مواد مخدر راهی یک طرفه به سوی جهنم است   
ژن های خاصی در بدن انسان  وجود دارد که اگر شما یکی از انها را داشته باشید بعد از یک بار استفاده از مخدر شیشه  یا هروئین برای همیشه به ان معتاد  می شوید  
  
همه ما با این ژن های  اعتیاد  به دنیا می ایم   
این ژن ها  را ما ژن جهنمی و ژن شیطانی  می نامیم  ژنی که ما را وسوسه به تجربه لذت هایی  می کند که  این لذت ها ثمری جز نباهی ندارد و دنیا و اخرت مان را به نیستی  می کشاند  
این ژن ها در واقع همان شیاطین  درون ما هستند   که باید بر ان تسلط پیدا کنیم تا بتوانیم به تکامل انسانی برسیم و خود و خدای مان را بشناسیم  
به وسوسه های شیطانی درونتان غلبه کنید 
opium.site: ژن کلسیم کالمودولین پروتین کیناز تایپ 4 (CAMK4 ...
opium.site: ژن پرودینورفین باعث وابستگی و اعتیاد به متامفتامین ...
opium.site: ژن مسئول مصرف کافئین در بدن انسان شناسایی شد
opium.site: شادی بستگی به ژن ۵ هیدروکسی تریپتامین دارد ...
opium.site: کشف ژن ساخت تی اچ سی درگیاه ماری جوانا و حشیش
opium.site: خساست و بخشندگی وابسته به هورمون اوکسیتوسین و ...
opium.site: یک کیلو هروئین از چقدر تریاک ساخته می شود The Opium ...
opium.site: گالری عکس معتادان تزریقی کشور روسیه (هروئین ...
opium.site: قیمت ال اس دی کوکائین هروئین متامفتامین شاخ کرکدن ...
opium.site: بای بای کراک ؟سلام هروئین گرمی 23 هزارتومنی ؟Good by ...
مخدر شیشه ستون پنجم دشمن است Methamphetamine is e... - opium.site
opium.site: چه مقدار مصرف مخدر شیشه (متامفتامین ) ایجاد سرخوشی ...
opium.site: علت مرگ معتادان به مخدر شیشه (متامفتامین ) و کوکائین با ...
ژن انسان مهمترین فاکتور برای اعتیاد به مواد مخدر است
 Genetics is an Important Factor in Addiction
 نوع ژنتیکی از ژن prodynorphin عامل خطر وابستگی به متامفتامین است.
 Genetic variant of prodynorphin gene is risk factor for methamphetamine dependence

هیچ نظری موجود نیست: